Few Clouds

4°C

Kołobrzeg

21 kwietnia 2024    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
21 kwietnia 2024    
    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Co się stało ze 150 miejscami postojowymi?

Sprawę badaliśmy od lipca 2021 roku z zawiadomienia członków jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Kilka dni temu nasz informator przekazał nam teczkę sprawy, która zmienia postrzeganie całego tematu. Od razu zaznaczamy, że inwestor – „Andrzejczuk” Sp. z o.o., według naszych prawników działała zgodnie z prawem. Powstaje pytanie, czy wszystkie obowiązki prawidłowo wykonali urzędnicy oraz radni…

Pozwolenie na budowę przy Młyńskiej
28.06.2019 r. „Andrzejczuk” Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem wielostanowiskowym w piwnicy przy ul. Młyńskiej (teren dawnych warsztatów szkolnych). 26 września naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego, Elżbieta Lis, wydała pozwolenie na budowę, które uprawomocniło się 22 października. Od razu w oczy rzuca się jeden zapis: „Miejsca postojowe w ilości 151 stanowisk dla pojazdów zapewniono na działce nr 388 i 184, obręb 13 na istniejącym parkingu według stosownej umowy najmu”. Stroną tego postępowania była gmina Miasto Kołobrzeg. Magistrat nie wniósł żadnych uwag.

Sprawa jest ciekawa, bo 151 miejsc parkingowych skompensowano na działce… miasta. Jak to możliwe, że spółka mogła tego dokonać? Otóż spółka podpisała umowę najmu z przedsiębiorcą, który wygrał przetarg na dzierżawę parkingu w dacie 28.09.2018 r. Działo się to zapewne w dobrej wierze i w ten sposób dokumenty trafiły do Starostwa Powiatowego, gdzie naczelnik Wydziału Budownictwa przyjęła je pod rygorem odpowiedzialności karnej inwestora. „Inwestor przedłożył umowę dzierżawy oraz najmu miejsc postojowych przy ul. Kamiennej. Gmina Miasto Kołobrzeg jako właściciel działki objętej umową, działała na prawach strony postępowania. Na etapie prowadzenia postępowania nie wnosiła uwag i zastrzeżeń. Jednocześnie brak jest podstawy prawnej, która nadawałaby organowi wydającemu pozwolenie kompetencje do sprawdzania zgodności oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” – wyjaśnia rzeczniczka starosty, Marlena Wachowska.

Urząd Miasta Kołobrzeg, choć był stroną postępowania, nie zwrócił uwagi, że kompensacja nastąpiła na jego terenie i bez jego zgody. Sprawdziliśmy w magistracie, czy prezydent Anna Mieczkowska wyraziła na powyższe zgodę. Jak mówi Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy prezydenta, miastu umknęła ta informacja i dlatego pozwolenie na budowę się uprawomocniło. Inwestycja powstawała przy ulicy Młyńskiej, a parking miał być na Kamiennej. – Gdy się zorientowaliśmy, od razu przystąpiliśmy do działania. Zastępca prezydenta Ewa Pełechata rozmawiała z inwestorem i przekazała, że jeśli pozwolenie nie ulegnie zmianie, my je wzruszymy na drodze administracyjnej – mówi Kujaczyński. Powód był prosty: umowa najmu z mocy prawa była nieskuteczna, gdyż jeden z jej uczestników wynajął coś, czym w przedmiotowym zakresie nie mógł dysponować. Tym samym, miejsca parkingowe były tylko na papierze.

Szybka zmiana
Pozwolenie na budowę przytoczonej treści było ważne do marca 2020 roku. 2.03.2020 r. pełnomocnik spółki złożył wniosek do Wydziału Budownictwa o zmianę pozwolenia na budowę. Jest ono lakoniczne i zawiera nową lokalizację dla 151 miejsc postojowych, które w normalnym trybie powinny być przy ul. Młyńskiej. A teraz miały się znaleźć przy ul. Neptuna. Większość kołobrzeżan nawet nie wie gdzie taka ulica się znajduje. To ulica tuż za Cmentarzem Wojennym, łącząca 6 Dywizji Piechoty z Witosa. Odległość pomiędzy ul. Młyńską a Neptuna w linii prostej to ponad 2 kilometry. Zapewne marzeniem wielu osób, które kupują lokal za kilkaset tysięcy złotych, jest mieć miejsce postojowe 2000 metrów od nieruchomości i korzystając z jodu móc przespacerować się tak w jedną i drugą stronę, a to z dziećmi, a to z zakupami. Nie wnikamy w gusta kupujących. Prawda jest jednak taka, że dzięki takiemu założeniu, można było dalej realizować inwestycję w pełnym metrażu i liczbie lokali, czyli nie tracąc setek tysięcy, a może i kilku milionów złotych. Formalnie, Elżbieta Lis, naczelnik wydziału, decyzją z 10.03.2020 r. zmieniła pozwolenie na budowę, zamieniając teren, na którym miały być kompensowane miejsca postojowe, których nie zrealizowano przy ul. Młyńskiej, z ulicy Kamiennej na Neptuna. Naczelnik uzasadniała to faktem, że taką możliwość dopuszcza plan zagospodarowania przestrzennego. „Pierwotna decyzja na budowę budynku została zmieniona w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ zgodnie z ustawą Prawo Budowlane bada zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu dla przedmiotowej inwestycji w przypadku terenów elementarnych zlokalizowanych na Wyspie Solnej, dopuszczono bilansowanie miejsc do parkowania poza działką, na której realizowana jest inwestycja. Dodatkowo lokalizacja miejsc postojowych przy ul. Neptuna jest również zgodna z zapisami miejscowego planu, bowiem dla tego terenu elementarnego dopuszcza się budowę budynku usługowego i miejsc postojowych” – wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania Marlena Wachowska, rzecznik prasowy starosty.

Czy radni zmieniając plan stracili umiejętność czytania?
Problem z miejscami parkingowymi na Wyspie Solnej nie jest nowy. Pojawił się już w pierwszej kadencji prezydenta Janusza Gromka, gdy dyskutowano nad kierunkami zabudowy tych terenów. Miały one duży potencjał, ale obawiano się, że nie będzie możliwe wybudowanie tam odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, bo teren jest otoczony Parsętą i Kanałem Drzewnym, w końcu jest wyspą, a poza tym nie było wiadomo, czy w ogóle będzie możliwe wykonanie tam garaży podziemnych, ze względu na wysoki poziom wód powierzchniowych. Zapadła więc decyzja, że możliwe będzie zastosowanie kompensacji miejsc postojowych. Radni Rady Miasta Kołobrzeg uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska” 24.10.2008 r., w którym ustalono, że możliwa będzie kompensacja tych miejsc w odległości 800 metrów od realizowanej inwestycji.

Kilka lat później przystąpiono do zmiany planu, który przegłosowano na sesji 19.03.2019 r. Zrobili to już radni tej kadencji, którą część dziennikarzy uznaje za najgorszą kadencję organu stanowiącego w historii po 1990 roku. Radni zmienili plan i zezwolili na kompensację parkingów na obszarze obowiązywania tego dokumentu. Ulica Neptuna jest objęta tym planem, więc zachowano się zgodnie z miejscowym prawem. Dlaczego jednak dokonano zmiany planu? – Powodem zmiany planu w tym zakresie był m.in. fakt, że odległość 800 metrów w niektórych miejscach zachodziła na inne plany, a to nie jest zgodne ze standardami. Dlatego wprowadzono korektę – wyjaśnia Michał Kujaczyński.

- Część decyzji, które zostały podjęte, to zostały podjęte i klepnięte przez Radę Miasta, bo my nawet sobie chyba nie zdawaliśmy sprawy (…). To nam umknęło – przyznał radny Krzysztof Plewko na antenie Radia Kołobrzeg. – Ja uważam, że jest to wina urzędników, którzy nas nie informują - mówi Plewko. Tyle, że prawda jest taka, że radni nie czytają całości projektów uchwał, nie sprawdzają, nie kontrolują, a dokumenty planistyczne są niezwykle obszerne. Na sesjach zajmują się przepychankami polityczno-gospodarczymi i bardzo łatwo jest odwrócić ich uwagę. To Rada Miasta Kołobrzeg, po pierwsze, zezwoliła na zmianę planu w zakresie lokalizacji miejsc kompensujących miejsca postojowe, ale więcej: dokonała zmiany powierzchni zabudowy, uwaga! do 60%! Bez słowa krytyki opozycji. Wystarczy sprawdzić protokoły z posiedzeń komisji z tego okresu i nagranie z samej sesji, gdzie radni jednogłośnie przyjmują te rozwiązania.

Podsumowanie
1. Podczas sprawdzania spraw wspólnoty mieszkaniowej w związku z działalnością Urzędu Miasta Kołobrzeg, nasi prawnicy nie dopatrzyli się nieprawidłowego działania ze strony urzędników i tego tematu nasza redakcja nie podejmowała.
2. Już w czerwcu 2019 roku spółka mogła zlokalizować miejsca postojowe przy ul. Neptuna, gdyż radni plan zagospodarowania przestrzennego zmienili w marcu 2019 roku. Wskazano jednak tereny przy ul. Kamiennej, bliżej nieruchomości (z korzyścią dla mieszkańców), co okazało się, jak twierdzi magistrat, błędem ze strony wynajmującego. W marcu 2020 roku decyzja została zmieniona na ulicę Neptuna.
3. W momencie zmiany planu, większość w Radzie Miasta miał klub Jacka Woźniaka, który był przewodniczącym rady, a także Prawo i Sprawiedliwość. 19 marca 2019 roku projekt uchwały wraz z przyjętymi uwagami do planu poparło 21 radnych, a więc uchwałę przyjęto jednogłośnie. Autorem projektu uchwały była prezydent Anna Mieczkowska.
4. Według naszych prawników, skoro Rada Miasta Kołobrzeg ustaliła określone parametry zabudowy, to naczelnik Wydziału Budownictwa musiał zrealizować przedłożony wniosek zarówno dotyczący pozwolenia jak i zmiany pozwolenia na budowę, skoro spełniał on wytyczne i obwarowania planu miejscowego.


Komentarz
Powstaje pytanie, po raz kolejny zadawane na tym portalu, dlaczego miejska legislacja prowadzona jest w tak chaotyczny sposób i czy kołobrzescy samorządowcy są dumni z tego, jak w wyniku ich postępowania zabudowywany jest Kołobrzeg? Na omawianej nieruchomości powstanie 55 miejsc postojowych w garażu podziemnym. 151 miejsc postojowych przy ul. Neptuna będzie obsługiwać nieruchomość przy ul. Młyńskiej, tyle, że to odległość 2 kilometrów. Czy politycy uważają, że ktokolwiek, kto ma odrobinę rozumu i jest cywilizowanym człowiekiem zaparkuje przy Neptuna i wróci na Młyńską autobusem linii nr 1? Ktoś te rozwiązania wymyślił, ich konsekwencje poniesiemy wszyscy.

Robert Dziemba

Od redakcji

Ponieważ nasi czytelnicy dopytują o kwestie związane z przeznaczeniem działki przy ul. Neptuna, odpowiadamy, że nasza redakcja zajmowała się tą sprawą. Zapis uchwały planistycznej o treści w par. 10 ust. 3 lit. d planu zagospodarowania przestrzennego brzmi: „W przypadku terenów elementarnych zlokalizowanych na Wyspie Solnej, dopuszczenie bilansowania miejsc do parkowania w terenach elementarnych dróg oraz w terenach elementarnych parkingów i obsługi komunikacji”. Autorem formalnym tego zapisu jest prezydent Anna Mieczkowska, która przedłożyła Radzie Miasta plan. Pytanie, czy kompensacja miejsc parkingowych nastąpiła na właściwym terenie, jest otwarte. W planie „Trzebiatowska”, tereny elementarne zostały zdefiniowane jako Kdp (& 176 ust. 1 uchwały). Oznacza to, że kompensacja powinna nastąpić na elementarnym terenie przeznaczonym na obsługę komunikacji i parkingi. Teren U32, na którym znajduje się działka, na której wyznaczone zostało 151 miejsc postojowych, przeznaczony jest pod budynki usługowe (w tym usług związanych handlem i gastronomią), ewentualnie na sklep o pow. do 2000 m2 lub stację paliw. Jak widać, naczelnik Wydziału Budownictwa potraktowała definicję stacji paliw jako teren pod obsługę komunikacji. Nie można tego ustalić, gdyż Elżbieta Lis nie jest już pracownikiem starostwa. Powstaje pytanie, czy takowe potraktowanie sprawy było właściwe. Zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych, nie można interpretować planów bez ich elementarnych zapisów, choć takie prawo posiada urząd starosty. Być może, w tej sprawie powinien wypowiedzieć się sąd, ale aby sprawa tam trafiła, ktoś musi mieć do tego tytuł prawny.reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama