Clear Sky

24°C

Kołobrzeg

25 czerwca 2022    |    Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
25 czerwca 2022    
    Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic


Rusza 6 edycja Budżetu Obywatelskiego [wideo]

Przed nami 6. edycja Budżetu Obywatelskiego, w tym roku po raz kolejny do dyspozycji kołobrzeżan będzie kwota 1 miliona złotych. Nabór projektów rozpoczynamy 1 marca i potrwa on do 22 marca.
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kołobrzegu, w przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgoda opiekuna prawnego. Każdy projekt musi mieć poparcie co najmniej 15 mieszkańców innych niż wnioskodawca. Nie ma żadnych kategorii, projekt musi dotyczyć spraw miasta i spełniać określone kryteria.
Nabór wniosków, wzorem lat ubiegłych, będzie odbywał się dwutorowo. Poprzez złożenie formularza papierowego w biurze podawczym lub poprzez wypełnienie formularza online na stronie dedykowanej budżetowi. Formularze papierowe są do pobrania na stronie i w urzędzie miasta.
Każdy mieszkaniec może złożyć dowolną ilość projektów. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgoda osoby niepełnoletniej. Minimalna wartość projektu to 20 000 zł, a maksymalna to 500 000 zł.
W ramach Budżetu Obywatelskiego może być realizowany projekt który:
1) wpisuje się w katalog zadań własnych gminy;
2) jest zgodny z przepisami prawa;
3) koszty realizacji projektu wskazane przez wnioskodawcę zostały oszacowane rzetelnie i kompleksowo;
4) jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski i mieści się w określonym przedziale wartości minimalnej i maksymalnej projektu;
5) realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
6) jest ogólnodostępny;
7) jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie Miasta, w przypadku
projektów o charakterze inwestycyjnym;
8) nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których Miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania;
9) nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.
Projekt powinien uwzględniać, o ile to możliwe, zasady uniwersalnego projektowania. Należy przez to rozumieć projektowanie przestrzeni w taki sposób, by była ona możliwie najbardziej użyteczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców, bez potrzeby jej adaptacji lub specjalistycznego projektowania.


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku:
1 – 22 marca - zgłaszanie projektów;
do 22 kwietnia - weryfikacja projektów;
25 kwietnia – publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych;
26 kwietnia – 2 maja - składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów;
do 24 maja - publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie;
7 - 20 czerwca - głosowanie mieszkańców;
do 15 lipca - weryfikacja i liczenie oddanych głosów;
do 21 lipca - ogłoszenie wyników głosowania.

Na stronie www.bo.kolobrzeg.pl w zakładce do pobrania znajdziecie Państwo cennik miejski, który ułatwi Państwu przygotowanie kosztorysu. Do dyspozycji są urzędnicy miejscy.

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2020 roku:
Plac Zielony ul. Basztowa – modernizacja - przewidywany termin realizacji zadania - 30.04.2022
Jadłodzielnia kołobrzeska – ponowiony zostanie konkurs

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2021 roku:
Projekt ogólnomiejski (tytuł, ilość głosów i wartość projektu):
1) Budowa skateparku z mini rampą dla BMX, 842, (399 700,00); przewidziany termin realizacji zadania - IV kwartał 2022
Projekty osiedlowe (nazwa osiedla, tytuł, ilość głosów i wartość projektu):
1) Solne Zdroje – Projekt osiedlowy „Zabawowy raj dla dzieci”, 124, (52 740,00); przewidywany termin realizacji zadania - 30.04.2022
2) Radzikowo – „Strefa malucha” urządzenia zabawowe na Placu 3 Pokoleń, 419, (56 000,00); przewidywany termin realizacji zadania - 30.04.2022
3) Osiedle Zachodnie – Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Bałtycka - Rybacka, 200, (60 040,00); przewidywany termin realizacji zadania - zrealizowany
4) Osiedle Podczele – Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej, 771, (50 580,00), przewidywany termin realizacji zadania - 30.04.2022

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w 2022 roku :
Projekt ogólnomiejski (tytuł, ilość głosów i wartość projektu):
1. Tor rowerowy dla każdego- Pumptrack w Kołobrzegu, 938, (400 000,00 zł); przewidywany termin realizacji zadania - IV kwartał 2022
Projekt osiedlowy (tytuł, ilość głosów i wartość projektu):
1. Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego – monitoring, 110, (60 000,00 zł); przewidywany termin realizacji zadania - II kwartał 2022
2. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia, 148, ( 61 300,00 zł); przewidywany termin realizacji zadania - III/IV kwartał 2022
3. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej, 911, (50 160,00 zł); przewidywany termin realizacji zadania - III/IV kwartał 2022

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama