Overcast Clouds

6°C

Kołobrzeg

27 listopada 2022    |    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek
27 listopada 2022    
    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

bieńkowski kołobrzeg
Podczas środowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu doszło do poważnych zarzutów pod adresem radnego Adama Dzika ze strony Henryka Bieńkowskiego. Dołączyła się do tego żona radnego, którą widać i słychać na nagraniu. - Pan wziął to, zamiótł pod dywan. Jestem zszokowany, do czego wy jesteście zdolni. Do takich manipulacji? - nie ukrywał swoich emocji Henryk Bieńkowski. Czego dotyczy sprawa?

W 2020 roku Komisja Rewizyjna kontrolowała ZS im. M. Rataja w Gościnie pod kątem zarządzania dochodami własnymi w zakresie zgodności z prawem, celowości i gospodarności za rok 2019. Kontrolę przeprowadził radny Henryk Bieńkowski i Adam Dzik. Przedłożenie protokołu przedłużyło się ze względu na chorobę tego ostatniego. Komisja do sprawy powróciła wczoraj. Sprawozdanie napisał radny Bieńkowski, radny Dzik je poprawił i w środę radni je przyjęli. 5 osób zagłosowało "za". I gdy to się wydarzyło, nagle radny Bieńkowski stwierdził, że on oto widzi inny protokół, niż przygotował. Radny Dzik usunął jego wnioski pokontrolne. Dzik tego nawet nie ukrywał i jak powiedział, to dlatego, że się z nimi nie zgadzał. Próbował skontaktować się z Bieńkowskim we wtorek, przed komisją, ale ten nie odbierał, ani nie oddzwonił. A gdy rozesłano protokół, nie przeczytał go w całości i zagłosował za tym dokumentem.

- Ja po raz pierwszym z czymś takim się spotkałem, jak pracuję w samorządzie od pierwszej kadencji od 1990 roku. Jestem po prostu zbulwersowany - mówi Henryk Bieńkowski. Wskazywał, że rozmawiał z radnym Dzikiem i ten nie poinformował go o zmianach. Radny Dzik potwierdził, że nie mógł się z Bieńkowskim skontaktować i go przeprosił. Radni opozycji sugerowali, że dokument napisano od nowa - o tym za chwilę. O całą sytuację Bieńkowski oskarżył i Dzika i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - Wiolettę Dymecką. Zarzucił im manipulację i stwierdził, że radny Dzik oszukuje. Adam Dzik stwierdził, że z wnioskami Bieńkowskiego się nie zgadzał i je usunął, dodając swój.

Radny Dzik nie zmienił treści protokołu, jak to się początkowo sugeruje. Zmienił wnioski.  naszym zdaniem, trudno się temu dziwić. W ustaleniach kontroli brakuje jakichkolwiek uwag i zarzutów. W treści wniosku pokontrolnego "a", radny Bieńkowski pisze: "nie stwierdza się nieprawidłowości w zakresie dysponowania wyodrębnionym rachunkiem dochodów własnych w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie w aspekcie celowości, gospodarności i naruszenia prawa". I to było zadanie kontrolujących: ustalenie stanu fatycznego w tym zakresie i działaniu kierownika kontrolowanej jednostki, czyli dyrektora szkoły. Ten oto wniosek pozostawił radny Dzik, a więc nieprawdziwy jest zarzut, że usunięto wszystkie wnioski radnego Bieńkowskiego.

Skoro zespół kontrolny nie miał uwag do przedmiotu kontroli, a stwierdza to w swoim wniosku autorstwa radnego Bieńkowskiego, to w pozostałych wnioskach i uwagach, skoro wcześniej ich nie opisywał, musi te informacje zawrzeć. Drugi wniosek Bieńkowskiego brzmi: "Zespół kontrolny stwierdził brak prawidłowego stosowania procedury prawnej, wynikającej z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zalecenia w sprawie postępowania jednostki organizacyjnej powiatu, zawarte w piśmie Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, są nieprecyzyjne". Zarzut ten nie wskazuje, jaką część przepisu naruszono, w jakim zakresie, a także co rozumie się pod znaczeniem słowa "nieprecyzyjne". Jeśli jednostka miała zgodę na określone działania i wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków formalnych, to albo się z nich wywiązała, albo nie. Tego wniosek pokontrolny nie zawiera. Kolejny wniosek: "Zespół kontrolny stwierdził brak stosowania przez Zarząd Powiatu, w sposób prawidłowy, art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym". Czyli na czym polegało to nieprawidłowe stosowanie przepisu przez Zarząd Powiatu? Zespół stwierdził, czy tak jest zdaniem zespołu. Więcej: Adam Dzik twierdzi, że on takiego zdania nie ma, nawet z tym się nie zgadza, a więc to zdanie radnego Bieńkowskiego i stosowanie innego wniosku byłoby wprowadzaniem w błąd Komisji Rewizyjnej oraz Rady Powiatu.

Dalej, radny Bieńkowski pisze: "Ponadto zespół kontrolny stwierdza, że pomimo obowiązywania uchwał Rady Powiatu: uchwała Nr XXXIII/188/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. i uchwała Nr XI/86/2004 z dnia 26 czerwca 2004 r., nie są one przestrzegane w praktyce". Jak widać, podanie tytułu uchwały, to już dla radnego jest za dużo, tak samo, jak napisanie, kto nie przestrzega tej uchwały, jakich jej zapisów i w jakiej rzeczywistości. Kolejny wniosek jest rewolucyjny: "Zespół kontrolny stwierdza, że wyżej wymienione odstępstwa i nieprawidłowości mają wpływ na dochody własne jednostek organizacyjnych i budżet samorządu powiatu kołobrzeskiego, w tym przypadku Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie uzyskał niższe dochody do budżetu". Proszę powrócić do pierwszego wniosku autorstwa szefa Klubu PiS w Radzie Powiatu: "nie stwierdza się nieprawidłowości". To jak to jest: wszystko jest w porządku czy dochodzi do, jak czytamy dalej, "uzyskania niższych dochodów do budżetu"?

Kolejny hit jest w następnym wniosku: "Zespól kontrolny stwierdza brak poprawnego zarządzania dochodami własnymi w Zespole Szkół w zakresie zgodności z prawem i gospodarności, ale wskazuje, że źródłem takiego stanu jest brak nadzoru i przestrzegania ww. przepisów przez Zarząd Powiatu". Tu mamy powtórkę, bo nieprawidłowości nie było ale są, więcej, nie odpowiada za nie kierownik jednostki, którą Bieńkowski kontrolował, ale Zarząd Powiatu, którego Bieńkowski nie kontrolował, więc nie wiadomo na jakiej podstawie stwierdza, bo tego nie przytacza, że tego nadzoru zarządu nie było. Oczywiście, być może radny ma na to jakieś materialne dowody, ale w końcu w protokole one nie są podawane. Nie może się do nich ustosunkować kontrolowany. Nie mogą się z tym zapoznać mieszkańcy. Jedyną osobą, która ma o tym wiedzę, nadal jest radny Bieńkowski - jedyny i niepodzielny dysponent tajemnic Komisji Rewizyjnej.

Ostatni wniosek brzmi: "Zespól kontrolny wnosi o pilne przygotowanie uchwały przez Zarząd Powiatu w sposób precyzyjny regulującej zasady zarządzania nieruchomościami, na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 uogn i art. 12 pkt 8 lit. a uosp oraz jej poprawne stosowanie". Jeśli zespół kontrolny nie jest zgodny co do tego wniosku, a Adam Dzik nie jest, to wniosek nie może być w ten sposób wykazany, bo jest niezgodny ze stanem rzeczywistym. Radny Bieńkowski w każdej chwili może taki wniosek zgłosić podczas procedowania wyników kontroli, albo na sesji Rady Powiatu.

Publikując wnioski pokontrolne radnego PiS, odtajniamy to, co usunął radny Adam Dzik. Czytelnicy sami mogą ocenić, jak wygląda praca radnych powiatowych i jak wydawane są pieniądze na ich diety. Powstaje podstawowe pytanie: po co jest opozycja w Radzie Powiatu, skoro nawet nie potrafi napisać wniosków pokontrolnych...

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzAdministratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama