Clear Sky

15°C

Kołobrzeg

25 maja 2024    |    Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
25 maja 2024    
    Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Popiołek z absolutoriumWyjątkowo w Gminnym Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie odbyła się sesja Rady Gminy Kołobrzeg. Najobszerniejszym punktem obrad było przedstawienie przez skarbnik Gminy Bożenę Hok sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie i wystąpiła o udzielenie absolutorium wójtowi Włodzimierzowi Popiołkowi. Swoją negatywną opinię wyrazili natomiast radni Tomasz Szafrański i Krzysztof Chabaj. Pozostali radni wyrazili aprobatę, biorąc jednocześnie współodpowiedzialność za realizację budżetu i docenili pracę samego wójta oraz pracowników Urzędu Gminy. W rezultacie głosowania, 11 głosami „za” radni udzielili wójtowi Włodzimierzowi Popiołkowi absolutorium za rok 2016.

Wójt Włodzimierz Popiołek w krótkich słowach podziękowania deklarował wolę dalszej współpracy. Mówił również o wadze poparcia w obliczy półmetku kadencji. - W moim dorobku zawodowym to absolutorium zajmie miejsce szczególne, ponieważ 2016 r do najłatwiejszych nie należał. Po wielu burzliwych dyskusjach, nie zawsze łatwych wyborach, często z minimalnym poparciem, ale zawsze konsekwentnie z naczelną zasadą minimalizowania straty i maksymalizowania zysków osiągnęliśmy zamierzone cele. To, co proponuję na drugą połowę kadencji to strategia zacierania barier między radnymi, urzędnikami i wójtem, a mieszkańcami. Będę zapraszał do wspólnej analizy i umożliwiał szeroki wpływ na ważne dla naszej Gminy decyzje – deklarował wójt.

W dalszej części spotkania radni podjęli szereg uchwał w sprawie zmian w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej, przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania w części obrębów Dźwirzyno i Grzybowo (umożliwiających prowadzenie działalności na plażach) oraz Kądzielno, w sprawie lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy, przyjęcia wykazu kąpielisk w sezonie letnim, a także przystąpienia do realizacji pilotażowego programu osłonowego „Teleopieka” dla osób potrzebujących.

Kolejnym krokiem we współpracy zagranicznej Gminy Kołobrzeg jest dzisiejsze wyrażenie woli radnych zawarcia formalnego partnerstwa z litewskim regionem Silute oraz ukraińskim uzdrowiskiem Truskawiec. Podstawową gałęzią współpracy pomiędzy Gminą Kołobrzeg a Silute jest turystka, a w szczególności rozwój sportów wodnych. Oba regiony łączą pod tym względem walory naturalne oraz potencjał społeczny. Współpracę w tym obszarze oba regiony zapoczątkowały w styczniu 2017 roku, realizując wspólny projekt Baltic Water Sport School, dofinansowany w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Ze względu na realizowane przez Gminę Kołobrzeg inwestycje zmierzające do intensywnego rozwoju bazy sportów wodnych, istotne jest podjęcie działań zapewniających jej efektywne wykorzystanie. Jednym z nich jest pozyskiwanie krajowych oraz zagranicznych partnerów, zaangażowanych we wspólne cele.

Szczególną grupę społeczności Gminy Kołobrzeg stanowi mniejszość narodowa pochodzenia ukraińskiego (2-3 tys. osób na terenie Powiatu Kołobrzeskiego), wyrażająca ogromną chęć integracji, podejmowania inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego (Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie) oraz współpracy w nawiązywaniu, utrzymywaniu więzi i realizacji pro-rozwojowych projektów z Ukrainą. Cele te pomaga Gminie Kołobrzeg realizować Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, do którego decyzją Rady Gminy Gmina przystąpiła w marcu 2016 r. W czasie istotnych przemian, które przechodzi Ukraina, wsparcie polskich samorządów jest niezmiernie istotne. Służy kształtowaniu nowej demokratycznej rzeczywistości naszego wschodniego sąsiada oraz sprzyja nawiązywaniu relacji z Unią Europejską. Ponadto ukraińskie miasto Truskawiec jest uzdrowiskiem, zawdzięczającym swój status leczniczym wodom pitnym. Położone jest u podnóży Karpat. Wzajemna promocja oraz działania sprzyjające rozwojowi turystyki w obu regionach w znacznym stopniu przyczynią się do międzynarodowej popularyzacji Gminy Kołobrzeg oraz Truskawca jako cenionych kurortów, wzajemnie uzupełniających i urozmaicających swoją ofertę dla turystów. Bezwizowy ruch pomiędzy Polską, a Ukrainą stanowi dodatkowy atut w utworzeniu nowego kierunku turystycznego, poznawczego, kulturowego oraz rozwoju branż około-turystycznych.

Popiołek z absolutorium
Popiołek z absolutorium

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama