Overcast Clouds

18°C

Kołobrzeg

21 września 2023    |    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
21 września 2023    
    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

gmina,kołobrzeg,plan,problemyJak donoszą nam czytelnicy, Starostwo Powiatowe nie wydaje pozwoleń na budowę dla niektórych miejscowości gminy Kołobrzeg. Powiat potwierdza.


Okazuje się, że mieszkańcy powiatu wnosili do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego wnioski o wydanie pozwolenia na budowę w gminie Kołobrzeg. W części miejscowości, zdaniem urzędników, nie ma planu. Poprosiliśmy o wyjaśnienia rzeczniczkę starosty, Marlenę Wachowską. Wysłała nam stanowisko na piśmie:

"Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu potwierdza, że od dnia 22 sierpnia 2014 r. przyjęło za wiążącą praktykę w urzędzie, iż wszystkie sprawy związane z wydawaniem pozwoleń na budowę dot. terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg, uchwalony uchwałą Nr XVIII/93/87 Gminnej Rady Narodowej w Kołobrzegu z 1 lipca 1987 r. wraz ze zmianami uchwalonymi uchwałami Nr XVI/84/91 Rady Gminnej Kołobrzeg z 30 grudnia 1991 r. oraz Nr XXXIV/189/97 z 30 grudnia 1997r., rozpatrywane będą na podstawie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) tj. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Powyższe spowodowane jest przyjęciem poglądu, że plan powyższy utracił swoją moc z dniem 31 grudnia 2003 r. na skutek dyspozycji art. 67 ust. 1 obowiązującej w tamtym czasie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, z późn. zm.), a zmiany tego plany wprowadzone późniejszymi uchwałami nie są wystarczające dla przyjęcia, że uchwały te mogą być stosowane samodzielnie, bez potrzeby odnoszenia ich treści do planu miejscowego uchwalonego przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Za stanowiskiem powyższym przemawia zarówno analiza dostępnego orzecznictwa, jak i podgląd prezentowany przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  wyrażony w piśmie z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Na skutek powyższego, w indywidualnych postępowaniach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestorzy powinni występować do Urzędu Gminy Kołobrzeg o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą następnie przedstawią w Starostwie Powiatowym. Wójt Gminy Kołobrzeg w formie decyzji wydaje decyzję o warunkach zabudowy, odmawia bądź umarza postępowanie. Od decyzji służy inwestorowi prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie
".

Z tym nie zgadza się wójt Tadeusz Kowalski. Zarzucił Starostwu Powiatowemu brak podstaw faktycznych i prawnych dla powyższego stanowiska. Według niego, ani wojewoda, ani starosta nie mogą orzekać nieważności planu. Kowalski powołuje się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Problem w tym, że na ten sam wyrok powoływał się w swoim stanowisku wojewoda. "Plany miejscowe uchwalone po 1 stycznia 1995 roku zachowują moc. Plany obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, a uchwalone przed 1 stycznia 2005 roku zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2003 roku" - pisze wojewoda. Analizując dokumenty stwierdzono, że gmina Kołobrzeg w omawianej części nie uchwaliła nowego planu, lecz dokonywała jego aktualizacji. "Uchwały podjęte po 1995 roku nazwane "zmianą planu" obowiązują po 1 stycznia 2004 roku tylko wówczas, gdy mają na tyle samodzielny charakter, że w zakresie nim objętym mogą w sposób zupełny określać przeznaczenie i zagospodarowanie terenu. Taka uchwała dotycząca planu lub jego zmiany musi zawierać na tyle niezależne i odrębne uregulowania, aby mogła być samodzielnie stosowana, bez potrzeby odnoszenia jej treści do planu miejscowego uchwalonego przed 1 stycznia 1995 roku" czytamy w piśmie wojewody, według którego, zmiana planu w sprawie lokalizacji wiatraków taką autonomiczną częścią nie jest, a więc nie może być stosowany.

Mało tego, wojewoda na koniec pisze: "Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg uchwalony uchwałą Nr XVIII/93/87 Gminnej Rady Narodowej w Kołobrzegu z 1 lipca 1987 roku wraz ze zmianami uchwalonymi uchwałami Nr XVI/84/91 Rady Gminnej Kołobrzeg z 30 grudnia 1991 roku oraz Nr XXXIV/189/97 z 30 grudnia 1997 roku utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku".

Pomimo to, gmina uważa plan za obowiązujący.

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama