Clear Sky

16°C

Kołobrzeg

25 czerwca 2024    |    Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
25 czerwca 2024    
    Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Dużą grupę zabytków, niemal 20, stanowią obiekty sakralne.


Najcenniejszym kościołem Ziemi Kołobrzeskiej jest Bazylika Mariacka w Kołobrzegu z przełomu XIII i XIV wieku, z niezwykle bogatym wyposażeniem, zarówno pod względem ilościowym, jak i w aspekcie rozpiętości czasowej: od polichromii, poprzez snycerkę i brązy po obrazy i płyty nagrobne. W powiecie jest dużo kościołów gotyckich. Do najbardziej znanych należy kościół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, wzmiankowany w dokumentach przed 1222 rokiem. Jego obecna bryła pochodzi jednak z XV wieku. Ciekawym przykładem lokalnego warsztatu budowlanego jest salowy kościół św. Michała Archanioła w Unieradzu. Pochodzi on z XIII wieku, wzniesiony jako murowany z kamieni polnych, z drewnianą wieżą z XV lub XVI wieku. Niedawno został odnowiony dzięki staraniom Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Bicykl”. Do innych wartościowych gotyckich obiektów sakralnych należy kościół Wniebowzięcia NMP w Czerninie z XV wieku, kościół św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie z XIV wieku (przebudowany w okresie baroku, odrestaurowany w XIX wieku), kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Niemierzu z XV wieku, kościół św. Jana Chrzciciela w Nieżynie z XIII/XIV wieku, kościół Matki Bożej Różańcowej w Rusowie z XIV wieku (przebudowany z XIX i XX wieku), kościół św. Jana Chrzciciela w Sarbii z XV/XVI wieku, kościół św. Jana Ewangelisty w Świelubiu z XV/XVI wieku i kościół Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie z XV/XVI wieku. Z późniejszego okresu pochodzą: kościół św. Franciszka z Asyżu w Charzynie z XIX wieku, kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Charzynie z XIX wieku, kościół Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie z 1623 roku, kościół św. Andrzeja Boboli w Gościnie z 1865 roku, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Kołobrzegu z 1832 roku (tzw. mały kościółek wraz z klasztorem), kościół św. Kazimierza w Trzyniku z połowy XIX wieku i kościół św. Stanisława Kostki w Siemyślu z 1866 roku.

Średniowieczny kościółek w Unieradzu

W kategorii architektury użytkowej, najwięcej zabytków zachowało się w Kołobrzegu. Możemy tu wskazać na Basztę Lontową zwaną Prochową z XV wieku oraz ruinę Baszty Więziennej, średniowieczną kamieniczkę z XV wieku, gmach Akademii Rycerskiej z XVIII wieku, magazyn zwany „Domkiem Kata”, Pałac Braunschweigów z początku XIX wieku, neogotycki ratusz z 1823 roku, elewatory portowe z XIX wieku. W rejestrze zabytków znajduje się także średniowieczne centrum miasta oraz źródełko solankowe nad Parsętą. Ziemia Kołobrzeska posiada wiele obiektów pałacowych. Niestety, nie wszystkie zabytki w tej kategorii są w dobrym stanie technicznym. Z końca XIX wieku pochodzi pałac w Kamicy i w Ramlewie. Z połowy XIX wieku pochodzi pałac w Pustarach, a z początku XX wieku pałac w Kłopotowie, Karkowie i Mołtowie. W Budzistowie są natomiast 2 obiekty: pałac Wilhelma von Munckowa, wybudowany w latach 70-tych XIX wieku, oraz pałac myśliwski z XIX/XX wieku.

Pałac w Kłopotowie

Na terenie powiatu kołobrzeskiego zachowała się liczna grupa zabytkowych terenów zielonych w postaci niemal 25 parków dworskich. Natomiast na terenie miasta do rejestru zabytków wpisany jest Skwer im. Anatola Przybylskiego oraz 3 parki nadmorskie: Park im. Jedności Narodowej, Park im. Stefana Żeromskiego i Park im. Aleksandra Fredry. Na koniec, warto wspomnieć o pomnikach przyrody w powiecie kołobrzeskim. Najznamienitsze okazy znajdują się w Lesie Kołobrzeskim: 800-letni dąb Bolesław – jeden z najstarszych pomników przyrody w Polsce (wysokość 32 m, obwód 691 cm) i dąb Warcisław (640 lat, obwód 618 cm). Dąb Bogusław (600 lat, obwód 685 cm) rośnie nad jeziorem Popiel, a dąb Barnim przy kościółku w Kłopotowie. Natomiast w Rusowie znajduje się platan klonolistny – Antoni (wysokość 26 m, obwód 595 cm). W Głowaczowie rosną 43 dęby (obwód pnia 237-252 cm, wysokość 30 m). Wiele drzew pomnikowych znajduje się w Kołobrzegu. Najważniejszym pomnikiem jest Aleja Platanów Klonolistnych przy ulicy Łopuskiego (74 drzewa). Warto także wspomnieć o buku zwyczajnym na Placu 18 Marca (400 cm obwodu) i 7 bukach w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (obwód 337-485 cm).

Walki wojów podczas Targu Solnego


DYGOWO I OKOLICE

informacje kołobrzeg, dygowo,list otwartyWieś Dygowo po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1276 jako miejscowość należąca do biskupów kamieńskich. W 1336 roku tereny te nabyli kanonicy kapituły kołobrzeskiej. Przez wieki, utrzymywało się tam kilka gospodarstw. Zmiany nadeszły wraz z budową linii kolejowej Szczecin-Gdańsk i nitką Kołobrzeg-Białogard właśnie przez Dygowo. W XX wieku rzemieślnicy zaczęli wypierać rolników z centrum wioski. W 1939 roku w Dygowie mieszkało 1167 osób. Obecnie Dygowo to niewielka wieś w powiecie kołobrzeskim.

Zabytki w gminie

Czernin
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, gotyk z przełomu XIV/XV w., rozbudowany w XVII-XIX w., ostatni raz restaurowany w 1927 r. Wyposażenie kościoła stanowią zabytki ruchome: barokowy ołtarz z XVIII w., rzeźba Ostatnia Wieczerza oraz ambona z XVII w.

Dygowo
Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1880 r., murowany z cegły na kamiennej podmurówce, na planie prostokąta, smukła wieża od zachodu. Brak cenniejszego wyposażenia.
 

Kłopotowo
- Gotycki kościółek z początku XVI w. p.w. św. Andrzeja Apostoła, przebudowany w XIX w. Świątynia orientowana, murowana z cegły i kamieni polnych, otynkowana.
- Pałac z 1911 rokuSkoczów
Pałac z początku XIX w. położony na terenie parku

Świelubie
- Gotycki kościół p.w. św. Jana Ewangelisty. Kościół w Świelubiu jest wzmiankowany już w 1278 roku. W dokumentach zachowało się także nazwisko proboszcza parafii z lat 1417-1425: Henning Gruttemaker. Obecna świątynia pochodzi z przełomu XV/XVI w. Orientowana, jednonawowa, wzniesiona z cegły i kamienia. Obiekt mocno uszkodzony podczas pożaru w 1989 roku.

Włościbórz
Pałac z XIX w, obecnie Dom Pomocy Społecznej

Wrzosowo
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, wzmiankowany już w 1263 r. Obecny obiekt powstał na przełomie XV/XVI w., odrestaurowany w XIX w. Murowany z cegły i kamienia. Chrzcielnica z 1634 r.

Na terenie gminy Dygowo znajdują się stanowiska archeologiczne
Bardy: osada datowana na VIII-X w., osada z XI-XII w. oraz cmentarzysko kurhanowe.
Kłopotowo: grodzisko z IX-X w., cmentarzysko kurhanowe
Świelubie: grodzisko z X w. oraz cmentarzysko kurhanowe

Dąb Barnim: pomnik przyrody noszący imię księcia pomorskiego Barnima I przy kościele w Kłopotowie. Ma ponad 600 lat. Obwód pnia na wysokości 1,3 m: 660 cm. Wysokość: 25 m. Średnica korony: 20 m.

GMINA KOŁOBRZEG

Gmina wiejska Kołobrzeg otacza miasto Kołobrzeg od południowego-zachodu. Na jej terenie dominują miejscowości przede wszystkim zajmujące się turystyką, rolnictwem, a także instalacje niewielkiego przemysłu, generalnie o charakterze okołorolniczym.

Port w Dźwirzynie, fot. P .Dawid

Historia samej gminy nie jest ciekawa, jest to sztuczny twór administracyjny powstały w latach 80-tych. Jej siedzibą jest miasto Kołobrzeg, ale w jej skład wchodzą miejscowości spoza jego granic, a więc okoliczne wioski. Do najstarszych z nich należy Budzistowo, przed wojną nazywane Starym Miastem, będące kolebką Kołobrzegu, gdzie w roku 1000 założono słynne biskupstwo pomorskie. To właśnie Budzistowo 255 lat później zaczęło przegrywać konkurencję z nowym ośrodkiem miejskim, a następnie jako gród o charakterze wczesnomiejskim uległo wyludnieniu.

Najważniejsze miejscowości gminy:
Budzistowo – dawny stary Kołobrzeg, dziś miejscowość przylegająca bezpośrednio do Kołobrzegu – miasta lokacyjnego z 1255 r. Jest to atrakcyjny teren niedaleko Parsęty, świetny pod budowę domków jednorodzinnych. W Budzistowie warto zobaczyć gotycki kościółek św. Jana Chrzciciela, 2 zabytkowe pałacyki, hipodrom oraz stadninę koni.

Dźwirzyno – niegdyś wieś rybacka, obecnie nastawiona na turystykę. Położona jest na zachód od Kołobrzegu, pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Resko Przymorskie. Kanał Resko łączący te wody, pełni jednocześnie funkcję portu rybackiego, a w okresie sezonu, cumuje tu także flora pasażerska. Warto zobaczyć samo jezioro. Resko Przymorskie ma powierzchnię ok. 600 ha i jak głoszą legendy, to w jego wodach zatopiono „Bursztynową Komnatę”.


Fot. P. Dawid

Grzybowo – wieś letniskowa granicząca z Kołobrzegiem, leżąca ok. 300 m od Bałtyku. Cześć miejscowości znajduje się poniżej poziomu morza. Wczasowicze cenią sobie Grzybowo ze względu na ciszę i prywatność, którą zapewniają piaszczyste plaże na zachód od Kołobrzegu.

Najciekawsze zabytki

Budzistowo:
Kościół św. Jana Chrzciciela – W I połowie XIII wieku, świątynia została wzniesiona z cegły, jako niewielka budowla salowa, stanowiąca obecnie nawę kościoła. Obiekt orientowany, z wieżą wbudowaną w elewację frontową, z nawą krytą dwuspadowym dachem. Został ulokowany na skraju północnego podgrodzia Starego Miasta. Często niszczony podczas oblężeń Twierdzy Kołobrzeg. Odrestaurowany w 1890 r. Ponownie zniszczony w marcu 1945 r. Odbudowany i przekazany Parafii Mariackiej w Kołobrzegu.

Pałac Budzistowo – Wzniesiony w latach 70-tych XIX w. w stylu historyzmu, neogotyku i neorenesansu. Na przełomie XIX i XX w. właścicielem obiektu był Wilhelm von Munckow. Na początku XX w. pałac staje się własnością Rudolfa Damma, który na krótko stracił go na rzecz Waltera de Grain’a (przegrał w karty i ponownie odzyskał). Po zakończeniu działań wojennych w pałacu zamieszkał radziecki komendant miasta Kołobrzeg. Następnie w pałacu mieściła się dyrekcja PGR w Budzistowie. W latach 1998-99 nowy właściciel przeprowadził remont generalny obiektu. Obecnie znajduje się tu niewielki hotel, restauracja i sala ślubna.

Pałac Myśliwski – Pochodzi z przełomu XIX/XX w. Nazwa wzięła się z herbu rodowego z hartami w górnej części obiektu. Pałac powstał na średniowiecznym grodzisku, które znajduje się nad Parsętą.

Kądzielno – Znajdował się tam historyczny zespół folwarczny, z którego do naszych czasów zachował się m.in. eklektyczny pałac z frontowym ryzalitem i portykiem z XIX w.

Karcino – Kościół p.w. Krzyża Świętego z 1869 r. Ogrodzony murem kamienno-ceglanym, z zielenią cmentarza przykościelnego.

Kopydłówko – Ujęcie wody Miejskich Wodociągów i Kanalizacji dla miasta Kołobrzeg, zrealizowane w 1910 roku. W jego skład wchodzi studnia, hala pomp i filtrów.

Korzystno – Kościół p.w. Chrystusa Króla zbudowany w latach 1865-66 z cegieł z rozebranego średniowiecznego kościoła Ducha Świętego, który znajdował się w Kołobrzegu. Na cmentarzu przykościelnym zachował się obelisk poświęcony mieszkańcom, którzy polegli na frontach I wojny światowej.

Sarbia
Kościół św. Jana Chrzciciela – Pierwsza świątynia w Sarbii wzmiankowana jest przed 1291 r. Obecny obiekt zawiera w sobie pradawną świątynię i został mocno przebudowany w XVI w. W 1885 r. dobudowano drewnianą wieżę na kamiennej podstawie i kaplicę boczną. Jedyna świątynia w powiecie kołobrzeskim zbudowana na planie krzyża łacińskiego. W środku znajduje się chrzcielnica z XIV w. oraz XV-wieczna grupa ukrzyżowania. Co ciekawe, postać św. Jana trzyma w dłoni butelkę wina. We wnętrzu znajduje się również rzeźba Marii Magdaleny x XVI w. Świątynię otacza cmentarz przykościelny wraz z obeliskiem upamiętniającym ofiary I wojny światowej.Kaplica Parafii Betlejemskiej – Zbudowana w 1900 r. Zachowała charakter neogotycki.

Jezioro Resko Przymorskie – ma powierzchnię ponad 600 hektarów. Maksymalna głębokość 2,5 metra. Połączone z morzem przetoką o długości 1,3 km, która powstała w 1497 r. Idealne na kajak czy dla kitesurfingowców.

Port w Dźwirzynie – ma charakter rybacki i turystyczny. Czynny cały rok.

Mini Zoo w Zieleniewie – wioska indiańska, place zabaw, dzikie zwierzęta, ścianka wspinaczkowa, przejażdżki na koniu czy wielbłądzie, strzelnica i wiele innych atrakcji małego zoo oraz dzikiego zachodu.

GOŚCINO

Po raz pierwszy Gościno wzmiankowane jest w 1238 r. Było dobrem zarządzanym przez radę miejską w Kołobrzegu. Przez wieki miejscowość o charakterze rolniczym, zależna od Kołobrzegu. W 1807 roku stacjonuje tu dowództwo wojsk napoleońskich oblegających kołobrzeską twierdzę. Wraz z rozwojem kolei w II połowie XIX wieku, do Gościna dociera kolej wąskotorowa. W XX wieku następuje rozwój miejscowości, powstają nowe budynki, które w większości przetrwały do dnia dzisiejszego. Gościno ominęły zniszczenia wojenne. Po 1945 roku wieś o charakterze rolniczym. 1 stycznia 2011 roku Gościno otrzymało prawa miejskie, stając się drugim miastem w powiecie kołobrzeskim.

W mieście zachowało się wiele przedwojennych domów, w tym okazały budynek w północnej części mieszczący tuż po wojnie szpital polowy, następnie przez długie lata Państwowy Dom Małego Dziecka, a obecnie m.in. Dom Opieki Społecznej i jedną z praktyk lekarskich. Zachodnią część miejscowości zajmuje osiedle dwupiętrowych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze. Przy drodze w kierunku Karlina rozdzielnia energetyczna i oczyszczalnia ścieków. Na skwerze u zbiegu ulic Kościelnej i IV Dywizji Wojska Polskiego znajduje się głaz narzutowy poświęcony pamięci mieszkańcom którzy tworzyli polskość ziemi gościńskiej. Przy kościele ustawiono głaz narzutowy ku pamięci dawniejszym niemieckim mieszkańcom.

Gościno jest jednym z liderów w Polsce, jeżeli idzie o zieloną energię. W gminie zbudowano już niema 50 turbin wiatrowych.

Zabytki w Gościnie
W mieście nie brakuje zabudowy historycznej z przełomu XIX/XX wieku, lub XX-wiecznej. Nad miastem góruje kościół p.w. św. Andrzeja Boboli. Pierwszy kościół w Gościnie wzmiankowany jest już w 1260 roku. Obecna świątynia powstała w 1865 r. Jest orientowana. We wnętrzu znajduje się XVII-wieczny krucyfiks, i chrzcielnica datowana na XX/XIII wiek w kształcie kielicha. Została wykuta z wapienia gotlandzkiego.

Atrakcje
Na terenie gminy Gościno znajduje się jezioro Kamienica. Różne źródła podają odmienne parametry powierzchni jeziora. Przyjmuje się, że ma ono ok. 75 hektarów. Maksymalna głębokość jeziora to 12,2 metra. Na brzegu, w miejscowości Dargocice, niewielkie ośrodki wypoczynkowe, pole namiotowe i kemping. W części centralnej – zagospodarowane (pomosty, gastronomia, plaża) kąpielisko o znaczeniu lokalnym, poza tym popularne miejsce wędkowania. W ostatnich latach kąpielisko przejął lokalny samorząd i przeprowadził jego kapitalny remont.

Z jeziorem związana jest legenda o zatopionym mieście, według której miasto zostało zatopione z powodu świętokradczego czynu burmistrza, który nakazał wysypanie drogi, po której udawała się jego córka do ślubu, okruszynkami chleba. Podobno gdy zbliżają się Święta Wielkanocne, z głębi jeziora słychać dźwięki kościelnych dzwonów, a w pewien jeden dzień w roku poziom wody jest tak niski, że widać wierzchołek wieży kościoła. Podobno…

dargocice,kąpielisko
Kąpielisko w Dargocicach


Morsy podczas zimowej kąpieli w Kamienicy


RYMAŃ I OKOLICE

Pierwsze wzmianki o wsi Rymań pochodzą z 1269 r. Na początku XIV w. wieś stanowiła lenno rodu Manteufflów i w ich rękach pozostała do połowy XVIII w. W 1743 r. zlicytowany majątek kupił L.J Seld i w 1748 r. odsprzedał go von Wriechenowi. W 1851 r. właścicielem został A. Andrae. Wieś od XIX w. stanowiła dobra rycerskie, które zostały częściowo rozparcelowane. Na przełomie XIX/XX w. Rymań należał do rodziny Hoffmanów, a od 1914 r. do von Dewitza. Rozwój wsi nastąpił w XIX w. i związany był z jej położeniem na szlaku komunikacyjnym Szczecin-Gdańsk oraz ze wzrostem znaczenia transportu drogowego.

Zabytki w gminie

Gorawino
Według źródeł, wieś w 1269 roku należała do klasztoru norbertanów w Białobokach, ale już w 1276 roku należała do kapituły kolegiackiej w Kołobrzegu. Najważniejszym zabytkiem jest kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski z 1623 r. Konstrukcja ryglowa na podmurówce kamiennej. W środku ołtarz ambonowy z 1691 r. autorstwa Jakuba Henke.

Rymań
Kościół św. Szczepana powstał w 1933 r. na miejscu obiektu wcześniejszego, z 1859 r. Świątynia murowana, bez wieży. Zabytkowy wystrój: chrzcielnica z XVIII w., żyrandol z XVIII w., putta barokowe z XVIII w.

Pałac
XVIII-wieczny obiekt po remoncie. Obecnie jest tam hotel 3gwiazdkowy.

Atrakcje

Jezioro Popiel – znajduje się niedaleko Rzesznikowa. Ma 33 hektary powierzchni. Charakteryzuje się niezwykle czystą wodą. Występuje w nim leszcz, szczupak, lin, węgorz, okoń, płoć, karp. Jezioro jest ostoją ptaków, w tym kormoranów. Nad jeziorem znajduje się plaża, pole biwakowe i pomost.

Dąb Bogusław
Rośnie w okolicy jeziora Popiel. Ma ponad 600 lat. Obwód pnia na wysokości 1,3 m: 6,8 m. Średnica korony drzewa: 24 m. Nosi imię Bougsława X – księcia pomorskiego żyjącego w latach 1454-1523.

SIEMYŚL I OKOLICE

Siemyśl to najmniejsza gmina w powiecie kołobrzeskim. Pierwsza wzmianka o tej wsi pojawia się już w 1214 roku. Przez kolejne wieki, Siemyśl zmieniał swoich właścicieli, ale nie zmieniał się jego wiejski charakter. Utrzymał się on do dnia dzisiejszego, z tą różnicą, że chętnie zaczęli się tu osiedlać mieszkańcy Kołobrzegu – z dala od zgiełku miejskiego.

Zabytki w gminie

Charzyno – wieś wzmiankowana już w 1220 r. jako uposażenie kapituły kolegiackiej w Kołobrzegu. Dzieje kościoła Charzyńskiego sięgają czasów średniowiecza. W 1287 r. wymieniany jest proboszcz Friedrich, a w 1515 r. świątynię w Siemyślu konsekrował biskup kamieński Marcin von Karith. Obecny kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu został zbudowany w XIX w.

Niemierz – kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wzniesiony prawdopodobnie w XV w. Rozbudowany w XVI w., a w roku 1741 i 1876 odrestaurowany. Orientowany, murowany z cegły i kamienia. Od zachodu znajduje się gotycka wieża zakończona barokowym hełmem. We wnętrzu zachowało się kilka zabytków, w tym barokowy ołtarz główny z XVIII w. czy ambona z 1777 r.

Nieżyn – nie znamy daty budowy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela. Przypuszcza się, że pochodzi on jeszcze z XIII, a najpewniej z XIV w. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi dopiero z 1560 r. Znawcy przypuszczają, że to replika kościoła z Unieradza.

Siemyśl – kościół w tej miejscowości musiał istnieć już w 1560 r. Obecny obiekt powstał w 1866 r. Świątynia posiada smukłą wieżę od zachodu, a w niej dwa dzwony: pierwszy średniowieczny, drugi z 1856 r. Do zabytkowego wyposażenia wnętrza należy jedynie chrzcielnica z XVII w.

Trzynik – neogotycki kościół św. Kazimierza i św. Anny powstał w XIX w. Zniszczony przez pożar, obecnie nadal odbudowywany.

Unieradz – w dokumentach, Unieradz jest wzmiankowany w 1266 roku. Pod tą datą znajduje się informacja potwierdzająca nabycie wioski razem z młynem przez klasztor cystersów z Dargunia w Meklemburgii. Kolejna wzmianka pochodzi dopiero z 1560 r. i dotyczy zmian w administracji kościelnej wspólnoty reformowanej. Znaczenie kościoła w Unieradzu uległo zmniejszeniu, podobnie, jak miało to miejsce w przypadku Kołobrzegu. Przyjmuje się, że kościół św. Michała Archanioła zbudowano w XIII wieku jako świątynię filialną parafii w Gościnie. Obiekt jednonawowy, bez prezbiterium, wzniesiono z kamieni polnych. W XV lub XVI wieku dobudowana została drewniana wieża. Historyk sztuki, opisując zabytek, zanotuje: „Typ kościoła salowego, z półkolistym zamknięciem od strony wschodniej oraz drewnianą wieżą od zachodu”. W tym przypadku można doszukiwać się analogii do wcześniejszych form romańskich, ale uczynienie z tego argumentu wymaga przeprowadzenia szerszych badań. Kilka lat temu zakończyły się prace przy restauracji obiektu, które przeprowadzono z inicjatywy Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Bicykl”.


USTRONIE I OKOLICE

Ustronie Morskie to wieś letniskowa pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem z letnim kąpieliskiem morskim i przystanią morską, powstała na przełomie XIX i XX wieku. Większość obiektów oferuje swoje usługi w okresie letnim. Przed wojną, wieś zyskała swoją popularność dzięki uruchomionej w 1899 roku linii kolejowej z Kołobrzegu do Koszalina. Po 1945 roku, wobec zniszczonej infrastruktury turystycznej Kołobrzegu, to właśnie w Ustroniu rozwijała się turystyka i wczasowy charakter miejscowości. W ciągu dziesięcioleci, pomimo dużego zainteresowania turystów w sezonie, miejscowość nie wypracowała swojego miejskiego charakteru, co niektórzy, trzeba to przyznać, uznają za plus. Ustronie Morskie to prawdziwe ustronie.

informacje kołobrzeg, ustronie,ranking
Fot. P. Dawid

Na terenie gminy Ustronie Morskie znajduje się kilka ciekawych zabytków.
Najstarszy dąb w Polsce: Dąb Bolesław – imię to nadano drzewu 19 sierpnia 2000 roku na cześć pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego, który przyczynił się do powstania biskupstwa w Kołobrzegu w roku 1000. Ma już ponad 800 lat i jest starszy od słynnego Bartka, niesłusznie uznawanego za najstarsze polskie drzewo. Potwierdziły to badania dendrologiczne przeprowadzone w 2000 roku. Jego obwód mierzony na wysokości 1,3 m od ziemi wynosi 691 cm, wysoki jest na 32 m, a średnica jego korony ma 20 m. W 2016 roku podczas wichury drzewo złamało się i runęło.


Dąb Bolesław - zdjęcie archiwalne

Dąb Warcisław – ponad 640-letni dąb, któremu patronuje od 19 sierpnia 2001 roku książę pomorski Warcisław III, który jest współzałożycielem Kołobrzegu w 1255 roku. Jego obwód mierzony na wysokości 1,3 m od ziemi wynosi 618 cm, wysoki jest na 30 m, a średnica jego korony ma 15 m.

Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Rusowie – powstał w XIV wieku, wieża dobudowana w 1684 roku, przebudowywany w XIX i XX wieku. Zbudowany z cegły i kamienia polnego, później częściowo otynkowany. Kościół orientowany, jednonawowy. Do zabytkowego wyposażenia należą: Chrystus na krzyżu pośród dwu łotrów (XVII/XVIII w.), Pieta (XVIII w.), obraz Grosz Czynszowy (XVIII w.), tablica nagrobna Eustachego Gotschalka z 1600 r. i dzwon z 1579 r.
Uwaga: Aby zwiedzić kościółek, warto udać się do leżącego w pobliżu gospodarstwa (nr 13) w Rusowie po klucz. Wystarczy poprosić gospodarza o oprowadzenie po świątyni – zna bardzo dobrze jej historię.

Park Podworski w Rusowie z 8 pomnikami przyrody – historia parku sięga początku wieku XIX. Na przestrzeni prawie 36 ha powstało założenie o charakterze romantyczno-naturalistycznym. W skład parku wchodziły m.in. dwa stawy rybne ze sztucznymi wysepkami pośrodku, na których stał posąg Neptuna oraz czapla. Rosło tu wiele drzew i krzewów egzotycznych, specjalnie sprowadzonych w tym celu. Ogromne powierzchnie trawników upiększały cały obraz. Przepiękne założenie parkowo – pałacowe zachwycał wielkością i luksusem. W 1945 roku pałac został rozszabrowany. Po wojnie, kiedy zabrakło właściciela, pałac ulegał dalszej dewastacji i został rozebrany. Do dziś pozostały tylko zarysy fundamentów. Zachowała się częściowa budowla przypominająca wyglądem wieżę zamku krzyżackiego jak i też opasująca ją fosa.

W Ustroniu Morskim znajduje się Aquapark Helios, z krytym basenem, zjeżdżalnią i basenem odkrytym. Obiekt czynny jest przez cały rok.


Fot. P. Dawid

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama