Overcast Clouds

16°C

Kołobrzeg

12 kwietnia 2024    |    Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
12 kwietnia 2024    
    Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

 Kolejne projekty unijne realizowane przez SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Morze i Parsęta w Kołobrzegu zakończyła we wrześniu bieżącego roku realizację dwóch projektów współpracy. Obie operacje zostały dofinansowane ze środków Programu Rybactwo i Morze łącznie na kwotę 147 462 zł (łączna wartość z wkładem własnym projektów to 164 500 zł). Pierwszy projekt  pod nazwą „Rozwój miejsc upamiętniających lokalną historię i tradycje, związanych z sektorem rybackim poprzez odnowę ocalałych eksponatów muzealnych oraz instalację tablic-witryn, w ramach stałej wystawy plenerowej w porcie rybackim i jachtowym w Kołobrzegu”, obejmował swoim zakresem kolejno:

- konserwację i ekspozycję przy Skansenie Morskim w Kołobrzegu 43 egzemplarzy małych, średnich i dużych rozmiarów kotwic oraz 8 sztuk boi i kabestanu.  W czasie prowadzonych na torze wodnym Świnoujście-Szczecin prac podwodnych nurkowie znajdowali i wydobywali elementy jednostek pływających, w tym około 100 sztuk różnego rodzaju i wielkości kotwic i innych części statków. Eksponaty poddano piaskowaniu, zabezpieczeniu kotwic farbą antykorozyjną, malowaniu farbą nawierzchniową. Operację pro-wadzono w całości we współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.  Dzięki projektowi udało się odnowić i udostępnić zwiedzającym zabytkowe eksponaty.

- zakup i instalację 2 tablic informacyjno-edukacyjnych wykonanych ze stali, stanowiących uzupełnienie historycznej stałej wystawy plenerowej funkcjonującej już na terenie Portu Jachtowego w Kołobrzegu. Powyższe witryny zostały zlokalizowane na terenie Portu Rybackiego przy ul. Szyprów 1. Treść ich dotyczy dawnych metod połowowych w Kołobrzegu, rybołówstwa wczoraj i dziś oraz informacji związanych z ekologią i zanieczyszczeniami Bałtyku.

- zakup atrakcyjnego i estetycznego wizerunkowo zestawu małej architektury parkowej zawierającego leżaki, ławki i stolik szachowy. Przeznaczenie zestawu to rekreacja, odpoczynek dla odwiedzających Port Jachtowy oraz poprawa estetycznego wizerunku przestrzeni portowej.

- zakup i montaż liter reklamowych do centrum sprzedaży ryb oraz lamp oświetleniowych na budynku. (ul. Szyprów 1, Kołobrzeg) w Porcie Rybackim . Litery tworzą napis informacyjny – „TARG RYBNY”. Napis został umieszczony na dwóch ścianach budynku i stanowi on reklamę sklepów sprzedających ryby – centrum pierwszej sprzedaży ryb. Profesjonalna reklama miejsca spełnia oczekiwania miejscowych sprzedawców z tej branży. Lampy oświetleniowe, które ulokowane zostały na tym samym budynku (Szyprów 1) ożywiają przestrzeń, podświetlają reklamę targu rybnego i promują miejsce.

Drugi projekt pod nazwą “Zakup i montaż urządzeń czyszczących wody powierzchniowe w basenie portu rybackiego i jachtowego w Kołobrzegu”, wiązał się z zakupem i montażem systemu czyszczącego wodę powierzchniową w basenach portu jachtowego i rybackiego (urządzenie można przenosić w dowolne miejsce). Jest to urządzenie przechwytujące niewielkie odpady pływające, unoszące się na wodzie. Powierzchnia objęta działaniem urządzeń łącznie to około 16 400 m2. Zasięg urządzenia to promień 50 metrów, a pojemność torby śmietnikowej urządzenia to ok. 30 kg odpadów. Pomimo niewielkiego rozmiaru rocznie może zebrać do pół tony odpadów. Urządzenie zasilane jest przez małą 560-750  WATT-ową zatapialną pompę pod napięciem 220 V, a jego wymiary wynoszą 1,5mx1,5mx1,2 m. Kosz nie jest mocowany na sztywno do nabrzeża i swobodnie unosi się na wodzie. Łatwy szybki montaż i prosta obsługa ręczna pozwala jednej osobie nadzorować jego pracę. Efektem rzeczowym ma być redukcja części zanieczyszczeń unoszących się na wodzie w kołobrzeskim porcie. Dodatkowo, w ramach operacji zakupiona i posadowiona została w porcie rybackim przy ul. Szyprów 1 profesjonalna tablica informacyjna ze stali, poświęcona w całości opisowi parametrów, sposobu pracy i funkcjonowania urządzeń czyszczących wody powierzchniowe na akwenach otwartych i zamkniętych. Wszystkie teksty na tablicach są przetłumaczone na język angielski i niemiecki.

Podsumowując, oba projekty miały za zadanie poszerzyć ofertę kulturalną i turystyczną, w szczególności upamiętniającą historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze miasta Kołobrzeg, a także propagować dorobek kulturalny związany z kulturą rybacką oraz ożywić przestrzeń portu rybackiego. Ponadto po-przez zakup urządzenia czyszczącego, chcieliśmy dołożyć cegiełkę do poprawy jakości i stanu wód w akwenach portowych naszego miasta. Są one spójne z naszym  trzecim projektem o charakterze głównie edukacyjnym, który opisywaliśmy już w naszych lokalnych mediach w połowie września.

Jako Zarząd i Biuro Stowarzyszenia SRLGD, chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym Partnerom, dzięki którym udało się skutecznie oba przedsięwzięcia zrealizować, czyli  Zarządowi Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Dla przypomnienia Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” jest dystrybutorem środków unijnych  z Programu Rybactwo i Morze dla podmiotów publicznych i prywatnych w powiecie kołobrzeskim (tylko gmina Dygowo jest poza obszarem LSR). Środki są przekazywane w procedurze konkursowej na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i złożonych wniosków z wymaganymi załącznikami. Umowy z beneficjentami podpisuje Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Obecny okres programowania dobiega końca, tym samym kończą się nabory wniosków o dofinansowanie, a na następny okres przyjdzie nam poczekać przynajmniej około dwóch lat. Szczegółowe informacje o naszych działaniach i dotacjach znajdą Państwo na stronie www.morzeiparseta.pl. Siedziba SRLGD Morze i Parsęta mieści się przy ul Szyprów 1 w Kołobrzegu. Zapraszamy.

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA”
78-100 Kołobrzeg ul. Szyprów 1
tel. 94 35 45 753, kom. 789 393 153, kom. 517 797 782
e-mail: biuro@morzeiparseta.pl
https://morzeiparseta.pl/
reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama