Light Snow

-1°C

Kołobrzeg

7 grudnia 2023    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
7 grudnia 2023    
    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta ogłasza konkurs na stanowisko: specjalista ds. księgowych i kasjer. Termin składania ofert do 11 czerwca.


O G Ł O S Z E N I E  
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze  na stanowisko: Specjalista ds. księgowych i kasjer

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II. NAZWA STANOWISKA PRACY
Specjalista ds. księgowych i kasjer

III. WYMAGANIA   
1) wykształcenie:
wyższe ekonomiczne o specjalnościach: rachunkowość, płace i ubezpieczenia społeczne
2) doświadczenie : min. 3 lata na podobnym stanowisku
3) umiejętności: obsługa komputera (program Word, Excel), obsługa programów płacowego ( mile widziany program Optima ),  obsługa programu płatnik oraz programu finansowo- księgowego Symfonia.
4) inne umiejętności:  
- znajomość ustaw o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o  rachunkowości i ustawy o finansach,
- umiejętność organizacji pracy
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność, operatywność, dyspozycyjność

KRYTERIA OCENY
- przygotowanie merytoryczne
- umiejętność autoprezentacji
IV.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ  NA  STANOWISKU

ZADANIA  SZCZEGÓŁOWE
1. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę  (wynagrodzenia miesięczne, ryczałty, nagrody, świadczenia i inne) zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Dokonywanie zgłoszeń pracowników i członków ich rodzin do ZUS obejmujące umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
3. Terminowe przygotowywanie  i przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowej DRA z raportami miesięcznymi do ZUS
4. Prowadzenie kasy głównej
5. Sporządzanie rachunków do stałych  umów zleceń
6. Przygotowywanie i terminowe odprowadzanie zaliczki do Urzędu Skarbowego i PFRON
7. Sporządzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz terminowe przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych i pracowników
8. Wprowadzanie faktur do programu finansowo-księgowego
9. Przygotowywanie przelewów za płatności terminowe dla kontrahentów, wystawianie faktur VAT dla kontrahentów potwierdzających sprzedaż usług

V. WYMAGANE  DOKUMENTY
1) Kwestionariusz kandydata C.V.
2) List motywacyjny,
3) Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,
4) Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
5) Referencje wskazane,
6) Oświadczenie kandydata o niekaralności,
7) Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin składania ofert do dnia 11 czerwiec 2015 r. godz. 10:00
VII. Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
VIII. Termin zatrudnienia: od 01 czerwca  2015r. umowa na zastępstwo

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowych i kasjer
Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej RCK przy ul. Solnej 1.

 

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama