Overcast Clouds

6°C

Kołobrzeg

21 kwietnia 2024    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
21 kwietnia 2024    
    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Na zwołanej w czwartek konferencji prasowej radny Henryk Bieńkowski ujawnił kulisy podpisywania kolejnych umów z "Portka" spółka z o.o. w latach 2003-2009. Bieńkowski stwierdził, że pomawianie go o to, że umożliwił firmie budowę instalacji do spalania odpadów, to przygrywka Platformy Obywatelskiej do kampanii wyborczej.

Do zwołania konferencji prasowej radnego Henryka Bieńkowskiego skłoniły wypowiedzi prezydenta Janusza Gromka, jego zastępcy Tomasza Tamborskiego, a także anonimowe artykuły w "Kulisach Kołobrzeskich" i na stronie internetowej "kolobrzeg24.pl". Zdaniem Bieńkowskiego, twierdzenie, że to za jego kadencji "Portka" spółka z o.o. mógł zbudować instalację do pirolizy niskotemperaturowej, a teraz władze miasta z Platformy Obywatelskiej muszą sobie radzić z tym problemem jest nieprawdą. Bieńkowski przekazał dziennikarzom kalendarium sporządzone na podstawie dokumentów w sprawie dzierżawy działki dla spółki "Portka" (zobacz na końcu artykułu), z którego jednoznacznie wynika, że w latach 2003-2006 budowa takiej instalacji była niemożliwa, co potwierdza w jednym z pism sama spółka. Co więcej, radny udowadniał, że od 2007 roku nastąpiło kilkanaście zdarzeń, w ramach których ekipa PO co najmniej ułatwiła tej firmie zrealizowanie inwestycji, a jak zaszła potrzeba, w ciągu jednego dnia zmieniła jej umowę specjalnym aneksem, wbrew obowiązującym zasadom.
Bieńkowski stwierdził, że mamy do czynienia z sytuacją, w której złodziej krzyczy "łapaj złodzieja", choć to on ma nieczyste sumienie. Dodał, że w Kołobrzegu istnieje typowa "republika kolesi", gdzie w urzędzie, starostwie, jednostkach, zakładach i spółkach, zatrudnieni są radni z Platformy Obywatelskiej, ich rodziny lub krewni i to dlatego dochodzi do takich sytuacji, że podejmowane są decyzje, którym potem sprzeciwiają się mieszkańcy. Radny Bieńkowski wyraził również ubolewanie, że takimi pomówieniami i oskarżeniami, ekipa Platformy Obywatelskiej próbuje wciągnąć go w swoją kampanię przedwyborczą.

Obejrzyj konferencję radnego Henryka Bieńkowskiego

KALENDARIUM WG BIEŃKOWSKIEGO

2.09.2003 – wydzierżawienie działki przez MWiK.

2004 – podpisanie umowy ze spółką „Portka” przez Miasto Kołobrzeg na okres 3 lat od 8.01.2004 do 7.01.2007 w celu utylizacji odpadów gastronomicznych.

wrzesień 2004 – Rada Miasta podejmuje uchwałę na wydzierżawienie działki na 9 lat, do 31.12.2013, podczas gdy spółka „Portka” wnosi o dzierżawę 15-letnią.

6.01.2005 – prezydent Henryk Bieńkowski podpisuje umowę ze spółką „Portka” na 9-letnią dzierżawę zgodnie z uchwałą Rady Miasta mają tam być utylizowane odpady gastronomiczne.

I połowa 2005 – spółka „Portka” wnosi do prezydenta miasta wniosek o sprzedaż działki nr 314/7 i spotyka się to z odpowiedzią odmowną ze strony prezydenta. Właściciele spółki argumentują, że dotychczasowy okres dzierżawy jest zbyt krótki i nie gwarantuje stabilnej działalności firmy.

I połowa 2005 - spółka „Portka” składa podanie o wydzierżawienie przedmiotowej działki na 15 lat, co zagwarantuje jej stabilizację działalności, ale także prawo pierwokupu działki. Właściciele chcą zainwestować w rozwój „Zakładu Odbioru Odpadów Gastronomicznych”.

23.08.2005 – prezydent Henryk Bieńkowski wobec regularnych nalegań spółki „Portka” kieruje temat uchwały w sprawie przedłużenia okresu dzierżawy do 15 lat do przewodniczącego Rady Miasta Janusza Gromka w celu zajęcia stanowiska.

16.09.2005 – na sesji Rady Miasta radni nie są zainteresowani wydłużeniem okresu dzierżawy. Spółka „Portka” pozostaje z umową dzierżawy na 9 lat na przerób odpadów gastronomicznych.

27.09.2005 – spółka „Portka” zwraca się do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji o rozwiązanie umowy najmu działek sąsiadujących z działką 314/7, gdyż ze względu na nie uzyskanie odpowiednio długiego terminu dzierżawy nie może zrealizować zaplanowanych inwestycji.

GRUDZIEŃ 2006 ZMIANA WŁADZY, PREZYDENTEM ZOSTAJE JANUSZ GROMEK

6.02.2007 – spółka „Portka” występuje go Gminy Kołobrzeg o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych metodą quasi-pirolizy niskotemperaturowej.

marzec 2007 – spółka „Portka” składa wniosek do prezydenta Janusza Gromka o wydłużenie umowy dzierżawy działki nr 314/7 w Korzyścienku do 2020. Na kolegium prezydenta zapada decyzja Janusza Gromka o akceptacji wniosku.

15.05.2007 – na kolegium prezydenta Janusz Gromek przyjął projekt uchwały o wydzierżawieniu spółce „Portka” działki 314/7 do 31.12.2020.

13.07.2007 – Rada Miasta nie zgadza się na zmianę porządku obrad przez prezydenta Janusza Gromka o projekt uchwały w sprawie dzierżawy dla spółki „Portka”.

31.07.2007 – Rada Miasta na wniosek radnego Wiesława Parusa wycofuje projekt uchwały autorstwa prezydenta Janusza Gromka w sprawie dzierżawy dla spółki „Portka”.

29.08.2007 – wójt Gminy Kołobrzeg wydaje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla spółki „Portka” na budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych metodą quasi-pirolizy niskotemperaturowej, wykorzystującej „odpady z przetwórstwa żywności oraz rolnictwa, rybactwa, leśnictwa”.

8.10.2007 - na kolegium prezydenta Janusz Gromek przyjął projekt uchwały o wydzierżawieniu spółce „Portka” działki 314/7 do 31.12.2020.

26.10.2007 – na sesji Rady Miasta radni przegłosowują uchwałę o oddaniu w dzierżawę do 2020 roku działki 314/7 spółce „Portka”. W uzasadnieniu napisano, że na terenie będą przetwarzane odpady gastronomiczne.

10.07.2008 – następuje wykonanie uchwały Rady Miasta z 26.10.2008. Prezydent podpisuje ze spółką „Portka” umowę na dzierżawę działki 314/7 do 2020. Art. 6 umowy stanowi, że przedmiot dzierżawy dotyczy utylizacji odpadów gastronomicznych.

16.07.2008 – spółka „Portka” w piśmie z błędną datą 16.08.2008 zwraca się do prezydenta o zmianę art. 6 umowy i wnioskuje, aby zwrot „odpady gastronomiczne” zastąpić zwrotem „odpady organiczne”. Pismo to nie wpływa do Biura Podawczego Urzędu Miasta.

21.07.2008 – z-ca prezydenta Tomasz Tamborski wręcza pismo spółki „Portka” naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grzegorzowi Pytlochowi, który fakt ten parafuje na przedmiotowym piśmie. W trybie ekspresowym, z pominięciem opinii wydziałów merytorycznych, kolegium prezydenta, obowiązujących procedur, prezydent Janusz Gromek podpisał aneks nr 1 do umowy ze spółką „Portka”, który datowano na dzień 10.07.2008. Zamiast odpadów gastronomicznych, spółka może utylizować odpady organiczne.

7.11.2008 – spółka „Portka” występuje do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę instalacji. Decyzję otrzymuje 11.12.2008 i od tego czasu może rozpoczynać realizację inwestycji.

sierpień/wrzesień 2009 – otwarcie instalacji. Pierwsze próby rozruchowe. Mieszkańcy Radzikowa skarżą się na smród i gazy unoszące się nad osiedlem.

20.07.2009 wójt Gminy Kołobrzeg uzgadnia rozbudowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych metodą quasi-pirolizy niskotemperaturowej. W uzasadnieniu pojawiają się nowe kategorie odpadów, które będą spalane: odpady pochodzące z przetwórstwa żywności, odpady z mechanicznej obróbki drewna, rolnictwa, sadownictwa, rybactwa, leśnictwa oraz inne, zawierające głównie biomasę, odpady organiczne z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów.

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama