Light rain

16°C

Kołobrzeg

23 maja 2024    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
23 maja 2024    
    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, kolizjaMiałeś kolizję? Nie byłeś zadowolony ze sposobu, w jaki sprawę zakończyła firma ubezpieczeniowa? Ten tekst jest dla Ciebie (tekst sponsorowany).


Porównajmy dwa kosztorysy:
Kosztorys A - wykonany przez firmę ubezpieczeniową lub na jej zlecenie w jednym z dwóch najpopularniejszych systemów eksperckich. Zastosowano stawkę 55zł netto za roboczogodzinę blacharza i taką samą za roboczogodzinę lakiernika. Na cenę materiałów lakierniczych, wprowadzono współczynnik wynoszący 0,67 - czyli obniżono ich cenę zawartą w systemie eksperckim o 33%. Na części sygnowane przez producenta pojazdu zastosowano tzw. urealnienie wynoszące 50%. Jest to obniżenie ceny części oryginalnych o połowę względem ceny podawanej przez autoryzowane serwisy producenta. W przypadku, gdy część nieoryginalna (tzw. zamiennik) jest dostępny na rynku i jednocześnie według danych z systemu eksperckiego, część ta jest tańsza niż 50% ceny części oryginalnej, podano nazwę jej dystrybutora oraz cenę tego zamiennika. Często ubezpieczyciele proponują kwoty wynikające z tak opracowanego kosztorysu nie informując, że poszkodowany może dokonać naprawy przy użyciu części oryginalnych, nowych i przy uwzględnieniu stawki robocizny wynoszącej dwu- lub nawet trzykrotność ceny podanej w kosztorysie ofertowym. Poszkodowani otrzymują szczątkowe informacje, na podstawie których często podejmują decyzję o przyjęciu odszkodowania lub nawet zawarcia ugody (przyjęcia zaproponowanego odszkodowania i zrzeczenia się dalszych roszczeń) z ubezpieczycielem na kwotę wynikającą z kosztorysu ofertowego. Przy całokształcie powyższych okoliczności firmy ubezpieczeniowe często informują również, że możliwa jest wypłata większej kwoty, niż pierwotnie uznawana, po przedstawieniu rachunków za naprawę pojazdu, co wprost wskazuje, że pierwotnie wypłacana kwota jest zaniżana.

Dla porównania - kosztorys B - wykonany w tym samym systemie przez niezależnego rzeczoznawcę lub inną osobę szacującą wartości szkód, wygląda z pozoru podobnie. Jednak po przyjrzeniu się kilku zapisom, można zauważyć kilka po różnic. Stawka blacharza wynosi 100zł netto za rbg, a lakiernika 110zł netto. Jest to stawka średnia, obowiązująca na terenie województwa zachodniopomorskiego. Taka lub zbliżona stawka jest często przyjmowana przez biegłych sądowych. Materiały lakiernicze w tym kosztorysie kosztują o około 50% więcej niż w kosztorysie ubezpieczalni. Ceny tych materiałów zostały niezmienione względem cen ujętych w bazie danych programu eksperckiego. Brak tu współczynników odchylenia. Części zamienne zastosowane w tym kosztorysie są oryginalne, sygnowane przez producenta pojazdu. Brak tu potrąceń z tytułu amortyzacji (zużycia) lub urealnienia (skoro część ma być kupiona u producenta pojazdu, to obowiązuje cena oficjalna podawana przez producenta pojazdu).

Ponadto, doliczone tu zostały koszty materiałów drobnych i dodatkowych w wysokości 2% wartości części zamiennych. Poszkodowany po przedstawieniu do ubezpieczalni roszczenia opierającego się na tak wykonanym kosztorysie, przeważnie otrzymuje informację od ubezpieczyciela o uznaniu takiego kosztu, pod warunkiem dokumentowania kosztów naprawy. Niektóre ubezpieczalnie informują, że przesłany kosztorys to tylko symulacja kosztów i zniechęcają do poszkodowanego do podejmowania dalszych kroków mających na celu uzyskanie odszkodowania wyższego niż wyliczone w kosztorysie ofertowym i proponowane przez ubezpieczyciela. Szansą na wyegzekwowanie wyższego odszkodowania jest skierowanie sprawy do sądu, jednak koszty sądowe, koszty opinii biegłego sądowego, koszty zastępstwa sądowego są na tyle duże, że skutecznie zniechęcają poszkodowanych i często są barierą nie do pokonania. Ponadto, sprawy sądowe potrafią trwać nawet do dwóch lat. Ubezpieczyciele są tego świadomi i dlatego często stosują różne zabiegi mające na celu zniechęcenie poszkodowanych. W ostatnich latach powstało wiele firm pomagających w załatwianiu formalności, a nawet pokrywających za poszkodowanych koszty sądowe, w zamian za prowizję pobieraną od uzyskanego odszkodowania.

Na zlecenie tych firm pracują byli pracownicy ubezpieczalni, rzeczoznawcy, adwokaci. Poszkodowany podpisując umowę o dochodzenie roszczeń, uzyskuje pomoc prawną oraz finansową ze strony firmy dochodzącej roszczeń. Jedna z takich firm to LS Lex System Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Jak informuje Tomasz Ciesielski – prezes spółki – coraz częściej zdarza się też wykonywanie kosztorysów ofertowych nie tylko z zaniżonymi stawkami robocizny i cenami części, ale też niezgodnych z technologią producenta. Wówczas spółka występuje do ubezpieczyciela z wnioskiem o zmianę kwalifikacji części z naprawy na wymianę lub o rozszerzenie zakresu robocizny. Podstawą do jakichkolwiek roszczeń, jest posiadanie prawidłowo wykonanego kosztorysu. Kosztorys można zamówić bezpośrednio u podmiotu współpracującego ze spółką lub za jej pośrednictwem. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy o dochodzenie roszczeń. Po otrzymaniu zlecenia, firma LS Lex System Sp. z o.o. dokonuje analizy kosztów oraz występuje do ubezpieczyciela o przekazanie akt sprawy. Dzięki temu, Poszkodowany nie musi załatwiać formalności ani brnąć przez zawiłości systemu prawnego. Poszkodowany reprezentowany jest też w sądzie, jeśli dojdzie do sprawy sądowej. Spółka przyjmuje zlecenia nie tylko w sprawach szkód komunikacyjnych polegających na uszkodzeniu mienia, jak również reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach. Zlecenia przyjmowane są u lokalnych przedstawicieli, m.in. pod nr tel. 796 263 988. Spółka organizuje również holowanie pojazdu uszkodzonego i wynajem samochodu zastępczego.

 

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama