Overcast Clouds

2°C

Kołobrzeg

10 grudnia 2023    |    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
10 grudnia 2023    
    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

W 2018 roku, w dniach zbiórek odpadów komunalnych w gminie Rymań, przedstawiciel firmy ATF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadzić będzie na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą odpady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych. Analiza sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Rymań za rok 2017 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA
Urząd Gminy Rymań otrzymuje zgłoszenia od odbiorcy odpadów mówiące o tym, iż znaczna część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj.: metale, aluminium, plastik czy szkło do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane (tzw. balast). Przypominamy, że opakowania należy dokładnie opróżnić. Nie trzeba ich myć! Woda to cenny surowiec naturalny.

Firma ATF Sp. z o.o. Sp.k. odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Rymań jest zobowiązana każdorazowo do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, odbierający odpady zobligowany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Urząd Gminy Rymań oraz właściciela nieruchomości. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku kalendarzowego powiadomienia pracownika Urzędu Gminy Rymań przez podmiot odbierający odpady o mieszaniu odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki lub umieszczaniu odpadów komunalnych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane. W konsekwencji zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa domowego decyzji zwiększającej opłatę z 10,00 zł do 20,00 zł miesięcznie od jednej osoby. Firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana jest do pisemnego dostarczania informacji do Urzędu Gminy Rymań o braku wywiązywania się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Pisemna notatka o nieodpowiedniej segregacji odpadów będzie przekazywana wraz z dokumentacją fotograficzną.

Urząd Gminy Rymań przypomina, aby mieszkańcy w wyznaczonym dniu wystawiali przed swoje posesje tylko te frakcje zebranych odpadów, które są określone w harmonogramie odbioru odpadów z terenu Gminy Rymań obowiązującym w 2018 roku.

UWAGA!
Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Rymań:

Pomorski BS Oddział w Rymaniu

83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

lub w drodze inkasa -

(u sołtysów poszczególnych sołectw - tylko opłaty bieżące).

Od stycznia 2018 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegną zmianie i wynoszą miesięcznie:

10,00 zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
20,00 zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości winny być uiszczane bez wezwania, z dołu, w następujących terminach:

1) do 28 lutego – za miesiące styczeń, luty

2) do 30 kwietnia – za miesiące marzec, kwiecień,

3) do 30 czerwca – za miesiące maj, czerwiec,

4) do 31 sierpnia – za miesiące lipiec, sierpień,

5) do 31 października – za miesiące wrzesień, październik,

6) do 31 grudnia – za miesiące listopad, grudzień.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:

1) Naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych.

2)Wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień.

3) Wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka osób, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama