Overcast Clouds

9°C

Kołobrzeg

22 lutego 2024    |    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
22 lutego 2024    
    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

patan kołobrzeg

Ani Rada Miasta Kołobrzeg, ani prezydent, nie mają szczęścia do decyzji organu nadzoru. Wojewoda zachodniopomorski uchylił kolejną uchwałę Rady Miasta, tym razem dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego. Właściciele chcieli, aby powstała tam zabudowa wielorodzinna. Prezydent podjęła decyzję, że będzie to obszar zieleni naturalnej. Warto przypomnieć, że na sesji Anna Mieczkowska argumentowała, jak wielką wagę przykłada do tematów przyrodniczych. Wówczas opozycja krytykowała ją, że przyroda to jedno, ale prawo to drugie, gdyż projekt planu nie był zgody ze studium. I właśnie dlatego uchwałę wycofał z obrotu prawnego wojewoda.

"Analiza treści uchwalonego planu miejscowego prowadzi do wniosku, że zawarte w nim ustalenia dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego, których granica określona została w załączniku do uchwały Nr V/52/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego, nie są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg określonymi w uchwale Nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, zmienionego uchwałą Nr XLI/631/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg. I tak, w planie miejscowym przyjętym uchwałą Nr XXII/309/20 cały obszar objęty opracowaniem oznaczony został symbolem ZN - teren zieleni naturalnej, podczas gdy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg na przedmiotowym obszarze Rada Miasta Kołobrzeg przewidziała trzy kierunki rozwoju o symbolach: TO-9 - tereny otwarte bez prawa zabudowy, MN-21 – tereny obecnie niezainwestowane, możliwość wprowadzenia następujących preferowanych funkcji: mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa (na potrzeby lokalne) i gastronomiczna oraz UE-2 - tereny bez prawa zabudowy" - pisze w swojej decyzji wojewoda.


Fot. archiwum

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama