Few Clouds

18°C

Kołobrzeg

7 października 2022    |    Imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin
7 października 2022    
    Imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

rck kołobrzeg


O G Ł O S Z E N I E
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
im. Zbigniewa Herberta
o naborze na stanowisko:  Specjalista ds. księgowości

I.    NAZWA I ADRES JEDNOSTKI   -  Regionalne Centrum Kultury               w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II.    NAZWA STANOWISKA PRACY - Specjalista ds. księgowości
RODZAJ UMOWY:
Umowa zlecenie/ umowa o pracę
                         WYMIAR CZASU PRACY:  
                          pełny etat

III.     WYMAGANIA  

1)     Wykształcenie: wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość
2)    Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
3)    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Word, Exel), obsługa programów księgowych (symfonia faktura i fk, Optima)
4)    Znajomość ustaw z zakresu rachunkowości,  podatku od nieruchomości  
5)    Znajomość zasad ewidencji środków trwałych i wyposażenia w programie środki trwałe - Optima

Inne:
       1) Uczciwość, rzetelność, sumienność
 2)Umiejętność pracy w zespole , organizacji pracy
3) Odpowiedzialność
 4)Dyspozycyjność
        
IV.    KRYTERIA OCENY
1)    przygotowanie merytoryczne
2)    umiejętność autoprezentacji


V.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ  NA  STANOWISKU
1.    Prowadzenie kasy głównej
2.    Wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych do programu finansowo-księgowego .
3.    Prowadzenie dokumentacji ZFŚS
4.    Wystawianie faktur VAT dla kontrahentów potwierdzających sprzedaż towarów i usług
5.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych i kwalifikacja ich zgodnie z PKWIU ( OT, LT, MT) i ich uporządkowanie.
6.    Naliczanie i przygotowywanie planu amortyzacji oraz tabeli amortyzacyjnej
7.    Rozliczanie wszystkich przeprowadzanych inwentaryzacji w instytucji.
8.    Rozliczanie wydatków na materiały z tytułu epidemii wirusa COVID-19

VI.    WYMAGANE  DOKUMENTY
1)    C.V.
2)    List motywacyjny,
3)    Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
4)     Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy,
5)    Referencje wskazane lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

VII.    Termin składania ofert   do dnia:   31.08.2021r. do godz. 15.00

VIII.    Miejsce składania ofert :        
                    Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
im. Zbigniewa Herberta
ul. Solna 1
78-100 Kołobrzeg

IX.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu                            im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. księgowości. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama