Overcast Clouds

16°C

Kołobrzeg

12 kwietnia 2024    |    Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
12 kwietnia 2024    
    Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, klgrZarząd Województwa  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka wniosków:


o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,  „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” oraz  „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej ”  objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Termin składania wniosków:

od 13 maja  2013 r. do 14 czerwca 2013 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg
w dniach: od poniedziałku do piątku - w godzinach 8.00 – 15.00

Limit kwot dostępnych w konkursach:


Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
sektor gospodarczy i społeczny –  1 248 279,10 zł
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:
sektor gospodarczy i społeczny – 1 000 000,00 zł

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej :
sektor publiczny –   967 025,00 zł
sektor gospodarczy i społeczny –  824 020,00 zł

Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej) należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia KLGR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym:

1. formularz wniosku o dofinansowanie,
2. kryteria wyboru operacji przez KLGR określone w LSROR,
3. wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez KLGR, które dołącza się do wniosku dostępne są w Biurze Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka oraz na stronach internetowych:
- SKLGR – www.klgr.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 352 46 38 lub 94 352 49 75 oraz drogą elektroniczną: klgr@interia.pl

Szkolenia dla przyszłych Beneficjentów będą ogłaszane na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.klgr.pl.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama