Broken Clouds

1°C

Kołobrzeg

5 lutego 2023    |    Imieniny: Adelajda, Agata, Izydor
5 lutego 2023    
    Imieniny: Adelajda, Agata, Izydor

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

straż graniczna kołobrzeg

Zatrudnienie 88 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Kołobrzegu i w Gdańsku, którzy zakończyli kontrole legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania im pracy. Kontrole przeprowadzono w agencji pracy tymczasowej w Kołobrzegu oraz firmie transportowej w Gdańsku.

W kołobrzeskiej agencji pracy strażnicy graniczni sprawdzili zatrudnienie 52 cudzoziemców, głównie obywateli Mołdawii. Cudzoziemcy kierowani byli do pracy w różnych rejonach kraju, wykonywali pracę w przetwórstwie ryb oraz jako spawacz. W przypadku 11 cudzoziemców stwierdzono powierzenie wykonywania pracy wbrew obowiązującym przepisom - bez zezwolenia na pracę. Dodatkowo w przypadku 20 osób pracodawca nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku powiadamiania właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez obcokrajowców. Pracodawcy, obywatelowi Rumunii, za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom grozi mu kara grzywny w wysokości do 30 tys. zł.

Kontrolowany podmiot w Gdańsku zatrudnia cudzoziemców na podstawie umów zlecenie jako kierowców. W ramach kontroli funkcjonariusze przeanalizowali dokumentację związaną z powierzeniem pracy 36 cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji. Ujawnili, że 14 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Podmiot prowadzony był przez dwóch obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali zezwoleń na zasiadanie we władzach spółki.

Naruszenia przepisów dotyczyły również wykonywania pracy bez tytułu pobytowego uprawniającego do pobytu na terytorium RP, pracy bez umów oraz bez wymaganych zezwoleń na pracę. Kontrolowany nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców w wymaganym terminie oraz przekazał nieprawdziwe informacje w przypadku 89 cudzoziemców. W 7 przypadkach nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do wojewody faktu, iż cudzoziemiec na podstawie uzyskanego zezwolenia na pracę nie podjął jej. Wobec pracodawcy oraz cudzoziemców zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama