Overcast Clouds

6°C

Kołobrzeg

21 kwietnia 2024    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
21 kwietnia 2024    
    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

kołobrzeg, miastokolobrzeg.pl, Felieton: z ławy obrońcy i kibica, opowieści wigilijne, edward stepieńŻołnierze Wyklęci – kaci bezkarni… Za nami Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przypominam sobie o jednym kacie z Kołobrzegu.1 marca byłem zbudowany znaczną ilością uczestniczących w przemarszu pod pomnik komandora Stanisława Mieszkowskiego. Gdy w 2012 roku po raz pierwszy obchodzono w Kołobrzegu Dzień Żołnierzy Niezłomnych, było tylko kilkanaście osób. Z każdym rokiem ilość uczestników się powiększała, a 1 marca 2014 roku w uroczystościach wziął udział nawet prezydent i przewodniczący Rady Miasta. Był to rok wyborów, a obecnie władze uznały, że nie ma potrzeby honorowania polskich bohaterów. Zadziwiające jest również, że i wojsko nie przyznaje się do Żołnierzy, na których winno się wzorować. Wojsko nadal czci ludzi pokroju pułkownika Wacława Krzyżanowskiego, który jako wojskowy prokurator w 1946 roku zażądał kary śmierci dla „Inki”, której mogiłę niedawno odszukano. Pogrzeb Wacława Krzyżanowskiego w  2014 roku w Koszalinie  odbył się w asyście honorowej żołnierzy. Idąc 1 marca w pochodzie ulicą Portową, przypomniałem sobie, że na równoległej ulicy znajduje się dom zmarłego już Ryszarda Wierciocha. Jest on jednym z „bohaterów” publikacji Zofii Leszczyńskiej pt. „Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądów wojskowych 1944-1955”, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2006.

Autorka podaje krótką biografię pułkownika Wierciocha Ryszarda urodzonego w 1915 roku w Warszawie. W swoim rodzinnym mieście ukończył w 1938 roku studia na Wydziale Prawa. We wrześniu 1939 roku walczył w obronie Warszawy, a następnie brał udział w Powstaniu Warszawskim w oddziale AK. W kwietniu 1945 r. powołany do LWP sprawuje funkcje sędziego wojskowego sądów w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy, a z końcem 1947 roku zostaje szefem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie. W 1951 roku zwolniony do rezerwy w stopniu pułkownika wyjeżdża do Białegostoku i zostaje obrońcą wojskowym. Od 1962 roku mieszka w Kołobrzegu i pracuje przez ponad dwadzieścia lat jako adwokat. Obecnie już nie żyje. Zofia Leszczyńska, w oparciu o dokumenty źródłowe znajdujące się w Archiwum Wojsk Lądowych w Toruniu podaje listę spraw sędziego wojskowego pułkownika Wierciocha Ryszarda, w których osądzał Żołnierzy Niezłomnych:

- 28 XII 1946 r. skazał Józefa Myszkę w trybie doraźnym za działalność w NSZ na karę śmierci i został on natychmiast rozstrzelany (Sr. 1580/47).
- 31 XII 1946 r. skazał 17-letniego Michała Podgórskiego z organizacji WiN na łączną karę śmierci. Wyrok wykonano 17 IV 1947 r. (IPN w Lubli¬nie, Akta więzienne 1/172/47).
- 31 XII 1946 r. w trybie doraźnym skazał Antoniego Wojtkowskiego, rolnika ze wsi Wojtkowice Stare, działającego w AK i WiN na karę śmierci. Wyrok został natychmiast publicznie wykonany po zakończeniu rozprawy w Wojtkowicach Starych (Sr. 1579/47).
- 3 I 1947 r. w trybie doraźnym w Patrykozach pow. Sokołów skazał Antoniego Srokosza, ps. Orkan, z oddziału leśnego WiN „Młota", na karę śmierci, która została natychmiast publicznie wykonana (Sr. 1577/47).
- 10 I 1947 r. na sesji wyjazdowej w Jagodnem pow. Włodawa w trybie doraźnym osądził Antoniego Imielnika, ps. Kożuszek, członka organizacji WiN, oskarżonego o udzielanie pomocy członkom oddziału „Jastrzębia" i przyjmowanie ich u siebie, za co skazał go na karę śmierci, a wyrok wykonano natychmiast publicznie (Sr. 1569/47).
- 12 I 1947 r. na sesji wyjazdowej w Pieszowoli pow. Włodawa w trybie doraźnym skazał na karę śmierci Kazimierza Zasadzkiego, ps. Leniwy, żołnierza AK i WiN. Wyrok został natychmiast publicznie wykonany (Sr. 1573/47).
- 12 I 1947 r. na sesji wyjazdowej w Wólce Wytyckiej w trybie doraźnym skazał na karę śmierci Kazimierza Radke ps. Bukiet, członka miejscowej placówki AK i WiN. Wyrok został natychmiast publicznie wykonany (Sr. 1568/47).
- 14 1 1947 r. na sesji wyjazdowej we Włodawie skazał Adolfa Czecha, ps. Sęp, z Dębowej Kłody, żołnierza AK i WiN na karę śmierci, a wyrok został natychmiast wykonany (Sr. 1571/47).
- 14 I 1947 r. na tej samej sesji we Włodawie skazał Jana Bocheńskiego, ps. Czapla, żołnierza AK i organizacji WiN na karę śmierci, a wyrok natychmiast wykonano publicznie (Sr. 1572/47).
- 17 I 1947 r. na sesji wyjazdowej we wsi Sosnowica skazał porucznika Czesława Czaplińskiego, ps. Jur, komendant organizacji WiN w Dębowej Kłodzie na karę śmierci, a wyrok natychmiast wykonano publicznie na rynku w Sosnowicy (Sr. 1567/47).
- 7-12 II 1947 r. wydał wyroki wobec por. Józefa Śmiecha ps. Ciąg, dowódcy partyzanckiego oddziału AK i WiN w powiecie Hrubieszów na 15 lat więzienia, por. Stefana Wiśniewskiego ps. Lux, Wiktor, dowódcy oddziału AK i WiN na 12 lat więzienia, Zygmunta Charewicza, ps. Atlas, członek organizacji WiN, na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywotnie więzienie (Sr. 141/47).
- 17 III 1947 r. wydał wyrok śmierci w sprawie Jana Pruchniaka ps. Bolek, członka organizacji WiN obwodu puławskiego. Kara śmierci została wykonana (Sr. 346/47).
- 26-27 III 1947 r. skazał na karę śmierci Czesława Jeduta, żołnierza z oddziału lotnego BCh „Chłopickiego", którą później zamieniono na karę 15 lat więzienia (Sr. 280/47).
- 27 III 1947 r. sądził w trybie doraźnym Kazimierza Woźniaka, ps. Szatan, plutonowego BCh-AK, dowódcę oddziału dywersyjnego WiN, którego skazał na trzynastokrotną karę śmierci, a skazany popełnił samobójstwo. W tej samej sprawie skazał Czesława Jeduta także na karę śmierci, któremu później zamieniono na karę więzienia (Sr. 280/47).
- 9 V 1947 r. na sesji wyjazdowej w Lubartowie skazał na karę śmierci Jana Gawła, ps. Sosna, żołnierza AK, członka organizacji WiN, a wyrok wykonano 19 V 1947. Sądzeni w tej samej sprawie Jan Denko i Benedykt Kucharski otrzymali wyroki po 15 lat więzienia (Sr. 695/47).
- 17 VI 1947 r. na sesji wyjazdowej w Zamościu skazał żołnierzy AK: Jana Pazdro, ps. Orzeł, komendanta rejonu AK, na 5 lat więzienia, Piotra Trzpila ps. Łysy, na 5 lat, Wacława Rządkowskiego ps. Grot na 5 lat, Aleksandra Bartkiewicza ps. Mongoł na 8 lat, Kazimierza Kowalskiego na 5 lat, Feliksa Zycha ps. Korab na 6 lat, Antoniego Dobrzańskiego na 4 lata (Sr. 465/47).
- 4 VII 1947 r. na sesji wyjazdowej w Białej Podlaskiej w trybie doraźnym skazał na karę śmierci 18-letniego Zdzisława Ladwińca, członka organizacji WiN. Zdzisław Ladwiniec został rozstrzelany. Sądzony razem W. Zembroń otrzymał karę 15 lat więzienia, a F. Chomiuk 6 lat (Sr. 940/47).
- 17.VIII 1947 r. na rozprawie w trybie doraźnym skazano na kary śmierci żołnierzy z od¬działu leśnego „Ordona" Witolda Matuszaka ps. Niewinny oraz Ludwika Szmydke ps. Jurek, Czarny Jurek. Orzeczone wyroki kary śmierci wykonano 2 IX 1947 r. Ponadto skazano na karę śmierci Lucjana Flisiuka, później ułaskawionego, Włodzimierza Omylińskiego na 15 lat więzienia, Stanisława Wakułę na 12 lat, Witolda Podleśnego na 12 lat, Henryka Baba na 10 lat, zaś Stanisława Wesołowskiego na 5 lat więzienia (Sr. 1113/47).
- 9 IX 1947 r. na karę śmierci skazał kpt. Zenona Jachymka, dowódcę dywersji bojowej (ODB) w obwodzie ZWZ-AK Tomaszów Lubelski, później na mocy amnestii zamieniono na karę 15 lat więzienia (Sr. 857/47).
- 24 VIII 1948 r. skazał na karę śmierci Jana Ostańskiego ps. Jaś, żołnierz AK-WiN, z oddziału „Rysia". Później zamieniono na karę dożywotniego więzienia (Sr. 652/48).
- 12 IX 1947 r. skazał na karę śmier¬ci Józefa Zacharczuka ps. Ubek, członka organizacji WiN, który wykonano 27 X 1947 r. na Zamku Lubelskim (Sr. 1058/47).
- 18 IX 1947 r. w trybie doraźnym skazał na karę 15 lat więzienia Jana Flisiaka ps. Chłopicki, dowódcę lotnego oddziału BCh, później współ¬pracującego z AK. Zmarł 17 III 1950 r. w więzieniu we Wronkach (CAW, 111-436, 4, nr 141; Sr. 1479/47).
- 5 II 1948 r. w trybie doraźnym na sesji w Radzyniu Podlaskim skazał: Stanisława Naumiuka ps. Grab na karę śmierci, wykonaną 6 III 1947 r. oraz jego ojca Piotra Naumiuka ps. Grab, na karę 5 lat więzienia (Sr. 121/48).
- 5 II 1948 r. na sesji wyjazdowej w Międzyrzeczu Podlaskim skazał na karę śmierci Mieczy¬sława Ławeckiego ps. Wilk, żołnierza ZWZ-AK i WiN, za udzielanie pomocy członkom oddziału partyzanckiego „Młota", udzielanie im kwatery w swoim mieszkaniu oraz pełnienie funkcji łącznika, którą zamieniono na karę dożywotniego więzienia. Ponadto skazał na 10 lat więzienia Czesława Zalewskiego, oskarżonego o udzielanie pomocy członkom oddziału partyzanckiego „Młota" (Sr. 122/48).
- 14 II 1948 r. na sesji wyjazdowej w Łysakowie pow. Siedlce, w trybie doraźnym skazał na karę śmierci Edmunda Waszkiniela ps. Wiewiórka, żołnierza oddziału WiN „Kłosa", a wyrok wykonano 5 III 1948 r. w więzieniu w Siedlcach (Sr. 87/48).
- 23 V 1949 r. skazał Franciszka Szkauta ps. Leśny, członka organizacji WiN, na karę śmierci zamienioną później na karę dożywotniego więzienia (Sr. 470/49)
- 23.V 1949 r. skazał członków oddziału partyzanckiego AK „Zapory": Wacława Czępińskiego ps. Zbyszek oraz Bolesława Nalewajkę, na karę śmierci, a wyroki wykonano 9 VIII 1949 r. Za udzielanie im pomocy skazany został Antoni Szot, pracownik RKU w Lublinie, na 5 lat więzienia oraz Kazimiera Hałas, za wyrabianie fałszywych dokumentów, na 3 lata więzienia (Sr. 475/49).
- 3 II 1950 r. na sesji wyjazdowej w Białej Podlaskiej w trybie doraźnym skazał Józefa Trębickiego żołnierza AK na karę śmierci, którą później zamieniono na 15 lat więzienia (Sr. 37/50).
- 12 VIII 1950 r. skazał na 10 lat więzienia Ignacego Karola Czumę prof. zw. KUL, oskarżonego, że od czerwca 1945 r. do stycznia 1946 r. udzielał pomocy nielegalnej organizacji WiN oraz napisał propagandową broszurę pod tytułem „Polska i Sowiety" (Sr. 345/50).
- 18 IV 1951 r. skazał na 2 lata więzienia dra med. Zygmunta Klukowskiego ps. Satyr, dyrektora szpitala w Szczebrzeszynie, świadka z ramienia Polski na procesie Norymberskim w 1946 r. za to, że mając „wiarygodne wiadomości o istnieniu na terenie powiatu Zamość nielegalnej organizacji AK, nie zameldował natychmiast o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw" (Sr. 569/50-IPN 20/352)

kołobrzeg, miastokolobrzeg.pl, Felieton: z ławy obrońcy i kibica, opowieści wigilijne, edward stepieńPułkownika Wierciocha Ryszarda nie dotknęły żadne represje. Żył opływając w dobrobycie. Uważam za swój obowiązek, aby przypomnieć dokonania długoletniego mieszkańca Kołobrzegu i jest mi szczególnie przykro, że był on pod koniec życia adwokatem. Od 25 lat byłoby to już niemożliwe. Wspominając Żołnierzy Niezłomnych miejmy również w pamięci ich katów i nie wyprawiajmy im uroczystych pogrzebów.

 

Adwokat Edward Stępień
www.edwardstepien.pl
 O ustawie tzw. „uzdrowiskowej”.
reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama