Clear Sky

16°C

Kołobrzeg

28 maja 2023    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
28 maja 2023    
    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

informacje kołobrzeg, sieradzki, gościno, taryfyBurmistrz Gościna - Marian Sieradzki, nadesłał nam swój komentarz do taryf na wodę i ścieki, w którym ujawnia, jak ustalano i procedowano podwyżki dla mieszkańców.


W dniu 26 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin, na którym uzgodniono treść Porozumienia Międzygminnego, jakie miało być zawarte pomiędzy wszystkimi gminami będącymi wspólnikami Spółki MWiK w Kołobrzegu.

W Porozumieniu uzgodniono sposób określania taryf dla poszczególnych gmin a co za tym idzie również podział kosztów. To właśnie podział kosztów na poszczególne gminy i na miasto Kołobrzeg jest przysłowiową „kością niezgody”.

Jednak Prezydent Miasta Kołobrzeg wykluczył z powyższego porozumienia gminę Gościno, pomimo że Gmina Gościno jako pierwsza podjęła uchwałę w dniu 6 grudnia 2012 roku o przystąpieniu do w/w Porozumienia. Prezydent Miasta Kołobrzeg uzasadnił wykluczenie złożeniem apelacji w Sądzie Gospodarczym w Szczecinie przez Gminę Gościno, od wyroku w sporze toczącym się pomiędzy Gminą Gościno a Spółką MWiK w Kołobrzegu. Wykluczenie gminy Gościno „za karę” niestety przedłuża i rozszerza ten konflikt. Porozumienie Międzygminne  zostało przez gminy zawarte w dniu 22 stycznia 2013 roku.

Wykluczenie Gminy Gościno spowodowało, że taryfy za wodę i ścieki dla Gminy Gościno będą w przyszłości ustalane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzecznie z Rozporządzeniem o taryfach. Nie ma możliwości prowadzenia odrębnych kosztów dla gminy Gościno, ponieważ po realizacji inwestycji z Funduszu Spójności powstał technicznie i funkcjonalnie powiązany wspólny system urządzeń wodno-kanalizacyjnych, co potwierdza treść Porozumienia Międzygminnego. Rada Miasta w Kołobrzegu uchwali w dniu 12.03.2013 roku taryfy opłat za wodę i ścieki dla miasta Kołobrzeg i gmin: Kołobrzeg, Dygowo, Ustronie Morskie, Siemyśl, Sławoborze na okres od 6 kwietnia 2013 roku do 5 kwietnia 2014 roku.

Prezydent Miasta oświadczył publicznie, że taryfy wzrosną o 50 groszy. Jednak rozpatrywany obecnie przez Prezydenta i Radę Miasta w Kołobrzegu wniosek taryfowy zakłada, wzrost taryf o 46 groszy, co powinno dać dodatkowe prognozowane niezbędne przychody w wysokości około 1,8 mln złotych,  na pokrycie wzrostu kosztów. Niestety skończyło się „jak zwykle”, czyli jak w latach poprzednich. Zaproponowany przez Prezesa MWiK wniosek zawiera zgodnie z porozumieniem proste wyliczenie: koszty wspólne podzielone przez sprzedaż całkowitą, co powinno dać jedną wspólną stawkę dla wszystkich, niestety dla gmin stawka wspólna wynosi 8,36 zł, ale dla miasta 6,58 zł. Pomyłka, czy zwykłe oszustwo? Najciekawsze jest to, że w rzeczywistości taryfa wzrasta nie o 50 gr, ani nie o 46 gr lecz średnio o 12 gr.

Dokładnie, wzrost taryfy w 1 grupie wynosi 46 groszy, ale jest obniżka!!! W 2 grupie o 4 gr i obniżka w grupie 3 o 6 groszy, pomimo inflacji 3,7% za 2012 rok i oczywistego wzrostu kosztów. Proponowany wzrost przychodów łącznie o około 900 tys. zł, po raz kolejny nie zapewni pokrycia planowanego wzrostu kosztów kołobrzeskich. Kto te koszty pokryje? Co na to Wójtowie gmin, czy czują się oszukani ? Czy nie byłoby uczciwie podnosić taryfy każdego roku chociaż o wskaźnik inflacji ?

Przedstawię w jaki sposób ustalano taryfy począwszy od 2009 roku
Na podstawie Porozumienia międzygminnego, Rada Gminy w Dygowie podjęła Uchwałę Nr XXV/156/08 z dnia 5 grudnia 2008 roku i ustaliła taryfę dla Kołobrzegu na rok 2009 w wysokości 6,57 zł, ale Rada Miasta w Kołobrzegu pomimo przekazania uprawnień dla Dygowa podjęła Uchwałę Nr XXVI/365/08 z dnia 27 listopada 2008 r. ustalając taryfę też na rok 2009 w wysokości 5,79 zł. Oczywistym jest, że tylko jedna uchwała jest ważna. Która?
Powinien to rozstrzygnąć organ nadzoru – Wojewoda. Spółka MWiK obciążała mieszkańców taryfami uchwalonymi w Kołobrzegu. Jednak dwie sprawy wydają się niezrozumiałe. Pierwsza - Prezydent dokonał weryfikacji proponowanych przez Spółkę MWiK taryf i przedłożył Radzie Miasta projekt uchwały wiedząc, że przekazał uprawnienie uchwalenia taryf do Dygowa. Druga - Prezes Spółki przedłożył na ten sam okres dwa różne wnioski taryfowe: jeden do Dygowa, drugi do Kołobrzegu. Koszty w obu wnioskach były różne, które zatem koszty były prawdziwe? Różnica w przychodach Spółki wyniosła 3,8 mln zł. Kto pokrył różnicę w kosztach?

Na podstawie tego samego Porozumienia międzygminnego Rada Gminy w Gościnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/273/09 z dnia 4 grudnia 2009 roku, ustalając taryfy dla miasta Kołobrzeg na rok 2010 w wysokości 7,75 zł. Jednak tym razem nie Rada Miasta w Kołobrzegu, ale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki MWiK w Kołobrzegu w dniu 29 stycznia podjęło Uchwałę Nr 2/2010 w sprawie cen i opłat, ustalającą taryfy dla miasta Kołobrzeg w wysokości 6,52 zł. Oczywistym jest, że Zgromadzenie Wspólników nie posiada kompetencji do uchwalania taryf, zatem taryfy stosowane w mieście Kołobrzeg w 2010 roku były nielegalne!!! Prezes Spółki MWiK nie miała prawa obciążać mieszkańców Kołobrzegu takimi taryfami!!! Strata w przychodach Spółki MWiK z tego tytułu w roku 2010 wyniosła 3,8 mln zł. Kto pokrył te koszty? Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków kompetencje do uchwalania taryf posiadają tylko i wyłącznie Rady Gmin, o czym Prezes Spółki MWiK doskonale wiedziała. Żeby dopełnić obraz ignorancji i niekompetencji Spółka MWiK w Kołobrzegu w październiku 2010 roku przedłożyła wniosek do Prezydenta o przedłużenie na rok 2011 czas obowiązywania nielegalnie stosowanych taryf. Rada Miasta w Kołobrzegu podjęła Uchwałę Nr LI/690/10 z dnia 27 października 2010 roku o przedłużeniu na 2011 rok czasu obowiązywania taryf uchwalonych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Z powyższego wynika ważny wniosek: po co zawierać Porozumienie, jeśli Spółka MWiK i tak zrobi to, co uważa za stosowne przy tym ignorując kompletnie prawo i nie ponosząc za to odpowiedzialności? Dowodem na to jest również czterokrotne przedłożenie dla Gminy Gościno wniosku taryfowego na rok 2012 niezgodnego z prawem, co potwierdza również organ nadzoru, nie uchylając uchwał Rady Miejskiej w Gościnie. Z tego tez tytułu Spółka poniosła starty.  Do tej pory nikt nie poniósł z tego powodu odpowiedzialności. Świadczy to również o braku nadzoru nad Spółką.

To dopiero początek, ciąg dalszy całej prawdy o dopłatach i kosztach, której kołobrzescy decydenci nie chcą poznać, nastąpi.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki


reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama