Few Clouds

16°C

Kołobrzeg

30 maja 2024    |    Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
30 maja 2024    
    Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Jest pozwolenie na maszt przy Ogrodowej. A co z mieszkańcami?

Powraca temat budowy masztu przy ul. Ogrodowej. Ten temat poruszamy na naszych łamach już od 5 lat. Pisaliśmy o tym w 2019 roku, a w marcu 2021 roku informowaliśmy, że inwestor z pomysłu się wycofał. Potem temat powrócił, ale w 2022 roku powiat odmówił wydania decyzji budowlanej. Okazuje się, że inwestor się nie poddał, a temat powraca, zaś nowy wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Co więcej, Protestujący w tej kwestii mieszkańcy, teraz będą mieli trudniej w protestowaniu przeciwko inwestycji, gdyż zmieniły się przepisy prawa. Jakby tego było mało, okoliczni właściciele o sprawie nie wiedzieli...

W tej sprawie, jeszcze w poprzednim tygodniu zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. "21 października 2021 roku inwestor wystąpił do starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 – wieży o wysokości całkowitej 25,3 m wraz z infrastrukturą zasilającą na działce nr 119/6, obręb 13 przy ul. Ogrodowej w Kołobrzegu. Wobec nieprawidłowości występujących w przedłożonej dokumentacji projektowej, został nałożony na wnioskodawcę obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, m.in. niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W postępowaniu stroną była Wspólnota Mieszkaniowa oraz inni właściciele pobliskich nieruchomości. Wobec niezgodności również po uzupełnieniu projektu budowlanego, stwierdziliśmy, iż projekt nie spełnia wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym 11 lutego 2022 roku starosta kołobrzeski odmówił wydania pozwolenia na budowę. Co ważne - w postępowaniu tym obszar oddziaływania stacji bazowej określany był na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) – w brzmieniu obowiązującym na dzień wydawania decyzji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448), a także ustawy Prawo budowlane. W wyniku odwołania inwestora na naszą decyzję odmowną, Wojewoda Zachodniopomorski 6 kwietnia 2022 roku utrzymał decyzję starosty kołobrzeskiego w mocy (decyzję odmowną)" - wyjaśnia wcześniejszy stan sprawy Marlena Wachowska, rzecznik starosty.

Jak to więc możliwe, że powiat rozpatruje kolejny wniosek w tej sprawie? "23 sierpnia 2022 r. inwestor ponownie wystąpił z wnioskiem do starostwa o pozwolenie na budowę tym razem stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KOL0010 I – wieży wysokości całkowitej 17,95 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą" - czytamy w odpowiedzi rzecznik Wachowskiej. Jest to możliwe, gdyż nowe rozporządzenie z 2022 roku uchyliło brzmienie części przepisów związanych z instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi i radiolokalizacyjnymi. "W wyniku wprowadzonej zmiany, uchylono punkty dotyczące sposobu kwalifikowania anten sektorowych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wprowadzone zmiany oznaczają, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie będzie już wymagać uzyskania decyzji środowiskowej. Zatem stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej przestali być właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy tych nieruchomości, nad którymi przebiegały osie głównych wiązek promieniowania anten. Status strony postępowania przysługuje wyłącznie inwestorowi działki, na której jest realizowana inwestycja i nad którą w całości znajduje się pole elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych". Wobec takiej nowelizacji przepisów przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, powiat po zbadaniu zgodności nowej inwestycji z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, w listopadzie 2022 roku wydał pozwolenie na budowę.

Z docierających do nas informacji wynika, że mieszkańcy o inwestycji nie wiedzieli, ale też wiedzieć nie mogli, gdyż zmienione przepisy zdjęły społeczne zabezpieczenia w tym zakresie. W ten sposób, budowa masztu będzie mogła się rozpocząć jeszcze w tym roku.

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama