Overcast Clouds

-1°C

Kołobrzeg

29 listopada 2023    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
29 listopada 2023    
    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Zasługi dla wolnej Polski... Naród i społeczeństwo, aby rozwijać się musi pamiętać o swojej przeszłości - ta prosta prawda powinna nam przyświecać i dziś.Gdy społeczność zapomina o dokonaniach przodków, zatraca zdolność wspólnego działania, gdyż brak jest spoiwa, które łączy ludzi. Te oczywiste prawdy są w Polsce powtarzane od ponad dwustu lat. Z drugiej strony padają hasła „grubej kreski” i „wybierzmy przyszłość”, które niosą ze sobą pogardę dla ludzi, którzy pracowali na rzecz Wolnej Rzeczypospolitej. Dlatego konieczne jest przypominanie lat 80-tych, aby prawda o tamtym czasie przestała być zakłamywana.

Promocja mojej książki „Kołobrzeg – twierdza Solidarności” była zaczynem, który zmobilizował dawną opozycję solidarnościową do wspólnych działań w obronie pamięci historycznej. Powstało Stowarzyszenie Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80”, które za jedno z głównych zadań uznało symboliczne nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą, zaangażowaniem, a nieraz heroizmem działali na rzecz niepodległości i wyzwolenia z pęt komunizmu. Stowarzyszenie ustanowiło własny medal (zaprojektowany przez panią Końko), na którego rewersie widnieje napis: „Za zasługi dla Wolnej Polski”. Medale te od trzech lat wręczamy 13 grudnia 2013 roku. Data ta symbolizuje nie tyle brutalną napaść junty Jaruzelskiego na własny naród i rozjechanie gąsienicami czołgów nadziei na lepszą przyszłość, ale przede wszystkim jest dniem pamięci ofiar stanu wojennego.

13 grudnia 2013 roku o godzinie 17.00 w intencji ofiar stanu wojennego w kołobrzeskiej bazylice zostanie odprawiona msza święta. Bezpośrednio po niej złożymy kwiaty i zapalimy znicze przy tzw. „ołtarzyku” przy bazylice. Powstał on na wieść o masakrze górników w Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. Przez cały stan wojenny było to miejsce symboliczne. Zapalamy tam znicze i składamy kwiaty, aby przypomnieć opór społeczeństwa i pamięć o ofiarach komuny.

O godzinie 18.30 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu Katolicka Inicjatywa Kulturalna i Stowarzyszenie Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80” organizują główne uroczystości. Tym razem chcemy szczególnie wyróżnić wszystkie osoby, które działały w ramach Koszalińsko-Kołobrzeskiego Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Od wprowadzenia stanu wojennego ordynariusz biskup Ignacy Jeż w sposób energiczny i zdecydowany niósł pomoc i pociechę duchową internowanym i ich rodzinom. Na szczeblu krajowym w lutym 1982 r. powstał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Pod koniec 1982 roku rozpoczęto prace organizacyjne mające na celu powołanie podobnego komitetu w naszej diecezji. W pracach tych wyróżniała się pani Gabriela Cwojdzińska., która została koordynatorem ogólnym. Początkowo powstały trzy rejony w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku. W ramach komitetu działały zespoły ds. Rodzin i Opieki Prawnej. W początkowym okresie członkowie Biskupiego Komitetu Pomocy monitorowali procesy polityczne, zwolnienia z pracy członków opozycji, udzielali wsparcia finansowego aresztowanym i zwalnianym z pracy. Jedną z istotnych form pracy była działalność patriotyczna-wychowawcza i kulturalna. Biskup Ignacy Jeż okólnikiem nr 1/83 z dnia 5 lutego 1983 roku wydał polecenie zbierania datków w czasie mszy na potrzeby osób prześladowanych. W kościołach ustawiono również stałe skarbonki z napisem „Biskupia Pomoc Społeczna”. Biskupi Komitet zmieniał się w czasie jego funkcjonowania. Na początku 1984 roku w jego skład wchodziły 22 osoby świeckie, a z Kołobrzegu Zofia Szymańska, Elżbieta Garbacz, Leokadia Dybalska (obecnie Bigos) oraz Antoni Nowosadko.

Od samego początku jedną z głównych form pomocy pozbawionym wolności i ich rodzinom były akcje wakacyjne. Polegały one na organizowaniu wypoczynku dzieciom i rodzinom osób uwięzionych bądź opuszczających więzienia i obozy internowania. W 1983 roku na terenie naszej diecezji wypoczywało 388 osób, a w tym 227 dzieci, a w latach następnych przyjazdy były równie liczne. W 1985 roku na terenie Kołobrzegu wypoczywało 30 osób, w Dźwirzynie 7, w Ustroniu Morskim 4, a w Gościnie 12 osób. Organizowano również wczasy w okresie zimowym. Wszystkie pobyty odbywały się w kwaterach prywatnych, a ludzie goszczący opozycjonistów oprócz bezpłatnego zamieszkania zapewniali również wyżywienie. Pani Zofia Szymańska przekazała mi listę osób najbardziej aktywnych. Kwatery na cały sezon ofiarowali małżonkowie Maryla i Andrzej Heciakowie, Janina Karaś, Danuta Kowalczyk-Hetman, Urszula Banach oraz Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z Dźwirzyna. Kwatery na 2-3 turnusy użyczyli Sławoj Kigina, Elżbieta Niewiarowska, Ewa Bryl, Łucja Końko, Antoni Nowosadko, Leokadia Dybalska, Elżbieta i Stanisław Thiel z Dźwirzyna, Krystyna Kazaryn, Jadwiga i Jan Zegar, Stanisława Nowik i pani Karlikowska. Doraźnie pomoc świadczyły inne osoby. Należy pamiętać, że w tamtym czasie większość kołobrzeżan starała się wynajmować kwatery, aby dorobić do głodowych pensji. Oddanie pokoju za darmo stanowiło bardzo duże wyrzeczenie, a jeszcze dodatkowo trzeba było postarać się o jedzenie przy pustych sklepowych półkach i ze skromnymi kartkami na podstawowe produkty. Do Kołobrzegu na wypoczynek przyjeżdżali znani opozycjoniści, jak na przykład Onyszkiewicz z rodziną, rodzina Słowika oraz Kropiwnickiego. Organizowanie wypoczynku dla opozycjonistów i ich rodzin to skromny fragment działalności Komitetu. Pobyt znanych ludzi był okazją do działalności patriotyczno-wydawniczej, kulturalnej i samokształceniowej. Wykład w Kołobrzegu wygłosił Onyszkiewicz. Mecenas Andrzejewski, sława naszej palestry, dawał praktyczne rady jak się zachować w czasie przesłuchań i jak nie dać się zwieść kuszeniom esbeków. Były wykład Strzębosza i Kołodziejczyka, a znani aktorzy Katarzyna Łaniewska i Mieczysław Voit recytowali patriotyczną poezję. Najczęściej spotkania odbywały się pod patronatem Ojców Franciszkanów w ich klasztorze przy ulicy Jedności Narodowej. Uczynność i dobre serce były jak najgorzej postrzegane przez Służbę Bezpieczeństwa. Tak zwane rozmowy ostrzegawcze czy inne szykany były chlebem powszednim osób współpracujących z Koszalińsko-Kołobrzeskim Biskupim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Pani Zofia Szymańska została „obstawiona” tajnymi współpracownikami SB, a jedna nosiła wdzięczny pseudonim „Muszelka”. Antonii Nowosadko został pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela i udał się na emigrację.

W poprzednich latach medale „Za Zasługi dla Wolnej Polski” spośród osób związanych z Biskupim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom otrzymali Sławoj Kigina, Ewa Bryl, Zofia Szymańska, Elżbieta Garbacz, Ewa Końko, Leokadia Dybalska. W najbliższy piątek 13 grudnia medale wręczymy Urszuli Banach, małżonkom Andrzejowi i Maryli Heciak, Janinie Karaś, Krystynie Kazaryn, Elżbiecie Niewiarowskiej, Antoniemu Nowosadko, Siostrom Franciszkankom Misjonarkom Maryi, Elżbiecie i Stanisławowi Thiel, Jadwidze i Janowi Zegar,  aktywnie angażującym się w niesienie pomocy potrzebującym. Inicjatywa Stowarzyszenia Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80” stanowi pierwszą próbę wydobycia z niepamięci osób, które swoją postawą i codziennym zaangażowaniem przyczyniły się w istotny sposób do odzyskania niepodległości. Gdyby nie praca i zaangażowanie setek tysięcy bezimiennych aktywistów, to nadal tkwilibyśmy w oparach komuny. Uważam, że w pełni zasłużyli na symboliczną nagrodę – medal „Za Zasługi dla Wolnej Polski”.

Honorowymi gośćmi uroczystości będą: senator Gabriela Cwojdzińska z Koszalina i senator Anna Bogucka-Skowrońska ze Słupska. Obie Panie położyły ogromne zasługi dla Biskupiego Komitetu Pomocy. Oprócz wspólnej pracy łączy je doświadczenie internowania i nieustraszone sprzeciwianie się zniewoleniu narodu polskiego. Gabriela Cwojdzińska uczestniczyła jako obserwator w wielu procesach politycznych, z których zdawała relacje Komitetowi. Posłużyło to nagłośnieniu tych procesów, dodanie otuchy prześladowanym, a także zorganizowanie pomocy w opłaceniu grzywien czy też dla rodzin.

Pani mecenas Anna Bogucka-Skowrońska podejmowała się obrony ludzi prześladowanych z powodów politycznych. Występowała w 36 takich sprawach, w tym bardzo głośnych procesach Anny Walentynowicz, Lecha Wałęsy, Bogdana Lisa czy członków władz KOR-u Kuronia, Michnika, Romaszewskiego i Wujca. Broniła też obecną senator z Białogardu Annę Sztark, a w Kołobrzegu Andrzeja Karkoszę, który w 1986 roku rozrzucał ulotki oraz Marka Mazurka, działacza Ruchu Wolność i Pokój.

Jak co roku medale otrzymają także działacze „Solidarności”, który byli w tej organizacji od samego początku, a nawet jak w przypadku Wiesława Rożen jeszcze wcześniej. Pierwszy strajk w Kołobrzegu w sierpniu 1980 roku przeprowadzili pracownicy Kombinatu Budowlanego. W „Fabryce Domów” zastrajkowało 60 pracowników, a wśród przywódców oprócz Henryka Sawickiego, Juliana Kubiaka i Wojciecha Krzewiny był też Wiesław Rożen, któremu medal wręczamy pośmiertnie. Jedną z najprężniej działających organizacji „Solidarności” w Kołobrzegu był Kombinat Budowlany. W tym roku honorujemy kolejnych działaczy z tego środowiska, tj. Leszka Turskiego (również pośmiertnie) oraz Henryka Nowakowskiego. Leszkowi Turskiemu poświęciłem odrębny artykuł. Można jedynie dodać, że w wyniku działalności związkowej był on internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą. W tym samym obozie wojskowym internowany był również Marek Kołodziej, pracownik „Marony” w Kołobrzegu, który trafił tam, gdyż był bardzo aktywnym działaczem „Solidarności”.   

Krzysztof Błażejczyk we wrześniu 1980 roku od podstaw organizował „Solidarność” w swoim zakładzie, tj. w RSW Prasa-Książka-Ruch, a następnie został szefem ponadzakładowej struktury regionalnej skupiającej oddziały w województwach słupskim i koszalińskim. Prowadził intensywną działalność związkową, zajmował się kolportażem i drukowaniem wydawnictw oraz szkoleniami. Po wprowadzeniu stanu wojennego pomagał internowanym zbierając składki. Kolportował pisma i wydawnictwa drugoobiegowe. Na tym polu ściśle współdziałał między innymi z Marylą Rosą, która w okresie legalnej działalności „Solidarności” pracowała w KPT „Bałtywia” w Kołobrzegu.

Postacią niezwykle aktywną w okresie tzw. karnawału „Solidarności” był Edward Padukiewicz – radca prawny, który tworzył od podstaw Międzyzakładowy Komitet Założycielski „Solidarności” w Kołobrzegu. Jako prawnik pomagał w redagowaniu różnych pism i biuletynów, w tym również pisał artykuły do „Gońca Kołobrzeskiego”. Był delegatem na I Zjazd Regionu Pobrzeże i w uznaniu zasług został wybrany do Zarządu Regionu Pobrzeże NSZZ „Solidarność” w Koszalinie jako jeden z dziewięciu Kołobrzeżan.

Jednym z najbardziej prężnych działaczy „Solidarności” nauczycielskiej był Zenon Tomaszewski wówczas nauczyciel w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Kołobrzegu. Wchodził w skład Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu. O jego osobistej odwadze świadczy ujęcie się za pobitym przez ZOMO uczniem Januszem Rosołowskim. W piśmie do Prokuratury Zenon Tomaszewski domagał się wszczęcia postępowania karnego skierowanego przeciwko sprawcom pobicia, którzy wciągnęli ucznia do wozu dowódcy ZOMO pacyfikującej brutalnie manifestantów w dniu 10 listopada 1982 roku.

Jerzy Olszewski z Koszalina miał dwa procesy polityczne z powodu drukowania ulotek i za prowadzenie szeroko zakrojonej działalności związkowej. Również i on był internowany w obozie wojskowym.

Wszystkie wyżej wymienione osoby codziennym niezłomnym zaangażowaniem w ideały „Solidarności” w pełni zasłużyli na przypomnienie ich nazwisk.

Edward StępieńW najbliższy piątek 13 grudnia Stowarzyszenie Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80” wręczy kolejne 20 medali. Wśród uhonorowanych są osoby powszechnie znane, jak również skromni ludzie, którzy dotychczas nie byli dostrzegani, a ich dokonania przykrył pył zapomnienia. Chcemy postawić tych skromnych ludzi w świetle reflektorów i powiedzieć – oto są patrioci, którzy walczyli i pracowali dla Wolnej Polski. Odzyskanie niepodległości to nie jest zasługa jednego skoczka, ale zbiorowy wysiłek setek tysięcy skromnie dziś żyjących ludzi. Zasługują nie tylko na pamięć, ale i na wdzięczność.

Poniżej przedstawiam medal „Za Zasługi dla Wolnej Polski”, a ponadto kilka dokumentów pochodzących ze zbiorów pani Zofii Szymańskiej, tj. regulamin działania komitetu oraz wybrane  podziękowania, jakie spływały na jej adres z całego kraju.
Całość uroczystości zostanie nadana na żywo na portalu Miastokolobrzeg.pl.


Adwokat Edward Stępień
www.edwardstepien.pl

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama