Overcast Clouds

15°C

Kołobrzeg

19 maja 2024    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
19 maja 2024    
    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, hok,sieradzkiPoseł Marek Hok wystąpił do burmistrza Gościna Mariana Sieradzkiego w sprawie rodziny, która zajmowała lokal w Gościnie. Sprawą zajmie się Rzecznik Praw Dziecka.


Szanowny Panie Burmistrzu
Zaniepokojony skandaliczną sytuacją, w której znalazła się Pani Monika wraz z rodziną, podejmując interwencję poselską zwracam się do Pana Burmistrza z apelem o jej przeanalizowanie. Pani MOnika i jej rodzina znalazła się w dramatycznej, upokarzającej i przykrej sytuacji, która wynika z pozbawienia jej miejsca zamieszkania bez nakazu eksmisji. Bezprawna wymiana zamków bez sądowego nakazu zajęcia mieszkania, wyrzucenie na bruk dwojga dorosłych osób i siedmiorga dzieci, w tym czterech chłopców i trzy dziewczynki w wieku 4 miesiące, 2 latka, 4 latka, 6 lat, 7 lat, 8 lat i 10 lat. Zajęcie ich całego dobytku, w tym: rzeczy osobiste, dokumenty, książek i podręczników szkolnych dzieci - w związku z tym zostały pozbawione możliwości obowiązku edukacyjnego, odbyło się bez wiedzy Pani. Zostali oni pozostawieni na bruku bez środków do życia i dachu nad głową, za to z informacją, iż zawisła nad nimi groźba pozbawienia praw rodzicielskich, gdyż na dzień dzisiejszy nie spełniają warunków mieszkalnych.

W tej sprawie kieruję na piśmie interwencję do Rzecznika Praw Dziecka. Pana Burmistrza pytam i oczekuję odpowiedzi, dlaczego tak postąpiono wobec rodziny Pani. Czy Pani miała przyznanego asystenta społecznego? Co zrobiono w kwestii zapewnienia pomocy Pani i jej rodzinie? Kiedy Pani będzie mogła odzyskać swoje miejsce zamieszkania wraz z zajętymi dobrami osobistymi?

Z poważaniem
Marek HokSzanowny Panie Pośle

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 04.03.2014 roku pragnę podziękować za zainteresowanie sytuacją rodziny Pani Moniki i Pan Artura. Również jestem zaniepokojony skandaliczną sytuacją, w której znalazła się Pani Monika i jej rodzina. Jednakże w odróżnieniu od Pana mój niepokój wyrażam w działaniach, udzielając od wielu lat wszechstronnej pomocy tej rodzinie. Wielokrotnie analizowałem dramatyczną, upokarzająca i przykrą sytuację tej rodziny i nadal nie znajduję właściwego rozwiązania. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że mając w tej sprawie zgodne stanowiska, ma Pan na celu wyłącznie dobro małoletnich dzieci Pani Moniki, a Pańska „interwencja” nie ma żadnego związku z naszymi osobistymi relacjami.

Ponieważ w swoim piśmie nie wskazuje Pan osób winnych rzekomo bezprawnych działań podjętych przeciwko rodzinie Pani Moniki, nie do końca rozumiem, w jakim charakterze mam udzielić wyjaśnień i informacji, których Pan żąda w swoim piśmie. Ustosunkowując się jednak do Pana wypowiedzi o pozbawieniu (przez kogo?) Pani Moniki mieszkania, bez wyroku o eksmisję, informuję, że z informacji, które posiadam, Pani Monika wyprowadziła się dobrowolnie z zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego w Gościnie. Zarówno Pani Monika, jak również Pan Artur złożyli w tym zakresie stosowne oświadczenia o tym, że wyprowadzają się z terenu gminy Gościno. Pani Monika oświadczyła, że przeprowadza się do miejscowości w gminie Rymań (oświadczenia złożone w GOPS w Gościnie i w Szkole Podstawowej w Gościnie).

Z uwagi na skandaliczną sytuację panującą w tej rodzinie, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Rodzinny i Nieletnich prowadził bardzo długie i wnikliwe postępowanie, wszczęte z urzędu, dotyczące między innymi zakresu władzy rodzicielskiej Pani Moniki i Pana Artura nad małoletnimi dziećmi. Ostatecznie sąd nie znalazł podstaw do podjęcia dalszych działań zmierzających do odebrania dzieci rodzicom. Dziękuję również za interwencję do Rzecznika Praw Dziecka, gdyż Dyrektor GOPS na bieżąco, od dłuższego czasu, informuje Rzecznika Praw Dziecka o sytuacji w rodzinie Pani Moniki. Do chwili obecnej Rzecznik również nie znalazł podstaw do interwencji. Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne działanie zmusi właściwe organy (np. sąd i prokuraturę) do skutecznych działań mających na celu ochronę i dobro małoletnich dzieci, tak aby zapobiec nieszczęściu i dalszej tragedii w tej rodzinie.

Odpowiadając na zadane w piśmie pytania wyjaśniam, że GOPS w Gościnie dołożył wszelkich starań i objął rodzinę wszechstronną pomocą, zarówno wspierając ją w formie pomocy pieniężnej,  jak i udzielając wsparcia niematerialnego. Pani Monika nie skorzystała z propozycji przyznania jej asystenta rodziny (propozycja złożona przez GOPS w Gościnie w dniu 15.03.2013 r.). Nie skorzystała również z proponowanej jej pomocy psychologicznej, oświadczając, że oczekuje jedynie pomocy finansowej. Pomoc ta w ostatnich latach wyniosła ponad 100.000 złotych. Ponadto Gmina Gościno nie egzekwowała kwoty około 20.000 złotych, które zapłaciła Spółdzielni Mieszkaniowej, za wynajęte na potrzeby tej rodziny mieszkanie.                              

W kwestii szczegółowych działań i konkretnej pomocy udzielonej tej rodzinie przez Gminę Gościno może Pan Poseł zapoznać się osobiście, po przedłożeniu pisemnej zgody Pani Moniki i Pana Artura na uzyskanie takich informacji. Zapewniam Pana Posła, że te informacje będą dla Pana szokujące i znacznie odbiegające od dotychczas posiadanej wiedzy. Pani Monika nie była dotychczas zainteresowana „odzyskaniem” rzeczy pozostawionych w mieszkaniu w Gościnie. Może je odebrać  w każdym, dogodnym dla niej czasie, po uzgodnieniu tej kwestii z sekretarzem gminy Gościno.

Jedynie przy okazji i na marginesie pragnę wyrazić zdziwienie, że w sprawie Pani Moniki interweniuje Pan dopiero teraz, a nie roku temu, gdy o trudnej sytuacji tej rodziny stało się głośno za sprawą artykułu w "Głosie Pomorza", który ukazał się 22 lutego 2013 roku. Mam jedynie nadzieję, że ta spóźniona interwencja mimo wszystko ma na uwadze dobro tej rodziny, a nie osobistą potrzebę zdyskredytowania działań organów Gminy Gościno, które, co raz jeszcze chciałbym podkreślić, były działaniami niejednokrotnie wykraczającymi poza standardową pomoc udzielaną rodzinom w podobnej sytuacji.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

 

informacje kołobrzeg, hok,sieradzki

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama