Overcast Clouds

6°C

Kołobrzeg

21 kwietnia 2024    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
21 kwietnia 2024    
    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, sesja, radni, posiedzenieW środę o godz. 10.00 rozpocznie się jedno z najważniejszych posiedzeń tej kadencji pod względem politycznym. Transmisja obrad na naszym portalu.


Najważniejszym projektem na środowym posiedzeniu będzie uchwała o wydzierżawieniu na 9 lat działki firmie "Bastion". Czy radni PO utrzymają się w dyscyplinie, jaką zarządziła partia? Przekonamy się już za nieco ponad 24 godziny. Kolejna uchwała dotyczy zgody na likwidację Kotwicy Kołobrzeg S.A. Tu radni sygnalizowali, że prezydent powinien wcześniej zapytać ich, co na ten temat sądzą, a nie stawiać ich przed faktem dokonanym, gdy licencję otrzymała już nowa spółka.

Kontrowersyjne uchwały dotyczą również spraw planistycznych w uzdrowisku, a także nadania tytułów zasłużonych dla miasta Kołobrzeg.

Startujemy już o godz.10.00. Obok transmisji z posiedzenia radnych, będziemy również nadawali na bieżąco komentarze władz miasta, radnych i polityków. Zapraszamy!

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
3. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2012 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacja z wykonania planów miejskich instytucji kultury.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- 1. zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.,
- 2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 - 2031,
- - 1. wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Kotwica Kołobrzeg” S.A. z siedzibą w Kołobrzegu
- 3. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2013 - 2017
- 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami F. Chopina i J. Kasprowicza,
- 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami M. Kopernika, gen. Wł. Sikorskiego i F. Chopina,
- 6. sprzedaży nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Sosnowej,
- 7. sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Bolesława Krzywoustego,
- 8. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty oraz zmiany uchwały Nr XXI/294/12 z dnia 24 lipca 2012 r.,
- 9. odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej,
- 10. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- 11. oddania w wieloletnią dzierżawę, na okres 9 lat części działki nr 2/11 obręb 20 położonej przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu,
- 12. nadania nazwy Marinie w Kołobrzegu,
- 13. nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu" (dot. nadania tytułu Pani Krystynie Mierkiewicz),
- 14. nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu" (dot. nadania tytułu Panu Jerzemu Leśniakowi),
- 15. nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu" (dot. nadania tytułu Panu Bolesławowi Filipczakowi).
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie naliczania i poboru opłaty adiacenckiej w 2011 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie naliczania i poboru opłaty adiacenckiej w 2011 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie pozyskiwania i wydatkowania dochodów własnych w gimnazjach.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama