Few Clouds

18°C

Kołobrzeg

22 września 2023    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
22 września 2023    
    Imieniny: Tomasz, Maurycy

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

informacje kołobrzeg, sko, wyrok, gminaSKO w Koszalinie stwierdziło, że nierozpatrzenie wniosku spółki AgroElektroGaz w terminie i przewlekłość postępowania nosi znamiona rażącego naruszenia prawa.


16 maja zapadło druzgocące dla Gminy Kołobrzeg i wójta Tadeusza Kowalskiego postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Spółka AgroElektroGaz zwróciła się do wójta Gminy Kołobrzeg o umorzenie postępowania wznowieniowego w sprawie biogazowni. Spółka wnosiła, że brak jest podstaw do wznowienia postępowania przez wójta. Przedsiębiorstwo nie otrzymało jednak odpowiedzi w terminie i wniosło zażalenie. Postawiło także zarzut przewlekłości postępowania, gdyż wójt gminy nie zakończył wszczętego postępowania pomimo upływu kilku miesięcy i zebraniu wystarczających danych do zamknięcia sprawy.

Wójt gminy nie zgodził się z zarzutami i argumentował, że wobec zaistnienia nowych okoliczności w sprawie lokalizacji biogazowni w Korzyścienku, wznowił postępowanie środowiskowe i prowadził rzeczową korespondencję z właściwym dla sprawy organem, to znaczy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, a także zmierzał w kierunku konsultacji uwag ze stowarzyszeniem "Ekologiczny Kołobrzeg". Samo stowarzyszenie wyrażało się co do tego postępowania z uznaniem.

Z argumentami wójta Tadeusza Kowalskiego w żadnym zakresie nie zgodziło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Uznano, że choć wójt, jako organ, faktycznie prowadził stosowne uzgodnienia, to po ich zakończeniu w styczniu 2012 roku nie wydał decyzji. Zdaniem SKO, wójt zamiast wydać decyzję, konsultował ją dalej z organem, którego opinia dla wójta nie jest wiążąca. SKO stwierdziło ponadto, że wójt zwolnił się z obowiązku wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zawiadamiając strony postępowania o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy i wyznaczeniu nowego terminu wykonania ciążącego na organie obowiązku niezwłocznego załatwienia sprawy.

Wobec powyższego, wójt gminy dostał 7 dni na rozpatrzenie wniosku spółki AgroElektroGaz w sprawie budowy biogazowni. Wójt ma 14 dni na wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie. Na tym jednak SKO nie poprzestało. Zarządzono wobec gminy, aby wyjaśniła przyczyny i ustaliła winnych nieterminowego rozpatrzenia wniosku spółki, a także przyczyn i osób winnych przewlekłości postępowania. Wójt ma na to czas do 20 czerwca. Dodatkowo, SKO orzekło, że powyższe działanie nosi znamiona rażącego naruszenia prawa.

Wójt Tadeusz Kowalski z postanowieniem SKO się nie zgadza. Według niego, zrobił to, co do niego należało. Wobec protestu mieszkańców, którzy zostali uznani za stronę, wznowił postępowanie, które wydłużyło się z przyczyn od gminy niezależnych. Jak wyjaśnia wójt, jego obowiązkiem jest dbać o interes ludzi zamieszkujących dany teren, zwłaszcza, gdy zrzeszeni w organizacji pozarządowej wnioskują o uwzględnienie ich postulatów. Niestety, sprawy środowiskowe są rozciągnięte w czasie, za co organ odpowiadać nie może.

Tymczasem pełnomocnik spółki w oczekiwaniu na decyzję wójta zaznacza, że zgodnie z ustawą o odpowiedzialności majątkowej, funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. Postanowienie SKO otwiera poszkodowanej działaniem gminy spółce drogę sądową w związku z roszczeniem o odszkodowanie.

informacje kołobrzeg, sko, wyrok, gmina

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama