Few Clouds

5°C

Kołobrzeg

4 marca 2024    |    Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
4 marca 2024    
    Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, sesja, rada miastaTo będzie w miarę krótka, ale zapewne bardzo ciekawa sesja radnych miejskich. Transmisję na żywo rozpoczynamy już o godzinie 10.00.


Portal Miastokolobrzeg.pl razem z Telewizją Kablową Kołobrzeg zaprasza na transmisję XXV sesji Rady Miasta. Jak już wiemy, prezydent zapowiedział wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi na 2013 rok. Natomiast duże emocje na pewno wzbudzi projekt uchwały grupy radnych w sprawie przedłużenia kupcom możliwości handlu przy molo do końca 2014 roku, a także projekt prezydenta w sprawie sprzedaży działki przy ul. Kościuszki. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach radni jednoznacznie sprzeciwiali się sprzedaży tej działki.

Retransmisja sesji w TKK w bloku programów popołudniowych we wtorek 11 grudnia.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z przeprowadzonych przetargów.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2013 r.
b) przyjęcia dla Gminy Miasto Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
g) przedłużenia do dnia 31.12.2014 roku umów dzierżawy lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej "A" Uzdrowiska Kołobrzeg w okolicach molo
h) sprzedaży działki nr 46 obręb 5, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Tadeusza Kościuszki
i) obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz hipoteką
j) oddania w wieloletnią dzierżawę na okres do 9 lat, działki nr 66/1 obręb 4 o powierzchni 296 m2, położonej przy Al. Nadmorskiej w Kołobrzegu
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg - Referat Drogowy - wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, rok 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg - Referat Drogowy - wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, rok 2011
5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zamknięcie sesji

reklama

reklama

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama