Scattered Clouds

8°C

Kołobrzeg

1 marca 2024    |    Imieniny: Antonina, Antoni, Albin
1 marca 2024    
    Imieniny: Antonina, Antoni, Albin

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, mopsMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego tworzymy i testujemy nowe rozwiązania w pomocy społecznej.


Tworzymy nowe standardy:
- nowoczesny model funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej i świadczenia usług o określonym standardzie,
- standard pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy,
- standard Klubu Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy.   

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez pracy, czyli osoby w wieku aktywności zawodowej, zdolne  ze względu na stan zdrowia do podjęcia i wykonywania szeroko rozumianego zatrudnienia, ale nie zatrudnione i nie świadczące żadnej innej pracy w formie uznawanej za zatrudnienie, które mają ograniczony dostęp do pracy i chcą zmienić swoją trudną sytuację.  

W ramach projektu oferujemy osobom pozostającym bez pracy m.in.:

- oddzielenie przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej,
- pracę socjalną, która pomoże nabyć lub odzyskać zdolność do zatrudnienia, samodzielność życiową, ekonomiczną i społeczną,
- stałą współpracę pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów,  
- wsparcie specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, prawne itp.,
- uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, w tym trening pracy.     

Działania projektowe koncentrują się na osobie mającej problem i na wspólnym  poszukiwaniu skutecznych rozwiązań tego problemu. Pracownik socjalny i osoba pozostająca bez pracy działają w porozumieniu, są partnerami, angażują siły wewnętrzne i zewnętrzne konieczne do rozwiązania problemu.

Osoba pozostająca bez pracy, biorąca udział w projekcie będzie mogła ocenić, czy zastosowane w ramach projektu rozwiązania podnoszą profesjonalizm i zwiększają skuteczność systemu pomocy i integracji społecznej.

Planowany termin realizacji projektu: październik 2012 - listopad 2013.

Osoby pozostające bez pracy zapraszamy do kontaktowania się z pracownikiem ds. informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 pokój 37 (parter) tel. 94 35 52 394  w godzinach 7.30 - 15.30.

Projekt „Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie umowy nr U/0052/2012/P z dnia 20 września 2012 roku w ramach Projektu  1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

reklama

reklama

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama