Few Clouds

5°C

Kołobrzeg

4 marca 2024    |    Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
4 marca 2024    
    Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, sesja, opozycjaW piątek odbędzie się ostatnia sesja Rady Miasta w tym roku. Na posiedzeniu zostanie uchwalony budżet. Zapraszamy na transmisję na naszym portalu.


Portal Miastokolobrzeg.pl razem z Telewizją Kablową Kołobrzeg zaprasza na transmisję XXVI sesji Rady Miasta w piątek o godz. 10.00. Najważniejszym punktem obrad jest uchwalenie budżetu miasta na 2013 rok. Nie ulega wątpliwości, że budżet zostanie przyjęty. Pytanie tylko przy jakiej krytyce i z jakimi poprawkami? Zapraszamy również na retransmisję obrad w piątek w TKK o godz. 17.40.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012-2031
c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
d) Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 - 2031:
- odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok wraz z uzasadnieniem
- odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 - 2031
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały miasta Kołobrzeg o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2031
- przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych
- przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zmian postulowanych w opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych
- przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających z konsultacji projektu budżetu z różnymi środowiskami i poprawek wynikających z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję ds. Budżetowo- Gospodarczych
- przedstawienie opinii Klubów Radnych
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie
e) głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
f) udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu
g) uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok
h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 - 2031
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w składzie osobowym Kapituły ds. nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Kołobrzegu" oraz "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu" w związku z upływem kadencji
b) przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie przyznawania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2011 i 2012 (stan na dzień kontroli wraz ze sprawozdaniem z ww. kontroli
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013
d) Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi
6. Wolne wnioski i informacje
7. Zamknięcie sesji

 

informacje kołobrzeg, sesja, opozycja

reklama

reklama

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama