Overcast Clouds

-0°C

Kołobrzeg

4 grudnia 2022    |    Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian
4 grudnia 2022    
    Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Wojewoda odrzuca skargi na decyzję starosty w sprawie budowy na Młyńskiej

Powracamy do tematu zrealizowanej przy ul. Młyńskiej inwestycji w postaci budowy budynku wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym. Pisaliśmy na ten temat na naszym portalu dwukrotnie. Wniosek do wojewody zachodniopomorskiego o stwierdzenie nieważności decyzji starosty kołobrzeskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku złożyli właściciele nieruchomości sąsiadującej z budowlą. Interweniował także poseł PiS – Czesław Hoc. Wojewoda zachodniopomorski odrzucił w całości argumentację stron i podtrzymał decyzję starosty w mocy, jednocześnie umarzając wszczęte postępowanie.

Przypomnijmy. Realizacja inwestycji przy ul. Młyńskiej wzbudziła ogólnopolskie kontrowersje po naszej publikacji ze względu na działalność Rady Miasta, która zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiła realizację tego zamierzenia przez firmę deweloperską. Bez tej zmiany, budowa takiego obiektu nie byłaby możliwa. Obecna skarga do wojewody dotyczyła jednak czegoś innego. Prywatni właściciele uznali, że zrealizowana inwestycja ogranicza ich prawa do dysponowania sąsiednią nieruchomością na cele budowlane. Wojewoda stwierdził, że „realizacja inwestycji w żaden sposób nie wpływa na możliwość zabudowy działek nr 329/2 i 329/9, z uwagi na fakt, że zostały one w pełni zabudowane. (…)budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 329/11, oddalony jest od budynku projektowanego o 25 m, przy wysokości zabudowy do 17,98 m n.p.t., tym samym zjawisko przesłaniania oraz zacieniania nie występuje również w odniesieniu do lokalu nr 1 w budynku przy ul. Młyńskiej 11, co zostało dodatkowo potwierdzone, w analizie przesłaniania i zacieniania wykonanej dla przedmiotowej inwestycji. Ponadto zaznaczyć należy, że zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektowany budynek usytuowany został w stosunku do zabudowy istniejącej z zachowaniem norm określających usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Na terenie inwestycji nie zlokalizowano i nie zaprojektowano charakterystycznych elementów takich jak studnie, oczyszczalnie ścieków, czy zbiorniki na gaz. Odpady stałe gromadzone będą w miejscu zlokalizowanym zgodnie z zapisami § 23 rozporządzenia. Budynek nie wprowadza emisji hałasów i wibracji, na budynku nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące. Wody opadowe z utwardzeń i dachu odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. Budynek nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską i archeologiczną. Mając na uwadze odległość projektowanych obiektów od granicy działki i ich wysokość, oraz sposób zagospodarowania działek sąsiednich, brak jest podstaw do uznania, że budynki i obiekty budowlane zaprojektowane na działce nr 328 swoim oddziaływaniem wykraczają poza granice terenu inwestycji”.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama