Light rain

4°C

Kołobrzeg

20 marca 2023    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
20 marca 2023    
    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Korpus Wsparcia Seniorów 2022 (teleopieka)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza kołobrzeskich seniorów  do udziału w programie osłonowym obejmującym korzystanie w roku 2022 z dostępu do tzw. opieki na odległość za pośrednictwem teleopaski (teleopieka).

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.  

Warunki udziału w programie

Z usługi teleopieki korzystać mogą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:
-  są mieszkańcami Kołobrzegu
-  są w wieku 65 lub więcej lat
-  mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia
-  prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom seniora.  

Udział w programie wymaga podania wszystkich danych osobowych, które są niezbędne do objęcia seniora usługą opieki na odległość. Odmowa podania danych wyklucza świadczenie teleopieki.  

Weryfikacji spełnienia kryteriów uczestnictwa w programie dokonają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie zgłoszeń składanych przez seniorów. Uczestnictwo w programie następuje w kolejności składania zgłoszeń.
 
Usługa teleopieki jest nieodpłatna, a udzielenie wsparcia nie zależy od wysokości dochodów seniora (w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej.

Zgłoszenia do udziału w programie   
 
Zgłoszenia składać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15:
- osobiście w godzinach 7.30 – 15.30 – sekretariat, pokój nr 116 lub skrzynka podawcza w holu głównym,
lub
- elektronicznie – e-mail: sekretariat@mops.kolobrzeg.pl.

Informację o potrzebie objęcia usługą opieki na odległość można zgłaszać telefonicznie:
- w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w godzinach 7.30 – 15.30 –
nr telefonu 94 35 52 300 (sekretariat),
lub
- przez ogólnopolską infolinię – nr telefonu 22 505 11 11.
W takiej sytuacji pracownik MOPS w Kołobrzegu skontaktuje się telefonicznie z seniorem w celu ustalenia terminu złożenia zgłoszenia.
 

Program osłonowy jest realizowany i finansowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Korpus Wsparcia Seniorów 2022.

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama