Clear Sky

18°C

Kołobrzeg

10 sierpnia 2022    |    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec
10 sierpnia 2022    
    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Przyroda w Kołobrzegu na nowo - oj zmieniło się nieco...

W 2021 roku miasto zleciło aktualizację inwentaryzacji przyrodniczej. Nowe dane miały pozwolić na nowo spojrzeć m.in. na Owcze Bagno, solniska, Mirocice czy Ekopark. Obecnie, dokument został przekazany radnym celem lektury. Odbyliśmy ją za was, bo jest to dość obszerne opracowanie. Jest tam kilka rzeczy, które powodują, że trzeba się zastanowić jak tego dokonano i czemu ma to służyć.

Na początku, w zakresie inwentaryzacji roślinnej, oddajmy głos autorom:
Flora dziko rosnących roślin naczyniowych miasta Kołobrzeg obejmuje ok. 709 gatunków. Na zróżnicowanie flory wpływa zróżnicowanie siedlisk i antropopresji. Podkreślić jednak należy, że mimo rozległej zabudowy miejskiej i obecności portu – udział antropofitów nie jest znaczący. O różnorodności decydują bardziej siedliska półnaturalne związane z brzegiem morskim, mokradłami, w tym zasilanymi przez wody zasolone, oraz żyzne lasy liściaste. Poza typowymi dla obszaru miejskiego gatunkami inicjalnych i trwałych siedlisk ruderalnych liczne w miejscowej florze są gatunki związane z brzegiem morskim, żyznymi lasami liściastymi (Podczele i parki), nitrofilnymi zbiorowiskami zaroślowymi i okrajowymi (głównie dolina Parsęty), zbiorowiskami halofilnymi (między miastem i Budzistowem, Owcze Bagno, Solna Wyspa), lasami, zaroślami i zbiorowiskami bylin nadwodnymi (dolina Parsęty, Ekopark Wschodni), zbiorowiskami łąkowymi (tereny otaczające miasto). O ile tereny zabudowane cechują się ograniczoną listą zasiedlających je gatunków, o tyle centrami zróżnicowania florystycznego są kompleksy siedlisk półnaturalnych związanych z następującymi obszarami: Podczele (rośliny siedlisk podmokłych i lasów liściastych), dolina Parsęty, słone i eutroficzne łąki wraz z szuwarami w tzw. Owczym Bagnie i kompleksie Maćkowych Łąk. Solniska utrzymujące się między miastem i Budzistowem są obszarem rangi krajowej, istotnym dla zachowania unikatowej flory. Rangę regionalną ma rejon Podczela, Mirocic, Owczego Bagna, pas wydm nadmorskich. Charakterystyczną cechą flory kołobrzeskiej jest obecność unikatowych w skali kraju gatunków solniskowych, wielu gatunków typowych dla mokradeł i żyznych lasów liściastych, ale także szerokie rozprzestrzenienie kilku bardzo inwazyjnych gatunków takich jak barszcz Sosnowskiego i rdestowiec ostrokończysty”.

Teraz zaczynają się problemy. Zmiany naniesione przez autorów obejmują Maćkowe Łąki (teren obejmujący część Janisk i Osiedla Lęborskiego). Powstaje pytanie dotyczące ochrony tego terenu w związku z planowanymi inwestycjami i czy inwestycje nie wpłyną na degradacje tego terenu, a tym samym czy ochrona tego terenu nie straci sensu. Autorzy opracowania ograniczają także ochronę dla Owczego Bagna, ale brakuje, naszym zdaniem, uzasadnienia ku temu. Kolejną niepokojącą zmianą jest kwestia ochrony Mirocic. Autorzy opracowania mieli problem z występowaniem gatunków chronionych czy częściowo chronionych, podczas gdy jeszcze kilka lat temu one występowały. Co się z nimi stało? Czy dla autorów opracowania nie było dziwne, że w ciągu kilku lat znikło kilka tysięcy jednostek listery? Jest to co najmniej podejrzane. Ponadto, choć mówi się o ustanowieniu rezerwatu na solniskach przy Budzistowie, Mirocice mają być poddane już tylko ochronie w zakresie krajobrazu, gdy tymczasem stanowią teren równie, jeśli nie bardziej cenny przyrodniczo.

Po lekturze opracowania wykonanego dla gminy Miasto Kołobrzeg, zapytaliśmy jednego z przedsiębiorców, co sądzi o proponowanych zmianach dla jego działek. Uzyskaliśmy informację, że nic nie wie o tym, aby ktoś coś u niego znalazł, bo nikt nie wnosił nawet  o zgodę, aby wejść na jego prywatny teren.

Liczyliśmy – zapewne nie tylko nasza redakcja – że zanim dokument aktualizujący inwentaryzację przyrodniczą, zostanie on chociaż skonsultowany z naszymi kołobrzeskimi przyrodnikami, pasjonatami przyrody oraz radnymi. Nic takiego się nie stało. Teraz zapewne pojawi się wiele wątpliwości. Pytanie tylko, kto ma na nie odpowiadać, skoro opracowanie zostało już ukończone...

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama