Scattered Clouds

7°C

Kołobrzeg

18 maja 2022    |    Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
18 maja 2022    
    Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic


Hok i Gromek o "Polskim Nieładzie" i podwyżkach cen gazu

Hok i Gromek o "Polskim Nieładzie" i podwyżkach cen gazu

Konferencję parlamentarzyści zwołali w niedzielę, dwa główne tematy konferencji to Polski Ład i podwyżki cen gazu.

Polskim Nieładem, senator Gromek określił to co wprowadziła partia PIS. Na przykładzie zarządzanej kiedyś przez siebie szkoły im. Henryka Sienkiewicza pokazał jak wzrósł rachunek za gaz i to tylko za jeden miesiąc. Dotychczas było to 23 tys zł miesięcznie, obecnie faktura, która otrzymała szkoła to 81 tyś zł. To prawie 350 % podwyżka. Samorządy nie były na to przygotowane w swoich budżetach, będą duże zmiany i sporo inwestycji trzeba będzie wykreślić.

W poniedziałek poseł i senator wybierają się do Warszawy gdzie dyskutować będą nad nowymi ustawami, które mają naprawić te błędy, do których doprowadził PIS. KO złożyła już projekt ustawy, który miał polegać na zmianie prawa energetycznego. Miałoby to spowodować wyrównanie stawek między domkami jednorodzinnymi, a mieszkańcami bloków.

9 % składka zdrowotna, wyższe podatki, niższe pensje. Prawie 5 mln rodzin korzysta z butli gazowych, które kosztowały 50 zł teraz prawie 89 zł. Na Nowym Ładzie, inflacji stracą wszyscy.  - mówili zgodnie organizatorzy konferencji.

Więcej w materiale wideo z konferencji.

Parada i wspólna kąpiel 1500 morsów w Bałtyku [foto/wideo]

Parada i wspólna kąpiel 1500 morsów w Bałtyku [foto/wideo]

W niedzielne przedpołudnie wyruszyła parada morsów. Przemaszerowali oni od latarni morskiej na plażę centralną. Przemarsz był bardzo widowiskowy, mieszkańcy i turyści zachwyceni kolorowymi strojami przyśpiewkami i atmosferą jaka panowała wśród paradujących. Na plaży centralnej przed rozgrzewką doszło do miłego akcentu. Jeden z morsów oświadczył się na scenie, a przyjęcie ich zostało długo oklaskiwane przez zgromadzonych na plaży. Następnie morsów rozgrzewały tancerki z kołobrzeskiego klubu, i punktualnie o 12 w blasku pięknego słońca, prawie 1500 osób wbiegło do lodowatego Bałtyku. Przy doskonałej muzyce DJ Miqro, wyglądało to jak zimowa edycja festiwalu Sunrise.

Nad bezpieczeństwem morsów czuwali ratownicy WOPR, OSP Tryton oraz SAR.

Dodatkowo przez kilka godzin w okolicach molo zaparkował Krwiobus, można było oddać krew.

XI zlot już za rok.

Zapraszamy do naszej fotogalerii i obejrzenia materiału wideo.
Czy kolej zbuduje 45-metrowy maszt? Poseł Hoc pisze do wojewody

Czy kolej zbuduje 45-metrowy maszt? Poseł Hoc pisze do wojewody

Zamiar wybudowania ponad 45-metrowego masztu na terenie kolejowym zbulwersował mieszkańców okolicznych budynków, wśród nich lokatorów jednego z dłuższych bloków znajdującego się przy ulicy Kupieckiej. Pisaliśmy o tym w listopadzie (przeczytaj). W sprawie tej inwestycji mieszkańcy interweniowali u kołobrzeskiego parlamentarzysty - posła Czesława Hoca. Polityk PiS wystąpił w tej sprawie do wojewody zachodniopomorskiego. Jaki będzie tego efekt? Zobaczymy. Z treścią pisma można zapoznać się poniżej.

Szanowny Panie Wojewodo!
Niniejszym przedstawiam zdecydowany protest mieszkańców ul. Fredry, Myśliwskiej, Kupieckiej, Złotej i Krótkiej w Kołobrzegu z 499 podpisami (z imienia i nazwiska - okazanymi w moim Biurze Poselskim w Kołobrzegu) wobec wydanej Przez Pana Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 55/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 27 października 2021 r., ustalającej na rzecz PKP PLK S.A. budowy obiektu radiokomunikacyjnego 11153 - SL402 - Kołobrzeg - 007 - A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS - na terenie działki nr 1/2 obręb 13 miasta Kołobrzeg, stanowiącym teren zamknięty PKP S.A.

W moim Biurze Poselskim, grupa mieszkańców reprezentujących Osiedle w/w ulic w Kołobrzegu przedstawiła w obszernej rozmowie (popartej blisko 500 podpisami mieszkańców) argumentację swojego zdeklarowanego protestu, które - w ich opinii - powinny być uwzględnione w kwestii ich odwołania (także - odwołania samorządu Miasta Kołobrzeg)  wobec decyzji Pana Wojewody z dn. 27 października 2021 r.

Szanowny Panie Wojewodo!
Pokrótce, przedstawię argumentację mieszkańców wspólnoty lokalnej, zamieszkałej w bezpośredniej odległości od zamierzonej budowy obiektu radiokomunikacyjnego:
1/ Kołobrzeg, jako największe Uzdrowisko w Polsce jest podzielone na trzy strefy uzdrowiskowe: A, B i C. W każdej z tych stref obowiązują ograniczenia działalności gospodarczej. Oczywiście, największe w strefach A i B. W żadnej z tych stref, nawet - strefie „C” często zwanej „strefą przemysłową” nie wolno prowadzić tzw. „działalności uciążliwej”. Lokalizacja owego obiektu radiokomunikacyjnego nie dotyczy strefy „C”, a więc może naruszać zasady ochrony strefy uzdrowiskowej, co w opinii mieszkańców mogłoby spowodować utratę walorów turystycznych i krajobrazowych gminy uzdrowiskowej.
2/ Nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje społeczne, co automatycznie zrodziło podejrzenia w aspekcie lokowania przedsięwzięcia nieprzyjaznego nie tylko dla środowiska, ale nade wszystko negatywnie oddziaływującego na zdrowie okolicznych mieszkańców.W opinii mieszkańców, podstawowym dokumentem środowiskowym jest kwalifikacja przedsięwzięcia (dotyczy tylko anten sektorowych, z pominięciem anten mikrofalowych) na przyrodę i krajobraz, chociażby, w postaci analizy środowiskowej (swojego rodzaju uproszczonego raportu o oddziaływaniu na środowisko). Warto wspomnieć również o innych parametrach, np. równoważnej mocy promieniowana izotropowo EIRP, kierunku wiązki głównej promieniowania anteny, odległości miejsc dostępnych dla ludności.
3/ Instalowanie antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych oraz urządzeń zasilających powyżej 3 m wysokości wymaga uprzedniego zgłoszenia zamiaru realizacji takich robót w oparciu o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.a Prawa Budowlanego, a także dla instalacji radiokomunikacyjnej, która może oddziaływać na Naturę 2000.
4/ W oparciu o § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych - zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, podlegają wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej.
5/ Budowa owego obiektu radiokomunikacyjnego jest na terenie przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym, zatem wymaga uzgodnienia z prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).
6/ W opinii mieszkańców, w newralgicznych lokalizacjach (np. strefa uzdrowiskowa A i B największego uzdrowiska w Polsce - w Kołobrzegu) powinny być projektowane wykonanie kanalizacji kablowej dla infrastruktury przeznaczonej dla kabli światłowodowych (oczywiście, przy współistnieniu sieci telekomunikacyjnej).
7/ Mieszkańcy są przekonani, że budowany obiekt radiokomunikacyjny o wysokości 53 m na potrzeby łączności bezprzewodowej dla prowadzenia ruchu kolejowego będzie jest tylko swoistym pretekstem, albowiem wkrótce zostanie wykorzystany przez operatorów sieci komórkowych do montażu stacji bazowych telefonii komórkowej.
8/ Wreszcie, wybitne negatywne nastawienie mieszkańców dla tego rodzaju przedsięwzięcia z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu, Przedszkola Miejskiego oraz bliskiego sąsiedztwa wieżowców wielorodzinnych.

Szanowny Panie Wojewodo!
Zatem, z uwagi na wyżej przestawione argumenty grupy mieszkańców, popartych 499 podpisami - wydaje się - zasadnym jest i celowym ponowne pochylenie się na kwestią wydania zgody na tego rodzaju przedsięwzięcie.  

Z wyrazami szacunku
Czesław Hoc
poseł na Sejm RP

Trwa X Zlot Morsów w Kołobrzegu [foto]

Trwa X Zlot Morsów w Kołobrzegu [foto]

Pogoda dopisała, mówią zgodnie i organizatorzy i uczestnicy wyjątkowej bo X edycji Zlotu Morsów w Kołobrzegu. Atrakcji dla uczestników jak i osób podziwiających kąpiele nie brakuje. Wczorajszy dzień rozpoczął się pierwszą wspólną kąpielą przy blasku świateł z mola, oraz fantastycznym pokazem teatru ognia. Drugi dzień festiwalu został uroczyście rozpoczęty przez Prezydent Miasta Annę Mieczkowską. Przed molem zaparkowały zabytkowe pojazdy. Nie zabrakło osób, które z sentymentem zachwycały się niektórymi autami. Przed południem odbył się chrzest nowych morsów.
Mega atrakcją było rzeźbienie w lodzie morsa. Przez około dwie godziny mistrzowie tej sztuki stworzyli prawdziwe arcydzieło, które możecie podziwiać w galerii foto, dostępna jest ona poniżej. Nad bezpieczeństwem zlotu czuwają ratownicy medyczni oraz grupa WOPR z Białogardu, która zaprezentowała nad morzem swoje umiejętności.

Już jutro finał morsowania. Parada morsów ulicami miasta i wspólną kąpiel setek osób, które na ten weekend przyjechały na wspólną zabawę do Kołobrzegu.

Foto KKM/własne

 

Coraz mniej miejsc na kołobrzeskim cmentarzu

Coraz mniej miejsc na kołobrzeskim cmentarzu

W minionym roku, na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu przeprowadzono ok. 800 pochówków. Nieco mniej było w ubiegłym roku, ale obydwa lata w okresie epidemii spowodowały, że miejsc grzebalnych ubywa szybciej, niż to zakładano. I to zapewne nie koniec, bo 2022 rok może być rekordowy, jeśli kolejna fala epidemii nie zostanie szybko opanowana. Część osób korzysta z pochówków w istniejącym grobie, niektórzy wybierają kolumbarium, ale nadal zdecydowana większość pochówków to pochówki ziemne.

Kilka lat temu zakładano, że miejsca na cmentarzu wystarczy na około15 lat. Obecnie byłoby to 10 lat, ale przy tym tempie pochówków czas ucieka szybciej. W grudniu, było nawet 8 pogrzebów dziennie. Miasto ma dwa rozwiązania. Pierwsze, trudniejsze, to możliwość lokalizacji cmentarza w jednej z sąsiednich gmin. Mówiło się o miejscowości Bezpraw w gminie Kołobrzeg, a także o okolicach Czernina w gminie Dygowo. W obecnej kadencji, powstał projekt związany ze zmianą planu zagospodarowania działek przy ul. Witosa i Św. Wojciecha, co pozwoli wydłużyć funkcjonowanie cmentarza w Kołobrzegu może nawet o 40 lat, czyli 8 kadencji samorządu. Być może wtedy Kołobrzeg połączy się z gminą Kołobrzeg i tereny pod cmentarz znajdą się naturalnie.

Julia, pierwszą kołobrzeżanką urodzoną w 2022 roku

Julia, pierwszą kołobrzeżanką urodzoną w 2022 roku

Dopiero po siedmiu dniach na świat przyszła pierwsza kołobrzeżanka w roku 2022. Regionalny Szpital w Kołobrzegu poinformował, że  Julia na świat przyszła 7 stycznia o 5:34, waży 3,35 kg i mierzy 54 cm. Otrzymała również 10 punktów w skali Apgar. Rodzicom Katarzynie i Marcinowi życzymy zdrowia i powodzenia. Oby wychowanie Julki było czasem wszelkich sukcesów i radości.

Rodzice otrzymali od prezydent Miasta Anny Mieczkowskiej miły upominek.

Ignacy, pierwszy mieszkaniec powiatu urodzony w 2022 roku

Ignacy, pierwszy mieszkaniec powiatu urodzony w 2022 roku

We wtorek 4 stycznia 2022 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu na świat przyszedł pierwszy mieszkaniec powiatu kołobrzeskiego w roku 2022. Jest nim Ignacy. Urodził się o 11:42, waży 3,25 kg i mierzy 53 cm. Otrzymał też 10 punktów w skali Apgar. Rodzicami są pani Monika i pan Andrzej mieszkający w Grzybowie.

Pierwszy mieszkaniec naszego powiatu otrzymał upominek od starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego - wyprawkę z ubrankami, pieluszkami, chusteczkami i kosmetykami.

Rodzicom i maluszkowi życzymy dużo cierpliwości, wyrozumiałości oraz wszelkiego dobra i spełnienia w życiu rodzinnym.

Na ulicy Kresowej będzie fotopułapka

Na ulicy Kresowej będzie fotopułapka

Na naszym portalu regularnie piszemy o skuteczności fotopułapek, w szczególności w zakresie osób podrzucających śmieci. Tym razem jednak urządzenia będące w posiadaniu Straży Miejskiej zostaną wykorzystane w innym zakresie. Radny Artur Dąbkowski zwrócił uwagę na fakt, że ulica Kresowa, prowadząca na osiedle Podczele, ma oznaczony zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Ponieważ jednak na tym terenie trwa kilka budów, pojawiają się pojazdy ciężarowe, jak zaznacza Dąbkowski, m.in dostarczające materiały budowlane, co nie pozostaje bez wpływu na i tak pogarszający się stan drogi. Prezydent Anna Mieczkowska przystała na wniosek radnego i wyraziła zgodę, aby teren ten monitorowała fotopułapka. Kierowcy łamiący przepisy będą mieli większe szanse na mandat...

Mieszkańcy osiedla chcą, aby powstało OSP Podczele

Mieszkańcy osiedla chcą, aby powstało OSP Podczele

Wracamy do informacji z roku 2021, w której zajęliśmy się interpelacją Artura Dąbkowskiego w artykule : Czy w Podczelu powstanie Ochotnicza Straż Pożarna? Radny otrzymał już odpowiedź na swoje zapytanie. W odpowiedzi czytamy, że jednostka Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu zabezpiecza działania ratowniczo - gaśnicze w granicach miasta, wspomaga ją także OSP Tryton i Ustronie Morskie. Czyli w skrócie miasto, nie jest zainteresowane pomocą utworzenia takiej jednostki w Podczelu. Dąbkowskiemu, który rozmawiał z naszą redakcją jest przykro, że miasto nie chce wspomóc tego pomysłu. Radny zaznaczył, że już na wiosnę ruszą zapisy do stowarzyszenia, w tym roku nie ma możliwości o wnioskowanie środków z budżetu miasta, to stowarzyszenie będzie się ubiegać o środki ze wszystkich dostępnych źródeł. Według pomysłodawcy, głosy fachowców strażaków są takie, że brakuje takiej jednostki, która uzupełniała by system ratowniczy powiatu kołobrzeskiego. Czy miasto jednak zdecyduje się wskazać jakąś lokalizacje na postawienie budynku lub wcześniej wspomnianego kontenera jeszcze nie wiemy. Jednostka ta ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, którzy na dyżurach u radnego Dąbkowskiego mówią, że to świetny pomysł, jest spore zainteresowanie.

 

Poznajesz go? Jest podejrzany o kradzież 1500 zł [wideo]

Poznajesz go? Jest podejrzany o kradzież 1500 zł [wideo]

Policjanci z Kołobrzegu prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży pieniędzy przez uprzednie wprowadzenie w błąd na portalu aukcyjnym oraz pozyskanie w ten sposób dostępu do cudzej karty płatniczej. Wszystkie osoby, które rozpoznają osobę z nagrania proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu pod nr tel. – 47 78 46 511 lub 47 78 46 512 lub innymi jednostkami na terenie kraju.

Przestępcy nieustannie zmieniają swoje techniki działania i korzystają z możliwości jakie daje im technologia. W sierpniu do kołobrzeskiej komendy dotarło zgłoszenie dotyczące kradzieży pieniędzy w kwocie 1500 złotych. Oszust za pośrednictwem sieci internetowych i telekomunikacyjnych doprowadził mieszkankę Kołobrzegu do niekorzystnego rozporządzenia w/w kwotą pieniędzy uprzednio wprowadzając ją w błąd co do chęci zakupu wystawionego przez nią przedmiotu na portalu aukcyjnym. Mężczyzna podstępnie uzyskał dane i dostęp do karty płatniczej kobiety, co wykorzystał wypłacając pieniądze z jej konta w bankomacie zlokalizowanym w Gdyni.
Wszystkich którzy rozpoznają mężczyznę, którego nagrały kamery monitoringu na miejscu zdarzenia, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu pod nr tel. – 47 78 46 511 lub 47 78 46 512 lub innymi jednostkami na terenie kraju.

O podwyżkach cen gazu i prądu, wzrost nawet o 460% [wideo]

O podwyżkach cen gazu i prądu, wzrost nawet o 460% [wideo]

Kilka ostatnich dni zostały zdominowane przez tematy gospodarcze. Skończyliśmy rok Sylwestrem Marzeń, a zaczęliśmy wielkimi podwyżkami. Wejście w życie Polskiego Ładu od 1 stycznia, rosnące stopy procentowe czy coraz większa inflacja i podwyżki cen gazu zajmują nie tylko przedsiębiorców i osoby fizyczne, ale i polityków. Kiedy posłowie PiS przekonują w mediach, że Polski Ład to dobra zmiana dla Polaków, politycy opozycji nie zostawiają na zmianach suchej nitki. Najostrzej krytykowana jest zmiana cen opłat za gaz. Niektórzy będą płacić rachunki nawet kilkaset procent wyższe niż dotychczas. Tak będzie też i w Kołobrzegu. Jak podawał na przykładach budynków swoich wspólnot Grzegorz Pytloch zmiany wynoszą nawet 245%.

Podwyżkami zaskoczeni są wszyscy, zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek oświatowych czy szpitali. Obiecano tarczę osłonową ale kto i w jaki sposób z niej skorzysta? Trudno to na razie ocenić.

Dlatego zwołano dziś konferencję prasową w której udział wzięli kołobrzescy politycy, senator Janusz Gromek, poseł Marek Hok, wicemarszałek Anna Bańkowska, starosta Tomasz Tamborski oraz przedstawiciele  wspólnot i uzdrowiska. Jak mówił Mariusz Ławro, w zarządzanym przez niego obiekcie wzrost cen za gaz wyniósł prawie 460%. Dotychczas za gaz płaciliśmy 400 tys, po naszych wyliczeniach będziemy musieli zapłacić 1 mln 800 tys, to prosta droga do bankructwa firm. - mówi Ławro. Rosną wynagrodzenia, rosną koszty, NFZ będzie musiał przekalkulować stawki za osobodzień.  - dodaje.

O sytuacjach w szpitalach mówiła Anna Bańkowska, wzrost o prawie milion złotych za energię poniesie kołobrzeski szpital, w szpitalu Willa Fortuna dotychczas 8 tys zł, nowa faktura to 16 tys zł. Kolejne podwyżki szykują się w tych placówkach za ogrzewanie i zużycie gazu.

O sytuacji w szkołach mówił starosta Tomasz Tamborski, wzrost chociażby w liceum Sienkiewicza za 1 kwartał to prawie 400%. W DPS Włościbórz, dotychczas za kwartał opłaty wynosiły 43 tys zł, dziś 185 tys zł, za 1 kwartał. Starosta dodał, że jak wzrosną ceny usług za chwilę nikogo nie będzie stać na przebywanie w DPSie.

Na zakończenie Marek Hok dodał, że KO składa ustawy, które mają naprawić ten błąd, ma ona zrównać mieszkańców domów wielorodzinnych i wspólnotach. Druga ustawa ma dotyczyć ograniczenia wielkich podwyżek takich instytucji jak szkoły czy szpitale.

Więcej w materiale wideo.

U norek na trzech fermach wykryto koronawirusa

U norek na trzech fermach wykryto koronawirusa

Jak powiedział naszemu portalowi Powiatowy Lekarz Weterynarii z Kołobrzegu Zygmunt Szyndler, na trzech fermach norek wykryto koronawirusa. W Zieleniewie na jednej z ferm na 1000 zwierząt wykryto 13 zakażeń, na drugiej również w Zieleniewie na 300 norek, 4 miały wynik pozytywny, oraz w powiecie w miejscowości Ołużna na 7000 sztuk wykryto 19 zakażeń. Najprawdopodobniej zwierzęta zaraziły się od pracowników ferm. Jak poinformował lekarz, norki nie mają żadnych objawów. Za 90 dni zostaną powtórzone badania, jeśli znów wyniki będą pozytywne, trzeba będzie wybić norki, zdezynfekować fermę i usunięte zostaną tabliczki umieszczone w powiecie informujące o obszarze zagrożonym. Gdy wynik będzie negatywny norki ocaleją, i tabliczki również zostaną usunięte.

Jacek Woźniak dyrektorem Sanepidu

Jacek Woźniak dyrektorem Sanepidu

Tradycyjnie, obserwując rozwój karier zawodowych naszych radnych, powracamy do radnego Jacka Woźniaka, który właśnie obejmuje nowe stanowisko pracy w administracji publicznej. W ubiegłym roku, były przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg złożył wypowiedzenie z pracy w Polskiej Żegludze Bałtyckiej. Teraz, będzie pracował na odpowiedzialnym stanowisku p.o. dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ale w Koszalinie. Od kilku tygodni krążyły plotki, że Woźniak ma szefować stacji kołobrzeskiej, ale informacje te nie potwierdziły się. Zapytaliśmy radnego, czy ma kwalifikacje do pracy w Sanepidzie, stwierdził, że poza doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach, ma również skończone studia podyplomowe, które uprawniają go do pracy w takich instytucjach.

Co i kto wylewa do rowu prowadzącego do Parsęty?

Co i kto wylewa do rowu prowadzącego do Parsęty?

Powracamy do tematu "materiału śledczego" TVP w temacie wylewania czegoś do rowu prowadzącego do Parsęty. W tej sprawie wypowiadał się radny Jacek Woźniak, którego w jednym z komentarzy krytykowaliśmy, że o sprawie wiedział, ale nie powiedział. Radny skontaktował się z naszą redakcją i przedstawił dowód, z którego wynika, że już w marcu ubiegłego roku o sprawę pytał prezydent miasta Annę Mieczkowską. Interpelacja radnego i odpowiedzi na nią są zamieszczone pod artykułem.

Dziś, do magistratu wpłynęła interpelacja radnego, a to dlatego, że udało się tym razem zarejestrować, jak faktycznie ciemna woda spuszczana jest do rowu z beczki przyczepionej do ciągnika. Radny prosi prezydenta miasta o zainteresowanie sprawą i pozyskanie odpowiedzi na pytanie "jakie to opady płynne są odprowadzane do rzeki Parsęty bez żadnej kontroli instytucji publicznych". Można pokusić się o stwierdzenie, że to jest regularnie odprowadzane, co widać po czasami dostarczanych ilustracjach, gdzie w tle znajduje się budowana galeria handlowa. Ciekawe co tym razem powie na to prezydent miasta Anna Mieczkowska, wójt gminy Włodzimierz Popiołek i starosta Tomasz Tamborski. Szef każdego z tych urzędów ma pod sobą służby związane ze środowiskiem, a obywatele zasługują na odpowiedź na postawione pytanie, albo wyjaśnienie, że służby publiczne nie potrafią sobie z taką błahostką...
Zmiana prokuratora rejonowego w Kołobrzegu

Zmiana prokuratora rejonowego w Kołobrzegu

W dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana na stanowisku Prokuratora Rejonowego w Kołobrzegu. Tę funkcję od dziś pełni prokurator Iwona Pluta, która pracuje w kołobrzeskiej prokuraturze od wielu lat. Jest doświadczonym prokuratorem znającym specyfikę miasta, rodzaje spraw, które są prowadzone na miejscu. Dotychczasowa szefowa placówki, Barbara Stolińska - Filipczak, złożyła rezygnację z tej funkcji, nadal pozostaje w prokuraturze rejonowej jako prokurator. 

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama