Scattered Clouds

16°C

Kołobrzeg

30 września 2023    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
30 września 2023    
    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

informacje kołobrzeg, woźniak, studium, sesja, komentarzJakoś nie dziwi mnie to, że przebąkuje się o tym, że studium może zostać uchylone w trybie nadzoru przez wojewodę zachodniopomorskiego.


Zaskarżenie uchwały zapowiadało Stowarzyszenie Ekologiczny Kołobrzeg i jeżeli jego kierownictwo będzie konsekwentne, to właściwe pismo do Urzędu Wojewódzkiego wyśle. Dziwi mnie jednak, że za udowadnianie, że studium jest jednak „nie cacy” biorą się urzędnicy Urzędu Miasta - autorzy studium.

Na portalu Miastokolobrzeg.pl prezydent Janusz Gromek wyraził swoje zadowolenie, że studium zostało uchwalone. Obsobaczył opozycję, która podkłada jemu oraz Platformie Obywatelskiej nogę, szczególnie w sprawie przyjęcia uwag do studium, które nieco wywróciły zamiary prezydenta. Na zająknął się przy tym Pan Prezydent, że wszystkie uwagi, dosłownie: WSZYSTKIE (!) przyjęte tego dnia podczas sesji, były z wyraźnym udziałem radnych PO. Na przykład uwaga w sprawie galerii handlowej – 17 radnych ZA, uwaga ws. terenu U16 – 15 radnych ZA, uwaga nr 35, która nie podobała się pani Ani Siekierskiej – 13 radnych ZA i tak mógłbym dalej wymieniać. Warto więc jednak Panie Prezydencie powiedzieć ludziom prawdę, że uwagi „wywracające” pańskie zamiary zostały przyjęte dlatego, że tak sobie życzyli radni PO. A bez ich głosów opozycja mogłaby sobie tylko pogadać.

Wspomniałem słowa prezydenta, bo odnoszę wrażenie, że jego zadowolenia z przyjęcia studium nie podzielają jego urzędnicy, którzy – w zawoalowany sposób – dają do zrozumienia, że wojewoda może zostać „poinformowany”, że Rada Miasta Kołobrzeg mogła rozstrzygnąć kilka uwag z naruszeniem prawa. Jeżeli wojewoda chciałby uchylić studium, to nie musiałby się szczególnie wysilać, o czym pani Ania doskonale wie. Ponieważ przygotowuje się do obrony pewnych wprowadzonych poleceniem prezydenta treści. Mniejsza o szczegóły.

W planowaniu przestrzennym jest taka zasada, że jeżeli uzgadnia się pewne zapisy dokumentów planistycznych z organami wymienionymi w ustawie, to maja one charakter obligo. Gdyby prezydent lub rada, rozstrzygając uwagi wniesione na etapie planistycznym dokonywali zmian wbrew uzgodnieniom, to należałoby powtarzać procedurę uzgodnień, aż do skutku. Owszem, ale nie w przypadku studium uwarunkowań. Wiemy o tym m.in. z orzecznictwa, które na moją prośbę przekazała nam radczyni prawna urzędu i Rady Miasta, pani Agnieszka Orczyńska, ale również z opinii prawnej, przekazanej nam tuż przed sesją autorstwa pana Stefana Mazurkiewicza z Kancelarii Mazurkiewicz Wesołowski Mazuro, cyt.:

W orzecznictwie wskazuje się, że w przeciwieństwie do procedury poprzedzającej uchwalenie planu miejscowego – brak jest obowiązku rady gminy do ponawiania czynności planistycznych w przypadku stwierdzenia przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu studium. Ze względu na wewnętrzny charakter studium wystarczającą gwarancją zapewnienia w procedurze planistycznej czynnika społecznego jest umożliwienie składania wniosków i uwag do projektu studium oraz udział w dyskusji publicznej bez konieczności ponawiania czynności planistycznych (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 20.12.2010r II/SA/Kr 934/10). Również doktryna stoi na stanowisku, że zmiana projektu studium przez radę gminy w wyniku uwzględnienia uwagi dotyczącej tego projektu nie wywołuje potrzeby ponowienia czynności wymienionych w art. 11 upzp, gdyż w odniesieniu do trybu uchwalania studium brak jest odpowiednika art. 19 upzp, który przewiduje powtórzenie czynności odnoszących się do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w razie zmiany tego projektu przez rade gminy (por. Z. Kostka, J. Hyla i przepisy wykonawcze, Gdańsk 2004r., str. 32, podobne Planowanie i zagospodarowania przestrzenne, Komentarz pod red. prof. Z. Niewiadomskiego, 6 wydanie, str. 129”.

Nie przypominam sobie, żeby urzędnicy pokazywali nam jakiekolwiek zastrzeżenia dot. „uzgodnień” z kimkolwiek, np. z RDOŚ, że zmiany zapisów studium będą pociągały w konsekwencji reakcję tych organów. Wręcz przeciwnie, mam informację, że przedstawiciele urzędu byli kilkakrotnie w RDOŚ, ale ich głównym zainteresowaniem były Mirocice, a nie inne elementy studium. Prezydent powiedział w TKK, że ma sygnały niezadowolenia z różnych instytucji po uchwaleniu studium. Jeżeli tak, to niech pokaże te „sygnały”, ale w postaci dokumentów.

Moim zdaniem, szuka się pretekstu, żeby studium uchylić. To źle, że szukają go urzędnicy.

Jacek Woźniak

 

informacje kołobrzeg, woźniak, studium, sesja, komentarz

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama