Few Clouds

16°C

Kołobrzeg

30 maja 2024    |    Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
30 maja 2024    
    Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, festiwal tańcaStudio Tańca Pasja i Starostwo Powiatowe Kołobrzeg zapraszają na Festiwal Tańca, który odbędzie się w auli LO im. Mikołaja Kopernika.


Organizator: Studio Tańca Pasja i Starostwo Powiatowe Kołobrzeg

Termin: 16 czerwiec 2012 r. (sobota)

Miejsce: aula przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika  ul. Łopuskiego 42-44 w Kołobrzegu

Warunki uczestnictwa:
• przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2012 r. drogą elektroniczną na e- mail :pasjakolobrzeg@o2.pl, wniesienie wpisowego w wysokości 10 zł od osoby w dniu Festiwalu  w biurze organizacyjnym, prosimy żeby każdy zespół miał odliczoną kwotę w opisanej kopercie – nazwa zespołu, liczba uczestników, tel. kontaktowy do instruktora
• na prezentacje konkursowe wstęp 5 zł (bilety dla widzów)
• instruktor zespołu nie może być jego członkiem i nie może występować podczas prezentacji

Uczestnicy prezentują jeden program o nieprzekraczalnym czasie:
• formacje taneczne – do 5 min.

Wszystkie zespoły prezentują się do muzyki własnej.

Organizator przyjmuje podział uczestników na kategorie wiekowe:
• do 10 lat
• 11 - 15 lat
• powyżej 15 lat

O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków  formacji

Ocena i nagrody:
• oceny zespołów dokona trzy osobowe jury powołane przez organizatora
• organizatorzy festiwalu zapewniają : WSZYSCY TANCERZE otrzymują medal za udział,
• za zajęcie I, II, III  miejsca w każdej kategorii -puchar dla zespołu, ponadto wyróżnienia specjalne w każdej kategorii
• zostanie również  wyłoniona  nagroda  Grand Prix w kategorii wiekowej powyżej 15.
• jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze
• jury dokona dyskwalifikacji zespołu z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia:
- udziału zespołu w niewłaściwej kategorii wiekowej
- rażącego naruszenia regulaminu konkursu np. przekraczania dopuszczalnego czasu prezentacji
- wykonywania niestosownych gestów oraz wygłaszania obraźliwych komentarzy pod adresem innych uczestników konkursu oraz jurorów w trakcie trwania imprezy czy ogłaszania wyników

Dane techniczne:
• dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD audio, opisana, oraz dostarczona bezpośrednio przed występem zespołu.
• każde nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa zespołu, tytuł prezentacji, kategoria wiekowa
• wymiary parkietu: sala sportowa – 7 m x 16 m,

Sprawy organizacyjne:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW  KAŻDEJ KATEGORII WIEKOWEJ  do lat 10 NATĄPI PO WSZYTSKICH PREZENTACJACH Z TEJ  KATEGORII.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW  KAŻDEJ KATEGORII WIEKOWEJ  10-15 LAT NATĄPI PO WSZYTSKICH PREZENTACJACH Z TEJ  KATEGORII.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW  KAŻDEJ KATEGORII WIEKOWEJ  POW. 15 LAT  NATĄPI PO WSZYTSKICH PREZENTACJACH Z TEJ  KATEGORII.

PONADTO:
• wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej
• każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 15 osób)
• odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą instruktorzy oraz opiekunowie grup
• organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetlenie
• w trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie punkt gastronomiczny
• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc, lub odwołać festiwal z przyczyn niezależnych od organizatora
• organizator ustala kolejność prezentacji zespołów, zmiana kategorii wiekowej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa !!!
• szczegółowy program prezentacji zostanie wywieszony w widocznych miejscach w dniu imprezy na terenie obiektu
• organizator zastrzega sobie prawo radiowej i filmowo-telewizyjnej rejestracji prezentowanych programów, a także prawo fotografowania prezentacji przez akredytowanych przy imprezie fotografów
• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii wiekowej  w przypadku małej ilości zgłoszeń
• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni
•uprasza się uczestników festiwalu do zachowania porządku zarówno w sali festiwalowej jak i wszystkich innych miejscach użyteczności publicznej (garderoby, toalety)
• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Programowy w porozumieniu z Przewodniczącym Jury

 

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama