menu

Oświata

  • ŻŁOBKI


Żłobek "Krasnal", ul. Bogusława X 18, tel. 94-35-259-86


  • PRZEDSZKOLA


Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima, ul. Zygmuntowska 38, tel. 94-352-27-12
www.pm1kg.pl


Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej, ul. Borzymowskiego 8, tel. 94-352-61-99
www.pm2kg.pl


Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessorii, ul. Unii Lubelskiej 23, tel. 94 35-230-61
www.pm3kg.pl


Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki tel. 94-352-42-88
www.pm6kg.pl


Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Bogusława X, tel. 94-352-57-82
www.pm7kg.pl


Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy, ul. Bociania 4A, tel. 94-352-19-19
www.pm8kg.pl


Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Okopowa 4, tel. 94-354-60-41
www.pm10kg.pl


Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu, ul. Borzymowskiego 8, tel. 94-354-97-55


Prywatne Przedszkole Żurawska - Nowak "Morska Kraina", ul. Obrońców Westerplatte 19u1/1, tel. 94-352-24-31
www.morskakraina.kolobrzeg.pl


Społeczne Przedszkole, ul. Radomska 22A, tel. 94-352-65-03
www.spoleczneprzedszkole.pl


  • SZKOŁY PODSTAWOWE


Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich, ul. Łopuskiego 15, tel. 94-352-21-31
www.sp3kg.pl


Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego, ul. Kupiecka 1, tel. 94-354-48-76
www.sp4.kolobrzeg.pl


Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20, tel. 94-351-62-41
http://sp5.kolobrzeg.pl


Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka, ul. Poznańska 9, tel. 94-352-31-21
www.sp6.kolobrzeg.pl


Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza, ul. Bogusława X 22, tel. 94-352-46-24
www.sp8kol.internetdsl.pl


Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Lwowska 7, tel. 94-354-31-39
www.zskolobrzeg.com


  • GIMNAZJA


Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Portowa 37, tel. 94-352-23-82
www.jedynkagim.pl


Gimnazjum Nr 2 im. Józefa Wybickiego, ul. Śliwińskiego1, tel. 94-352-27-69
www.gimnazjum2.org


Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy, ul. Okopowa 1A, tel. 94-352-11-41
www.gimnazjum3.info


Gimnazjum Nr 4, ul. Lwowska 7, tel. 94-354-31-39
www.zskolobrzeg.com


Gimnazjum dla Dorosłych, ul. ppor. J. Śliwinskiego 1, tel. 94-352-27-69


  • SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika, ul. Łopuskiego 42-44, tel. 94-354-46-33
www.lokopernik.pl


Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza, ul. 1 Maja 47, tel. 94-352-36-42
http://web.2lo.pl/


Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak, ul. Łopuskiego 13, tel. 94-354-05-83
www.ekonom.kolobrzeg.pl


Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Katedralna 12, tel. 94-354-55-60
http://centrum.info.pl


Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy, ul. Arciszewskiego 21, tel. 94-351-80-82
www.zsmorkolobrzeg.prv.pl


Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego, ul. Piastowska, tel. 94-352-39-36
www.zsmkolobrzeg.pl


Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72, 78-120 Gościno, tel. 94-351-21-33
http://zsgzgoscino.pl


  • UCZELNIE WYŻSZE


Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 3, tel. 94-352-00-72
www.spoleczna.kolobrzeg.pl


Filia Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, ul. Jedności Narodowej 86, tel. 94-351-97-85
www.zpsb.kolobrzeg.pl


Filia Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Okopowa 1a, tel. 94-352-18-58


  • INNE


Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul.Łopuskiego 44, tel./fax. 94-354-25-62 www.opp.kolobrzeg.pl


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Okruszek", ul. Brzozowa 2, tel. 94-354-96-70
www.soswokruszek.pl


Policealna Szkoła Medyczna, ul. Grottgera 12, tel./fax. 94-352-21-20
www.pszm.kolobrzeg.pl

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.