Few Clouds

5°C

Kołobrzeg

4 marca 2024    |    Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
4 marca 2024    
    Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

legun kołobrzeg

Do mojej kancelarii zgłosili się pracownicy którym pracodawca złożył pisemną propozycję zmiany warunków pracy i płacy poprzez obniżenia wymiaru czasu pracy, z pełnego etatu na 1/8 etatu. Zmiana ta miałaby nastąpić na zasadzie porozumienia stron. Skutkiem czego ich miesięczne wynagrodzenie miałoby wynosić niewiele ponad 288 zł. Ograniczeniu uległyby inne prawa pracownicze, wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość zasiłków itp.  Presja pracodawcy na pracowników była skuteczna, pracownicy zgodzili się na to rozwiązanie.

 Obawiam się ,że tego typu sytuacje lub podobne mogą się zdarzać w dzisiejszej sytuacji coraz częściej. Chciałbym wyjaśnić kwestie prawne związane ze zmianami umów o pracę oraz rozwiązaniami takich umów.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może zmieniać w warunki pracy m.in. w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzenia w drodze porozumienia stron lub poprzez wypowiedzenie takich warunków pracy i płacy. Pracownik może się nie zgodzić się na nowe warunki. W przypadku wypowiedzenia warunków pracy, jeśli pracownik na nie się nie zgodzi, umowa ulegnie  rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli dojdzie do zmiany umowy w formie porozumienia stron, pracownik już po podpisaniu takiego porozumienia może u pracodawcy złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych wcześniejszego jego oświadczenia woli wyrażonego w tym porozumienie stron. Uchylając się od skutków swej zgody na rozwiązanie umowy, winien się powołać na wady swego oświadczenia woli. Zgodne z orzecznictwem sądowym, za bezprawne można uznać zarówno zachowanie sprzeczne z prawem (ustawą bądź zasadami współżycia społecznego), jak i zachowanie, które jest formalnie zgodne z prawem, jednakże zmierza do wymuszenia oświadczenia woli. Nie wchodząc w skomplikowaną materię prawną wyjaśnić należy, że skuteczne odwołanie treści zawartego porozumienia stron jest bardzo trudne. W sytuacji osób, które podpisały porozumienie o zmniejszenie etatu, niezbędne byłoby ustalenie, czy pracownicy zgadzając się na zmianę warunków pracy, z pełnego etatu na 1/8 etatu, nie pozostawali w błędzie co do okoliczności faktycznych i nie działali pod wpływem groźby. Trzeba by było dokonać w tym zakresie oceny całokształtu okoliczności sprawy.

Taka sytuacja dotyczy innych zmian w umowach o pracę, np. zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany miejsca pracy. Dlatego, gdy pracodawca zaproponuje zmiany w umowie o pracę i te zmiany chce wprowadzić na zasadzie porozumienia stron, należałoby poprosić pracodawcę, aby dał czas do zastanowienia, aby można było w spokoju przeanalizować te zmiany. Ważne jest też, w przypadku gdy propozycje zmian dotyczą większej liczby pracowników, aby starać się w miarę możliwości ustalić wobec pracodawcy wspólne stanowisko wszystkich pracowników. Taka solidarność pracowników może poprawić ich sytuację negocjacyjną.

W obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej, obie strony umowy o pracę winny ze zrozumieniem do niej podchodzić, bo w interesie obu stron z reguły jest korzystne znalezienie jakiegoś kompromisu. Pracownicy w swoich kalkulacjach winni uwzględniać fakt, że w najbliższym czasie może wzrosnąć bezrobocie, z drugiej zaś pracodawcom winno zależeć na utrzymaniu pracowników którzy do tej pory dobrze wykonywali swoją pracę. Pracodawca winien w swojej kalkulacji uwzględnić pomoc państwa, jak istnieje taka możliwość -z pomocy władz samorządu terytorialnego, a także stosować inne instrumenty - mądrze zarządzać czasem pracy, elastycznie korzystać  z urlopów wypoczynkowych, czy też ze środków zakładowych funduszy socjalnych.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcą, odradzałbym podpisywanie zmian w umowach o pracę. Korzystniejsze dla pracownika w tej sytuacji byłoby - gdy pracodawca chce zmienić warunki pracy lub płacy, albo chce dokonać zwolnienia definitywnego, aby dokonał tego w formie wypowiedzenia umowy. Pracownik zyskuje na tym, że będzie w zatrudnieniu jeszcze przez jakiś czas, w zależności od stażu pracy (maksymalnie przez trzy miesiące). Poza tym, jeśli to wypowiedzenie narusza prawo, np. jest dokonane w czasie zwolnienia chorobowego, można skierować sprawę do sądu (wówczas należeć się będzie pracownikowi odszkodowanie).

Reasumując, przed pracownikami i pracodawcami stają trudne wyzwania, którym przy woli obu stron może  udać się sprostać, czego życzę!

Krzysztof Legun

reklama

reklama

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama