Light rain

16°C

Kołobrzeg

23 maja 2024    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
23 maja 2024    
    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społecznaZakończyło się seminarium podsumowujące projekt dotyczący wdrażania modelu realizacji usług o określonym standardzie w Kołobrzegu w latach 2012-2013.


W Kołobrzegu zrealizowano dwa standardy: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubu Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jako jedyny w województwie zachodniopomorskim realizował aż dwa standardy. Jak mówili podczas spotkania pracownicy MOPS, na początku, gdy rozpoczynali pisanie projektu, wydawało im się, że nic z tego nie wyjdzie, że to nie może się udać. Tymczasem projekt nie tylko się udał, ale również pozwolił pracownikom zdobyć nowe doświadczenia.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". Za cel postawiono sobie podniesienie jakości usług w ośrodkach obsługujących klientów korzystających z pomocy społecznej, ale także zwiększenie skuteczności w działaniu na rzecz klientów i z klientami w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego. W tym celu wypracowywane są standardy w trzech głównych obszarach: usług i modeli instytucji, środowiskowej pracy socjalnej, pracy z osobami bezdomnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przygotował i realizuje projekt pt. „Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy”, który obejmuje wdrożenie i testowanie w zakresie standardu usługi:
- standardu pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy, a także
- standardu Klubu Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy,
natomiast w zakresie modeli instytucji: modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie.

W ramach dofinansowania, MOPS otrzymał 891 tys. zł dofinansowania. Stworzony zespół projektowy zaangażował do pracy 25 osób, to jest 25% stanu kadrowego jednostki. Szerzej o założeniach poszczególnych standardów pisaliśmy już na portalu Miastokolobrzeg.pl:
- Nowe spojrzenie na pomoc społeczną (przeczytaj),
- Partnerstwo w pomocy społecznej (przeczytaj).

Po kilkunastu miesiącach pracy, pracownicy MOPS mają swoje własne wnioski i oceny na temat realizowanych standardów. Seminarium w tym temacie zorganizowano w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Pozytywnie oceniono oddzielenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej od postępowania metodycznego z zakresu pracy socjalnej. Z aprobatą spotkało się ograniczenie liczby środowisk z jednorodnej grupy odbiorców objętych usługami pracownika socjalnego ds. świadczeń i pracownika socjalnego. O ile pozytywnie oceniono wskazany w modelu sposób realizacji usług o określonym standardzie, to negatywnej oceny doczekało się zalecenie tworzenia wskazanej liczby i określonych z nazwy stanowisk ds. realizacji usług oraz obowiązek comiesięcznych sprawozdań z monitoringu wykonywania usług i rekomendowanie ewaluacji przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny – MOPS uważa, że takie sprawozdania mogą być tworzone raz na kwartał. Również pozytywnie oceniono organizację doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych we wskazanych formach, ale skrytykowano fakt, że doskonaleniem zawodowym objęto wyłącznie pracowników socjalnych, z czego wykluczono pracowników socjalnych ds. świadczeń.

Pracownicy MOPS pochwalili się również swoimi osiągnięciami w ramach realizowanych standardów. I tak, w przypadku realizacji standardu pracy z osobami pozostającymi bez pracy:
- 2 osoby zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony,
- 9 osób zawarło umowę na czas określony,
- 5 osób zawarło umowę na czas próbny,
- 3 osoby zawarły umowę o dzieło,
- 18 osób zawarło umowę zlecenie.
Oznacza to, że w różnych formach zatrudnienie podjęło 29 osób, a więc 35,8% osób objętych pracą socjalną. Do końca października pracę kontynuowało 12 osób. Dodatkowo, część osób wykonywało pracę nieformalną, z pominięciem umów lub wykonywało prace społecznie użyteczne. Część osób biorących udział w projekcie podniosła swoje wykształcenie. Wstępna analiza wykazała, że 60% osób pozostających bez pracy, które podjęły zatrudnienie, zostało do tego zmotywowanych w związku z prowadzoną pracą socjalną.
W ramach Klubu Integracji Społecznej i standaryzowania usługi treningu i oceny rezultatów, przeprowadzono 6 szkoleń zawodowych, której ukończyło 12 osób. Zrealizowano 225 godzin doradztwa indywidualnego, zawarto i zrealizowano 11 porozumień o wolontariacie. 6 osób podjęło zatrudnienie w tym 2 uzyskały umowę o pracę na czas określony powyżej roku.

Realizowany projekt, jak podkreślali pracownicy MOPS, jest dla nich ciekawym doświadczeniem, w którym mogli sprawdzić w praktyce nowe standardy, ich wady i zalety, ich spełnienie w rzeczywistości. Ich wprowadzenie, na pewno ułatwi, wręcz diametralnie zmieni podejście klientów do pomocy społecznej, którzy obecnie traktują ją często jak typowy bankomat. Nad zmianami w systemie pomocy społecznej już pracuje rząd.

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

informacje kołobrzeg, mops, projekt, pomoc społeczna

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama