Broken Clouds

12°C

Kołobrzeg

2 października 2022    |    Imieniny: Teresa, Gerard, Bogumił
2 października 2022    
    Imieniny: Teresa, Gerard, Bogumił

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Mieszkańcy wygrali, wojewoda podtrzymał decyzję starosty

Powracamy do tematu masztu, jaki jedna z sieci komórkowych chciała zbudować przy torach przy ulicy Ogrodowej o wysokości całkowitej 25,3 m nad poziomem terenu, stanowiącego konstrukcję nośną dla 3 anten sektorowych oraz 2 anten radioliniowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Inwestycja ta została oprotestowana przez mieszkańców (zobacz). Ostatecznie, starosta kołobrzeski odmówił wydania pozwolenia na budowę masztu, ale spółka odwołała się w tej sprawie do wojewody zachodniopomorskiego.

Jest już znana decyzja wojewody. Otóż urząd podtrzymał odmowną decyzję starosty kołobrzeskiego wskazując, że lokalizacja takiego masztu jest niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepisy szczegółowe stanowią bowiem, iż na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych o wysokości większej niż 18 metrów. Inwestor wskazywał wszakże, że zabronione jest blokowanie inwestycji celu publicznego na obszarze objętym planem, a takowym jest maszt telefonii komórkowej, ale Urząd Wojewódzki wskazał, że po to są zapisy planu, żeby się do nich stosować: "Ustalenia miejscowego planu nie zakazują zatem realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Wyznaczają jednak zasady ich lokalizacji, zgodnie z koncepcją planistyczną gminy poprzez ograniczenie wysokości obiektów budowlanych. Co więcej, należy zauważyć, że przedmiotowy plan dotyczy tylko fragmentu gminy – części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard a ulicami Myśliwską i Koszalińską, a więc ograniczenie to odnosi się tylko do jednej części gminy, a nie jej całości. Dodać należy, że plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 7,057 ha, podczas gdy cała gmina ma powierzchnię 25,67 km2".

Biorąc powyższe pod uwagę, decyzja starosty została utrzymana w mocy. Operator sieci komórkowej może teraz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama