Overcast Clouds

15°C

Kołobrzeg

19 maja 2024    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
19 maja 2024    
    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Wystawa zorganizowana została przez Instytut PAN w Szczecinie, ukazuje jego najważniejsze osiągnięcia badawcze z ostatnich sześciu dekad.


Osiągnięcia te, zaprezentowane w formie posterów, przedstawiają przede wszystkim wyniki badań archeologicznych prowadzonych w Szczecinie, Wolinie, Kołobrzegu, a także w innych miejscach naszego województwa. Uzupełnieniem będą muzealia pozyskane podczas badań archeologicznych w Kołobrzegu, które do tej pory nie były prezentowane na wystawach, a znajdujące się w zbiorach kołobrzeskiego muzeum.

Autorzy wystawy: prof. dr hab. Marian Rębkowski, dr Anna Kowalska, dr Andrzej Janowski, Paulina Romanowicz, Marek Dworaczyk,.

Historia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk zaczyna się dnia 19 listopada 1953 roku, kiedy to uchwałą Prezydium Rządu PRL został utworzony Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Swoją faktyczną działalność rozpoczął Instytut 1 stycznia 1954 roku, przejmując dotychczasowy dorobek Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego i Komitetu Organizacyjnego Instytutu Historii Kultury Materialnej. W ramach IHKM PAN w ośrodkach uniwersyteckich Polski w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu utworzono Zakłady Archeologii Polski, którym podlegały Stacje Archeologiczne prowadzące badania wykopaliskowe w głównych grodach Państwa Piastowskiego.

Stanowisko dyrektora objął prof. Kazimierz Majewski (1953-54), a następnie - prof. Witold Hensel, który pełnił tę funkcję do roku 1989. W 1992 roku placówka przyjęła obecną nazwę Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Ośrodki badawcze utworzone na terenie Pomorza Zachodniego (Stacja Archeologiczna w Szczecinie, Stacja Archeologiczna w Wolinie, Stacja Archeologiczna w Kołobrzegu) w styczniu 1954 roku weszły w skład Zakładu Archeologii Polski w Poznaniu. W wyniku zmian organizacyjnych w 1955 roku z wymienionych wyżej placówek wraz ze Stacją Archeologiczną w Kruszwicy utworzono Zakład Archeologii Pomorza, którego kierownikiem został prof. dr hab. Witold Hensel. Rok 1963 przyniósł kolejne zmiany, których rezultatem było połączenie Zakładu Archeologii Pomorza i Zakładu Archeologii Wielkopolski w Zakład Archeologii Wielkopolski i Pomorza, Stację Archeologiczną w Kołobrzegu zamieniono na Ekspedycję. Kierownictwo placówki objął prof. dr hab. W. Kočka.

Ważną datą w dziejach Instytutu jest rok 1971, kiedy to rozpoczął swoją działalność Zakład Archeologii Nadodrza Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, we Wrocławiu, którego kierownikiem został prof. dr hab. Lech Leciejewicz. W skład Zakładu weszły: Pracownia Archeologii Śląska we Wrocławiu, Pracownia Archeologiczna w Szczecinie, Pracownia Archeologiczna w Wolinie a w 1990 roku również Zespół Badawczy w Kołobrzegu.

Instytut jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który gromadzi badaczy reprezentujących rozmaite, uprzednio uprawiane niezależnie od siebie dyscypliny naukowe. Najważniejsze z nich to archeologia pradziejowa i średniowieczna ziem polskich, archeologia antyczna i archeologia powszechna, etnografia, etnologia i antropologia, historia kultury materialnej średniowiecza i czasów nowożytnych. Program naukowy zakłada integrację dyscyplin z zakresu wiedzy o dziejach i społeczeństwie, z zaangażowaniem archeologiczno - historyczno-kulturowej metody działań. Służy to zachowaniu i wzbogaceniu spuścizny narodowej, poprzez opis i interpretację zabytków oraz pozyskiwanie nowych źródeł archeologicznych i etnograficznych. Jednym z wiodących kierunków badań są studia nad zmianami społeczności ludzkich w ścisłym związku z otaczającym je środowiskiem.

IAiE PAN jest jedną z nielicznych instytucji, która ma możliwości prowadzenia studiów naukowych na szeroką skalę. Ogromny zasób dokumentacji i materiałów wykopaliskowych oraz wyspecjalizowane zaplecze laboratoryjne stanowią solidną bazę do badań archeologicznych, etnologicznych i historycznych. Wszelkie te udogodnienia Instytut udostępnia także badaczom uniwersyteckim, muzealnikom i pracownikom służb konserwatorskich, również z zagranicy. Korzystają z nich studenci i doktoranci. W organizowanych przez IAE konferencjach naukowych uczestniczą przedstawiciele różnych dyscyplin i instytucji.

Dzięki rozbudowanym wydawnictwom, organizowaniu spotkań naukowych, wymianie stypendystów, szerokiej współpracy międzynarodowej Instytut pełni także ważną rolę w upowszechnianiu osiągnięć nauki polskiej.

17 stycznia 2014r (piątek) o godzinie 18.00
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Kamienica Kupiecka, ul. ppor Emilii Gierczak 5

 

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama