Overcast Clouds

9°C

Kołobrzeg

2 czerwca 2023    |    Imieniny: Marianna, Marzena, Erazm
2 czerwca 2023    
    Imieniny: Marianna, Marzena, Erazm

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Budżet powiatu na rok 2023 został przyjęty

W czwartek 8 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSE-H w Kołobrzegu odbyła się XLII sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu.

Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok. Zanim przystąpiono do głosowania, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił projekt uchwały budżetowej. Następnie radni zapoznali się z opinią komisji właściwej do spraw budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem uchwały budżetowej przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, w tym 15 radnych było za, 4 wstrzymało się.

W swoim wystąpieniu starosta kołobrzeski podkreślił, że przyszłoroczny budżet jest wyzwaniem dla samorządowców. Będzie to chyba kolejny najtrudniejszy budżet, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, ponieważ nigdy wcześniej nie obciążano samorządy taką ilością zadań z równoczesnym drastycznym zmniejszeniem środków na ich realizację. To projekt na ciężkie czasy, czasy inflacji, drożyzny i wysokich cen energii – mówi starosta Tomasz Tamborski.

Dochody planowane to kwota 153 195 022,49 złotych, w tym dochody bieżące 123 821 519,25 złotych.

Główne źródła dochodów Powiatu w roku 2023 stanowią:

subwencje – 43%,
dotacje Wojewody – 7%,
udziały PIT, CIT – 14%,
dochody pozostałe – 36%.

Dochody ogółem planowane na 2023 rok będą wyższe w stosunku do planowanych na rok 2022 o 27,7%.

Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 26,8 mln złotych, skierowane w 99,8% na inwestycje infrastruktury drogowej.

Łączne dochody tzw. „znaczone” stanowią aż 68%, pozostałe 32% to dochody własne, w tym 18% wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu.

Wydatki powiatu na 2023 rok zaplanowano na łączną kwotę 178 798 022,49 złotych, w tym wydatki majątkowe 49 054 761,95 złotych. Wydatki roku 2023 są wyższe od planowanych na 2022 rok o 45,8%.

Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycjne nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonych zadaniach bez pokrycia zasada angażowania na inwestycje z dochodów bieżących jest niemożliwa.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek są ograniczone. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć wynagrodzenia pracowników, które przyjęto w kwocie 88 mln złotych, ich wskaźnik wynosi 49% ogółu wydatków. Następne wydatki to inwestycje 27% planowanych wydatków, na które będą podpisane umowy o dofinansowanie.

W roku 2023 zaplanowano m.in. inwestycje, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych tj. m.in.:

„Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie” – wartość 16 303 534 złotych dofinansowanie z Polskiego Ładu - 14 250 000 złotych,
„Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu” – wartość 10 008 434 złotych, planowane dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg - 5 004 217 złotych,
„Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu – wartość 130 000 złotych, dofinansowanie z programu Razem Bezpieczniej – 100 000 złotych,
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu” – wartość 2 500 000 złotych, dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg – 1 148 756,94 złotych,
„Przebudowa mostu w Kłopotowie” – wartość przyjęta 12 000 000 złotych, dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury - 6 000 000 złotych.

Kolejne inwestycje w 2023 roku planowane do realizacji z przychodów powiatu:

Termomodernizacja polegająca na dociepleniu, wymianie okien - SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu, wartość przyjęta 900 000 złotych.
Wykonanie warstw bitumicznych na ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu, wartość 1 500 000 złotych.
Budowa windy, wydzielenie toalet dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, wartość 1 584 500 złotych.
Budowa Domu Dziecka w Gościnie, wartość 3 645 000 złotych.

Podział wydatków:

inwestycje – 27 %.
wynagrodzenia i pochodne – 49 %.
dotacje dla jednostek – 8 %.
pozostałe wydatki bieżące – 16%.

Podział wydatków według zadań:

Oświata – 71,8 mln złotych - wyższe od planu roku 2022 o 16,8 mln złotych.
Sfera społeczna – 24 mln złotych – niższe od roku 2022 o 21%.
Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 32,5 mln złotych – wyższe od planu roku 2022 o 9,2 mln złotych.
Infrastruktura drogowa – 44 mln złotych – wyższe od planu 2022 o 29 mln złotych.
Inspekcje, straże – 6,4 mln złotych – wyższe od planu roku 2022 o 500 tys. złotych.

Oświata – zadanie trudne, ponieważ naliczana subwencja oświatowa jest znacznie obniżona i nie pokrywała nawet wynagrodzeń z pochodnymi. Skutki podniesienia dwukrotnie najniższego wynagrodzenia w przypadku oświaty wynoszą 1,6 mln złotych. Wynagrodzenia dla nauczycieli według założeń budżetu państwa (wzrost o 4,4% od maja 2022 i wzrost o 7,8% od 1 stycznia 2022 r.) wynosiły ponad 35 mln złotych. Pokrycie ich wraz z pochodnymi i pozostałymi obligatoryjnymi wydatkami nie mieściły się w subwencji nawet w przypadku dofinansowania z przychodów powiatu. W związku, z czym dokonano zmniejszenia planu o 19%.

Rozliczenia wynagrodzeń i pozostałych zadań oświatowych będzie przeprowadzone z chwilą otrzymania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz systematycznie z chwilą rozliczania szkół niepublicznych.

Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 68% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 28 503 000 złotych. Deficyt pokryty zostaje wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Pierwszy raz od kilku lat różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyraża deficyt operacyjny, który z braku dochodów bieżących na niezbędne wydatki bieżące może się powiększyć. Planowanie budżetu na 2023 rok przebiegało w dużej niepewności. Rosnąca inflacja czy zapowiadane podwyżki wynagrodzeń i wzrost kosztów związanych z mediami będzie skutkowało wprowadzaniu zmian tego budżetu w ciągu roku.

 

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama