Few Clouds

18°C

Kołobrzeg

22 września 2023    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
22 września 2023    
    Imieniny: Tomasz, Maurycy

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

Egzamin na prawo jazdy znacznie droższy

Egzamin teoretyczny będzie kosztował 50 złotych, praktyczny np. w kat. B 200 złotych, a na autobusy i ciężarówki 250. Uchwałę, w której określono wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy przyjął Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Takie same regulacje wprowadzają samorządy w całej Polsce. Opłaty za egzaminy na prawo jazdy nie zmieniały się od ponad 10 lat i konieczne było - jak tłumaczą przedstawiciele branży - urealnienie przychodów.

Opłaty za egzaminy państwowe dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami dotychczas regulowało rozporządzenia Ministra Transportu. W znowelizowanych pod koniec 2022 r. przepisach zmieniających ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami – kompetencje ministra scedowano na sejmiki województw. Na wprowadzenie nowych przepisów samorządy mają czas do 30 czerwca br.

W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w innych regionach, przed skierowaniem uchwały pod obrady sejmiku przygotowano projekt przepisów, który do końca lutego podlegał konsultacjom społecznym. Uczestniczyły w nich m.in. Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Województwa Rada Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim, organizacje pracodawców, organizacje związkowe. Do projektu uchwały nie wniesiono zastrzeżeń i negatywnych uwag.

Na posiedzeniu XLI sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (8 marca) projekt uchwały był dyskutowany. W wyniku głosowania radni przyjęli uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.

Opłata za przeprowadzenie na obszarze województwa zachodniopomorskiego egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi:

1) za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu – 50 zł;

2) za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii:

a) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – 200 zł,

b) B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E – 250 zł;

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w województwie zachodniopomorskim zgodnie podkreślają, że pozostawienie opłat na dotychczasowy poziomie (za egzamin praktyczny na najpopularniejszą kategorię B płaci się 140 zł, za teoretyczny 30 zł) nie zapewni stabilności finansowej ośrodków. Eksperci z branży przypominają, że wysokość opłat obowiązujących obecnie ustalono ponad 10 lat temu. a w tym okresie koszty funkcjonowania WORD-ów, jak i koszty przeprowadzania egzaminów dla kierowców znacząco wzrosły. Droższe jest paliwo, więcej trzeba płacić za zakup i naprawę pojazdów, rosną koszty utrzymania infrastruktury ośrodków i wysokość wynagrodzeń pracowników.

W sprawę określenia opłat egzaminacyjnych zaangażował się również Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, rekomendując przyjęcie jednakowych opłat we wszystkich województwach. Regulacje w tym zakresie pod koniec stycznia br, przyjęły samorządy województwa śląskiego i podkarpackiego. W lutym uchwały zostały podjęte przez sejmiki w kolejnych dziewięciu województwach. Pięć regionów chce przyjąć nowe przepisy w marcu, najpóźniej w kwietniu.

Samorządowcy, jak i przedstawiciele ośrodków egzaminowania od lat informowali administrację rządową o pogarszającej się sytuacji finansowej w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Powodem problemów jest m.in. brak waloryzacji opłat egzaminacyjnych stanowiących ok. 90 procent przychodów WORD.

Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że przez dekadę ceny kursów na prawo jazdy wzrosły nawet trzykrotnie. Np. w Szczecinie obecnie kosztują ok. 3500 zł, podczas gdy w 2013 roku (kiedy ustalano stawki obowiązujących do dziś opłat egzaminacyjnych) cena kursu nie przekraczała 1300 zł. Dodatkowa godzina jazdy w ośrodku szkolenia kierowców to wydatek 110-140 zł, a więc jest zbliżona do ceny egzaminu praktycznego! Dziesięć lat temu kursanci płacili 40-50 zł za godzinę szkolenia, więc opłata za egzamin stanowiła trzykrotność opłaty za jedną godzinę nauki jazdy. Zatwierdzoną dziś zmianę cennika opłat za przeprowadzanie egzaminów uznać można zatem za znacznie łagodniejszą niż rzeczywisty wzrost kosztów szkolenia i egzaminowania kierowców.

Od kiedy będą obowiązywać nowe stawki opłat? Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego czasu obowiązują „stare” opłaty. Warto zwrócić uwagę, że opłaty za egzaminy na niektóre kategorie zmienią się bardzo nieznacznie. Np. ubiegający się o prawo jazdy kat. A1, A2 lub A za część praktyczną egzaminu teraz płacą 180 zł, a po zmianach 200 zł.. Egzamin praktyczny na kategorie C+E, D+E kosztuje 245 zł, po wprowadzeniu nowych regulacji będzie to 250 zł. pomimo że rzeczywisty koszt takiego egzaminu przewyższa obecnie przyjętą opłatę maksymalną za przeprowadzenie egzaminu w tym zakresie.

info wzp.pl foto ZORD Koszalin

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama