Broken Clouds

18°C

Kołobrzeg

16 czerwca 2024    |    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
16 czerwca 2024    
    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Mądrości Woźniaka: Czy miasto zapłaci odszkodowanie za pałac?

Zakończył się kilkuletni spór przed sądami administracyjnymi z inwestorem tzw. Pałacu Zdrojowego. Z grubsza chodziło o to, że pan inwestor zakupił około 8 lat temu od miasta działkę, na której – zgodnie z zapisami planu zagospodarowania – miałby powstać Pałac Zdrojowy, brakujące ogniwo lecznictwa uzdrowiskowego w naszym mieście. Odrębnym zagadnieniem jest to, czy ja wierzę w wybudowanie tego, o czym zapisy planu mówią. Nieruchomość była wystawiana w kilku postępowaniach przetargowych, ale ostatecznie inwestor nabył ją w rokowaniach. Wskaźnik zabudowy nieruchomości ustalony był na 25%, w ogłoszeniu o przetargu też, ale okazało się, że na załączniku mapowym, nieprzekraczalne linie zabudowy ograniczają tę powierzchnię tylko do około 16%. 9% to miliony złotych i o to jest, czy raczej była, a moim zdaniem jeszcze jest, batalia, bo zainteresowany twierdzi, że przez błąd w załączniku mapowym do planu zagospodarowania, nie może rozpocząć procesu inwestycyjnego.

Inwestor próbował coś negocjować z miastem. Nie znam szczegółów, nie mam z tego powodu bólu tylnej części ciała, padły jakieś oskarżenia z mównicy podczas sesji Rady Miasta, podobno zajmują się tym jakieś organy.

Zniechęcony negocjacjami inwestor postanowił pójść ścieżką prawną, wybrał drogę sądu administracyjnego, zaskarżając uchwałę w sprawie planu zagospodarowania w części dotyczącej nieruchomości, którą nabył od miasta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że człowiek ma rację, zapisy treści uchwały są niespójne z załącznikiem graficznym, w związku z tym uchylił cały paragraf planu zagospodarowania Uzdrowisko Wschód, który dotyczył przedmiotowego obszaru elementarnego, wraz z zapisami załącznika graficznego. Gdyby to orzeczenie stało się prawomocne, to w planie dla dzielnicy uzdrowiskowej mielibyśmy białą plamę w tym miejscu. Orzeczenie w tym kształcie dawało inwestorowi zielone światło do roszczeń. Ale miasto zaskarżyło ten wyrok do NSA.

Jak podał portal miastokolobrzeg.pl, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok z następującą sentencją:
1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2. stwierdza nieważność załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały w części oznaczonej symbolem 20U w zakresie w jakim załącznik ten ustala linie zabudowy z wyjątkiem linii zabudowy wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Aleksandra Fredry, w pozostałym zakresie skargę oddala.

Na tym samym portalu przeczytałem, że „miasto jest zadowolone z wyroku”. Zachodzę więc w głowę, skąd to zadowolenie? Bo co tak naprawdę rozstrzygnął NSA? Że nie będziemy mieli w miejscowym planie białej plamy? Świetnie! Że oddalił jakieś inne oczekiwania inwestora? Super! Że generalnie już dziś inwestor może przystąpić do projektowania i budowy, bo wykreślono z rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy od północy i zachodu? Dobrze!

„Miasto”, czytaj kierownictwo urzędu, które wypowiada się ustami swojego rzecznika, nie dostrzegło jednak, że NSA potwierdził nieprawidłowości w planie zagospodarowania. Potwierdził i je usunął w chwili wydania wyroku! A to oznacza, że do dnia wydania wyroku istniały przeszkody, by zrealizować zamierzenie inwestycyjne, w zakresie maksymalnego wykorzystania 25% powierzchni zabudowy. A to – oczywiście moim zdaniem – może otworzyć inwestorowi drogę do roszczeń.

W 2013 lub 2014 roku (nie pamiętam dokładnie kiedy była uchwała Rady Miasta ze zgodą na zbycie tej działki) głosowałem przeciwko sprzedaży tej nieruchomości. Argumentowałem, że to świetne miejsce na park zdrojowy, a w studium uwarunkowań teren przeznaczony jest pod zieleń parkową. Jeżeli jednak dziś ktoś by mnie zapytał i co dalej, to mu odpowiem: uważam, że inwestor dopiero pokaże na co go stać z negocjacjami.

Jacek Woźniak

Zapisy planu dla wspomnianej działki:

20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20U o powierzchni 1,24 ha ustala się:
1) w zakresie funkcji:
a) funkcja podstawowa: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty, w szczególności kultury i sztuki, wspomagające funkcje sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych, zakładów przyrodoleczniczych,
b) funkcja uzupełniająca: usługi lecznictwa uzdrowiskowego;
2) w zakresie zabudowy:
a) lokalizacja Pałacu Zdrojowego ze skwerem kuracyjnym jako wielofunkcyjnego obiektu usługowego o szerokim programie terapeutyczno - kulturalnym,
b) dopuszczenie miejsc noclegowych na 20% powierzchni całkowitej obiektu,
c) forma zabudowy wolnostojąca,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce: 25%,
e) maksymalna wysokość zabudowy: do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wyżej niż 20,0 m,
f) dowolna geometria dachu,
g) elewacja eksponowana od strony terenu 29KDD;
3) w zakresie zieleni:
a) zachowanie zieleni w miejscu oznaczonym na rysunku planu,
b) nakaz urządzenia zieleni komponowanej jako skweru kuracyjnego w ścisłym powiązaniu z budynkiem Pałacu Zdrojowego,
c) minimalna powierzchnia zieleni w granicach działki: 75%;
4) w zakresie obsługi technicznej:
a) dojazd i dojście z ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 29KDD, 3KDL,
b) dostęp z ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem 15KDX,
c) ilość miejsc parkingowych zgodnie z zasadami podanymi w § 13 ust. 3,
d) wymagany parking podziemny,
e) uzbrojenie z sieci w przyległych ulicach;
5) w zakresie podziałów nieruchomości:
a) zakaz podziału działki,
b) zakaz wprowadzania ogrodzeń;
6) warunki szczególne: obowiązek uwzględnienia warunków wynikających z położenia terenu w granicach stref:
a) strefy „E” ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego,
b) strefy ochronnej „A” uzdrowiska Kołobrzeg,
c) pasa ochronnego w strefie pasa nadbrzeżnego,
d) obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”,
e) terenu górniczego dla wód leczniczych i borowin,
f) obszaru górniczego „Kołobrzeg II” dla wód leczniczych
reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama